Peer review gebruiken om te werken aan academische vaardigheden en kritische oordeelsvorming

Auteur: Judith Kaandorp Organisatie: Vrije Universiteit Amsterdam

Studenten schreven papers waarop mede-studenten feedback gaven, alvorens de eindversie in te leveren bij de docent. De docent wil hiermee de kwaliteit van de paper verhogen door een diepere verwerking van de stof. Ook wilde hij de studenten er toe aanzetten eerder met de opdracht te beginnen.

Geplaatst op 16-02-2009

Samenwerkend leren aan academische vaardigheden door peer review

Auteur: Judith Kaandorp Organisatie: Vrije Universiteit Amsterdam

Middels twee reviewrondes krijgen de studenten de kans om hun paper te verbeteren, alvorens deze definitief in te leveren bij de docent. De docent wil hiermee de academische vaardigheden en de kritische oordeelsvorming van studenten verbeteren.

Geplaatst op 16-02-2009

Weblog voor begeleiden (buitenland)stage

Auteur(s): Pascal Tielkens Organisatie(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Door weblogs in te zetten als hoofdcommunicatiemiddel bij stages wordt de communicatie tussen docentbegeleider en begeleider in instituut of bedrijf gestimuleerd.

Geplaatst op 08-01-2007

Studenten ondersteunen bij verkrijgen van zicht op persoonlijkheid

Auteur(s): Esther van der Linde, Ageeth Veenemans, Aldert Doelen Organisatie(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Dit IDEE beschrijft hoe je persoonlijkheidstesten kan inzetten in het onderwijs om studenten inzicht te geven in hun persoonlijkheid en persoonlijke effectiviteit.

Geplaatst op 07-11-2006

Competenties aantonen m.b.v. (streaming) video

Auteur(s): Kees-Jan van Oorsouw, Esther van der Linde Organisatie(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Steeds meer onderwijsinstellingen bieden competentiegericht onderwijs aan. De student moet aantonen over bepaalde competenties te beschikken om studiepunten te krijgen. Dit gebeurt nu voornamelijk door documenten en gesprekken. Video is echter een uitstekend middel om competenties aan te tonen. Dit IDEE laat zien hoe je dit kan doen.

Geplaatst op 07-11-2006

Digitaal portfolio bij stagebegeleiding

Auteur(s): Marjo Stalmeier, Olga Firssova Organisatie(s): Ruud de Moor Centrum, OUNL

De instituutsopleider en de begeleider op de werkplek kunnen samen een digitaal portfolio gebruiken om invulling te geven aan de begeleiding van de student tijdens stages of andere werkplekleersituaties. Ze krijgen dan een beter beeld van het leerproces van de student en kunnen de efficiƫntie van de begeleiding verhogen.

Geplaatst op 20-10-2006

Presentaties opnemen met video en voorzien van feedback

Auteur(s): Kevin Haines, Gert-Jan Verheij Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Onderwijscentrum (UOCG) en Talencentrum

Video wordt steeds vaker ingezet om presentaties van studenten op te nemen en na afloop van feedback te voorzien. Door er direct streaming video van te maken krijgt deze werkvorm meer mogelijkheden voor onder andere het geven van feedback.

Geplaatst op 12-10-2006

Buitenlandse studenten voorbereiden op studieverblijf hier

Auteur(s): Tiny David Organisatie(s): Hogeschool Gent

Om buitenlandse studenten beter voor te bereiden op hun studieverblijf in Nederland of BelgiĆ« kan de ontvangende instelling via het inzetten van messenger software reeds vooraf communicatie op gang trekken. Zo kan snel internationale groepsgeest ontstaan en wordt ‘nationale ghettovorming’ vermeden.

Geplaatst op 31-05-2006

Feedback op leerproducten via een weblog

Auteur(s): Michel Kao, Huib Langenberg Organisatie(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Feedback vormt een belangrijke leerbron voor studenten. Door het inzetten van een weblog kunnen meerdere personen op eenvoudige wijze feedback geven op een leerproduct. Daarnaast is het een goed hulpmiddel om feedback te verzamelen en te archiveren ten behoeve van procesbegeleiding.

Geplaatst op 09-02-2006

Thema – Online zelfreflectie

Auteur: Toine Andernach

Leren reflecteren is een competentie die steeds meer deel uitmaakt van het pakket van competenties dat studenten in het Hoger Onderwijs verwerven. Op de HvA is daar zelfs een Lectoraat voor in het leven geroepen: Het Lectoraat voor Reflectie. Daar onderscheidt men drie soorten reflectie:

  • Reflectie op mezelf: Leerdoelen articuleren, leerstrategieĆ«n ontwikkelen en toepassen, en het eigen leerproces begrijpen (onderwijskunde en filosofie van onderwijs)
  • Reflectie op de methode: De koppeling tussen de praktijkervaring en theorie maken, informatie kunnen schatten, en kennis van onderzoeksmethoden verwerven (kennisleer en wetenschapsfilosofie)
  • Reflectie op de maatschappij: Bewust zijn van de verantwoordelijkheid voor het professionele handelen in de maatschappelijke context (beroepsethiek, cultuurfilosofie)

Het uiteindelijke doel van reflectieoefeningen in de opleiding is dat afgestudeerden bewust bekwaam zullen handelen in hun beroep. Ze weten hoe ze kunnen blijven leren, ze hebben zelfvertrouwen in het toepassen van nieuwe methodes, en ze zijn zich bewust van de maatschappelijke consequenties van hun professionele handelen. In dit themanummer van Digitale Didactiek staat de eerste vorm van reflectie centraal: zelfreflectie. Een DLO biedt in potentie allerlei mogelijkheden om zelfreflectie als te verwerven competentie te ondersteunen. Maar daar zitten wel een aantal haken en ogen aan. Daarvan worden er hier enkele besproken.

Geplaatst op 07-02-2006