Digitale didactiekdd_omslag

In Digitale didactiek wordt aandacht besteed aan principes voor effectief onderwijs met gebruik van ICT-middelen, het gebruik van ICT bij het uitvoeren van werkvormen, de selectie en het gebruik van online leermaterialen, het gebruik van ICT bij het begeleiden van studenten en het gebruik van ICT bij het toetsen van studenten. Al deze onderwerpen worden geïllustreerd met concrete stappenplannen die docenten, maar ook onderwijsadviseurs direct kunnen gebruiken bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten.

Doelgroep
Dit boek is primair bedoeld voor docenten in het hoger onderwijs. Het is zowel geschikt voor docenten met veel didactische ervaring, als zeker ook voor docenten in opleiding. Daarnaast biedt dit boek veel bruikbare informatie voor onderwijsadviseurs en docenttrainers op het gebied van e-learning.

Auteursinformatie
Drs. Gerard J.A. Baars is sinds 2000 werkzaam als senior onderwijsadviseur op het gebied van e-learning bij het Risbo, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2004 richt Gerard Baars zich in zijn promotieonderzoek op factoren die het studiesucces van studenten Geneeskunde beïnvloeden en verklaren.
Drs. Annemiek Verkuijl-Wieland is sinds 2002 werkzaam als onderwijsadviseur op het gebied van e-learning het Risbo, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Dr. Jan Folkert Deinum is werkzaam als coördinator internationalisering en doceert onderwijskunde bij het Universitair Onderwijscentrum Groningen (UOCG), onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen.
Dr. Maarten J.J.M. van de Ven is sinds 2001 werkzaam bij het Risbo, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij traint beginnende en ervaren docenten in digitale didactiek en in algemene didactiek van het hoger onderwijs. Daarnaast verricht hij onderzoek naar professionalisering van docenten in het hoger onderwijs.
Drs. Ivan L.G. D’haese is werkzaam als stafmedewerker onderwijsontwikkeling aan de Hogeschool Gent. Tevens is hij voorzitter van Vlhora-werkgroep ‘Teleteaching-forum’.
Drs. Esther M. van der Linde is op dit moment werkzaam als adviseur ICT in het onderwijs bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), waar zij zich voornamelijk bezighoudt met professionalisering van docenten op het gebied van e-learning.

Klik hier om Digitale didactiek te bestellen.

Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs

Leren (en) Doceren

De afgelopen jaren is het gebruik van digitale leermiddelen in het hoger onderwijs sterk toegenomen. De rol van de docent verschuift hierdoor van informatieoverdrager naar begeleider van de leerprocessen van studenten. Van de docent wordt veel verwacht, niet alleen op didactisch gebied, maar zeker ook op het gebied van de toepassing van digitale leermiddelen in uw onderwijs.

.

Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs geeft een stapsgewijze aanpak voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van cursussen waarin digitale leermiddelen worden gebruikt. Naast algemene informatie over leren en doceren met digitale leermiddelen gaat dit boek in op competenties die docenten en studenten nodig hebben om goed te kunnen functioneren in een onderwijsomgeving waarin digitale leermiddelen worden gebruikt. De informatie in dit boek wordt ondersteund met tipsheets die docenten direct kunnen gebruiken bij het vormgeven van digitaal onderwijs.

.

Het boek is primair bedoeld voor docenten in het hoger onderwijs. Het is zowel geschikt voor docenten met veel didactische ervaring als voor docenten in opleiding. Daarnaast biedt het boek veel bruikbare informatie voor onderwijsadviseurs en docenttrainers op het gebied van e-learning.

.

De uitgave vormt een vervolg op het boek Leren (en) doceren in het hoger onderwijs (A.J. Kallenberg et al., 90 5931 488 0, Uitgeverij LEMMA, 2000), waarin algemeen didactische aanwijzingen worden geboden voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het onderwijs.

.

Leren (en) doceren met digitale leermiddelen in het hoger onderwijs
Gerard Baars, Annemiek Wieland, Maarten van de Ven en Karen Jager / 90 5931 447 6 / 188 pagina
€ 25,- (incl. btw, excl. verzend- en administratiekosten) / 2006 Uitgeverij LEMMA
U kunt een exemplaar van het boek bestellen bij het Boom Distributiecentrum via bdc@bdc.boom.nl of (0522) 23 75 55.

Geplaatst op 09-07-2008 door Comments Off on Publicaties