Thema – Studentrollen binnen onderwijs met digitale leermiddelen

Auteur: Gerard Baars

In het huidige onderwijs krijgen studenten steeds meer taken en rollen toebedeeld die “traditioneel” in handen van de docent liggen. Studenten leren hierdoor – naast de inhoud – allerlei vaardigheden die ze in hun latere beroepspraktijk kunnen gebruiken.

In dit themanummer wordt onderscheid gemaakt tussen rollen en taken die studenten kunnen krijgen bij de ontwikkeling van het onderwijs, de uitvoering van het onderwijs, het beoordelen van de leerprestaties, en het evalueren van onderwijs.

Geplaatst op 28-02-2007

Thema – Really Simple Syndication (RSS)

Auteur: Annemiek Wieland

Door de opkomst van Social Software (Gorissen, 2006) neemt de hoeveelheid informatie die mogelijk interessant is voor onderwijsdoeleinden explosief toe. Weblogs, wiki’s podcasts en social bookmarking sites schieten als paddestoelen uit de grond. Deze vormen van social software nemen ook in het onderwijs een steeds prominentere rol in. Om snel en gericht op de hoogte te blijven van nieuwe relevante informatie die (door studenten of anderen) op het internet gepubliceerd wordt, kunt u gebruik maken van RSS.

Geplaatst op 06-09-2006

Thema – Toegankelijkheid van digitaal onderwijs

Auteur: Marie-JosƩ Verkroost

Online onderwijs moet toegankelijk zijn voor alle studenten, ook studenten met een beperking. Dit themanummer gaat in op de maatregelen die je als docent kunt nemen om de toegankelijkheid van online onderwijs te vergroten. Dit komt uiteindelijk alle studenten ten goede.

Geplaatst op 24-06-2005

Thema – Effectief online onderwijs

Auteurs: Gerard Baars, Annemiek Wieland

In 1987 werd een lijst van zeven principes voor goed doceren in het hoger onderwijs gepubliceerd (Chickering & Ehrmann, 1996). Elk van deze principes is geformuleerd op basis van een analyse van 50 jaar wetenschappelijk onderzoek naar onderwijskundige succesfactoren in het hoger onderwijs (Gamson, 2001). Uitgangspunt bij het opstellen van de lijst van principes was dat de lijst kort en de principes toegankelijk, begrijpelijk, praktisch en breed toepasbaar voor docenten zouden zijn.
Sinds het verschijnen van de zeven principes zijn nieuwe informatie- en communicatietechnologieƫn belangrijke onderwijsmiddelen geworden. In de zeven principes staan studenten echter centraal (in plaats van media), waardoor ze ook goed toepasbaar zijn in online leersituaties. Onderzoek van Lemke en Ritter (Hutchins, 2003) wees uit dat in leersituaties waarin het gebruik van ICT ondersteund werd door de toepassing van de zeven principes studenten de indruk hadden dat hun prestaties toenamen als een gevolg daarvan.

Geplaatst op 24-02-2005

Tevredenheidsonderzoek m.b.v. een elektronisch vergadersysteem

Auteur(s): Toine Andernach Organisatie(s): TU Delft

In dit IDEE wordt beschreven hoe je met een elektronisch vergadersysteem onder studenten een tevredenheidsonderzoek kunt houden over het onderwijs.

Geplaatst op 23-12-2004

Online inzicht krijgen in eigen didactische competenties

Auteur(s): Toine Andernach Organisatie(s): TU Delft

Dit IDEE beschrijft een systeem waarmee docenten inzicht kunnen krijgen in hun huidige didactische competenties, nog te verwerven didactische competenties en de wijze waarop ze zichzelf didactisch kunnen professionaliseren.

Geplaatst op 23-12-2004

Rekening houden met motorische beperkingen

Auteur(s): Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Online cursussen kunnen voor studenten met een motorische beperking de toegankelijkheid van onderwijs vergroten. Er moet dan wel aan een aantal randvoorwaarden zijn voldaan.

Geplaatst op 17-12-2004

Rekening houden met visuele beperkingen

Auteur(s): Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Online cursussen zijn veel sterker tekstueel en beeldend dan reguliere colleges. Voor studenten met een visuele beperking kan dat nadelig zijn, maar er zijn voor docenten voldoende middelen om die nadelen te beperken.

Geplaatst op 17-12-2004

Rekening houden met dyslexie

Auteur(s): Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Online cursussen zijn vaak erg tekst georiƫnteerd. Dat is lastig voor dyslectici, maar met kleine aanpassingen zijn die studenten snel worden geholpen. Tegelijkertijd biedt een online cursus ook mogelijkheden om dyslectici juist te helpen.

Geplaatst op 10-12-2004

Rekening houden met gehoorbeperkingen

Auteur(s): Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Voor doven en slechthorenden betekent een online cursus vaak een verbetering, omdat er veel met tekst en figuren wordt gewerkt. Anders wordt het echter als video wordt gebruikt. Er zijn echter manieren om dat probleem op te lossen.

Geplaatst op 10-12-2004