Auteur(s): Jan Folkert Deinum, Gert-Jan Verheij Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen, Eccoo/UCLO

Bij grote groepen studenten is het aan te bevelen om te werken met een vraag/antwoord rubriek voor je vak. Studenten hoeven dan niet allemaal individueel bij de docent dezelfde vraag te stellen over de inhoud of organisatie van het vak.

Voorbeeld uit de praktijk

Stel een vak voor deeltijders bestaat voor het grootste deel uit zelfstandig werken en slechts enkele contactmomenten. De deeltijders bepalen zelf wanneer zij met het vak aan de slag gaan. Om te voorkomen dat de deeltijders steeds mailtjes sturen met vragen maakt de docent een FAQ in het discussieforum in de digitale leeromgeving. De FAQ wordt “Vraag/antwoordrubriek” genoemd. De docent geeft twee werkdagen antwoord op nieuwe vragen.

Doel

Kunnen maken van een vraag/antwoordrubriek voor studenten in een digitale leeromgeving.

Wanneer te gebruiken

Een vraag/antwoordrubriek is met name handig bij cursussen met weinig contacttijd tussen studenten en docenten (assistenten), wanneer er sprake is van een grote groep studenten en er veel vragen komen van studenten aan docenten. Er zijn drie soorten vraag/antwoordrubrieken mogelijk: een rubriek voor de inhoud van het vak, een rubriek voor organisatorische vragen en een rubriek voor technische problemen met bijvoorbeeld de gebruikte leeromgeving.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Open een nieuwe thread (discussielijst) in de discussiegroep van de cursus (in de digitale leeromgeving) met als titel ‘Vraag het Mona’, ‘FAQ’, o.i.d.
 2. Om het stellen van vragen op gang te helpen, kan het zinvol zijn zelf al een aantal vragen met antwoorden in de discussiegroep te laten zetten (door bijvoorbeeld een student, studentassistent of collega) voordat de cursus begint, zodat studenten ook duidelijk hebben wat er voor typen vragen gesteld kunnen worden.

Tip
 • Maak gebruik van vraag/antwoordrubrieken uit voorgaande jaren (of een voorgaande cursus) of vragen die bij een voorgaande cursus per e-mail zijn gesteld. Controleer wel of de vragen nog relevant zijn voor de huidige cursus.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Maak op het eerste college duidelijke afspraken met studenten over het gebruik van de vraag/antwoordrubriek. Te maken afspraken zijn:
  • Kijk eerst of de vraag al is gesteld. Al gestelde vragen worden niet opnieuw beantwoord.
  • De docent reserveert elke werkdag structureel een kwartier (tijd afhankelijk van het aantal te verwachten vragen) om antwoord te geven op de gestelde vragen.
  • Vragen per e-mail of mondeling (telefonisch) buiten de colleges worden niet beantwoord. Dit om te bevorderen dat studenten de vragen in de discussielijst te zetten, zodat ook alle andere studenten kunnen profiteren van het antwoord.

Deze afspraken staan ook in de digitale leeromgeving.

 • Vat de belangrijkste vragen die voorafgaand aan het college zijn gesteld tijdens het college nog even kort (5 minuten) samen.
 • Laat tijdens het eerste college de vraag/antwoordrubriek zien (met behulp van een beamer bijvoorbeeld) en werk tijdens het college een voorbeeld uit. Dit kan ook een voorbeeld zijn van het vorige cursusjaar of een voorbeeld van een collega.

Randvoorwaarden

 • Er moet voor de cursus een aparte discussiegroep beschikbaar zijn. In alle digitale leeromgevingen is dat eenvoudig te realiseren.
 • De vraag/antwoordrubriek moet kunnen worden overgenomen (hergebruikt) in andere cursussen. In Teletop (versie 3 of hoger) is dit al mogelijk, in Blackboard wordt dit waarschijnlijk mogelijk vanaf versie 6.

Achtergrondinformatie

Een vraag/antwoordrubriek is op zichzelf een handig hulpmiddel voor onduidelijkheden in de leerstof, maar zet niet erg aan tot nadenken over die leerstof. Het leereffect van een dergelijke rubriek is daarmee laag. Met een vraag/antwoordrubriek kan daarom ook nooit een (werk)college worden vervangen. Om een vraag/antwoordrubriek ook leermiddel te laten zijn, is een geavanceerdere opzet noodzakelijk.

Zie ook

Hoe filter je veelgestelde vragen (FAQ)?

Geplaatst op 16-04-2002 in Online begeleiden door adminComments Off on Een vraag- en antwoord rubriek maken

Reageren is niet mogelijk.