Samen een beoordelingsrapport opstellen

Auteur(s): Louwarnoud van der Duim, Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Onderwijscentrum (UOCG)

Steeds vaker worden opdrachten van (groepen) studenten door meerdere docenten beoordeeld. Een wiki kan daarbij een handig hulpmiddel zijn om tot een gezamenlijk beoordelingsrapport te komen.

Geplaatst op 15-09-2005

Thema – Online Toetsen

Auteur: Marie-José Verkroost

Dit themanummer van het e-journal Digitale Didactiek richt zich op een belangrijk onderdeel van het onderwijsleerproces: toetsing. Het belang van toetsing ligt in het sturende karakter dat het heeft voor de inrichting van het onderwijs en het studeergedrag van de student. Met de komst van de computer zijn er nieuwe mogelijkheden voor toetsing ontstaan die wellicht docenten kunnen ondersteunen. Over deze nieuwe mogelijkheden gaat dit themanummer.

Geplaatst op 20-04-2005

Organiseren van online tentamens

Auteur(s): Els de Groot Organisatie(s): Universiteit van Tilburg

Dit IDEE beschrijft waar je rekening mee moet houden als je bij studenten een online tentamen wilt afnemen.

Geplaatst op 16-12-2004

Studenten zelf beoordelingscriteria laten vaststellen

Auteur(s): Henri Vermijs, Toine Andernach, Sanne Limpens Organisatie(s): Politieacademie, TU Delft, Universiteit van Tilburg

Dit IDEE geeft de docent een handreiking voor het gebruiken van een digitale leeromgeving bij het studenten zelf laten formuleren, toepassen en bijstellen van de beoordelingscriteria van een leeractiviteit. Studenten leren daarbij reflecteren op hun leerproces en hun leeractiviteiten te plaatsen in een bredere beroepsperspectief.

Geplaatst op 10-12-2004

Een digitale toets ontwerpen

Auteur(s): Karen Jager Organisatie(s): Risbo

Een digitale toets is meer dan het ‘online zetten’ van bestaande papieren toetsvragen. Dit IDEE beschrijft een stappenplan voor het bepalen van de inhoud en de structuur van een digitale toets.

Geplaatst op 29-11-2004

Aandachtspunten bij online toetsen

Auteur(s): Annemiek Wieland Organisatie(s): Risbo

Dit IDEE biedt een checklist voor docenten en ICTO-coordinatoren met aandachtspunten voor het ontwerpen en organiseren van online toetsen.

Geplaatst op 10-09-2004

Fraude en plagiaat opsporen

Auteur(s): Karen Jager, Gerard Baars, Guus Eilers, Christiaan Heij Organisatie(s): Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam

Door de komst van ict is het voor studenten soms wel erg makkelijk een tekst over te schrijven. Er bestaat echter software waarmee dit plagiaat herkend kan worden.

Geplaatst op 29-09-2003

Hints en feedback gebruiken in digitale toetsen

Auteur(s): Karen Jager Organisatie(s): Risbo

Het digitaal afnemen van een toets biedt de mogelijkheid tot het gebruik van hints en van feedback.

Geplaatst op 29-09-2003

Gebruiksvriendelijk digitaal toetsen

Auteur(s): Karen Jager Organisatie(s): Risbo

Ook een digitale toets dient gebruikersvriendelijk te zijn. Dit IDEE geeft tips met betrekking tot navigatie en completering en de lay-out van de digitale toets.

Geplaatst op 15-08-2003

Geautomatiseerd open vragen nakijken

Auteur(s): Richard De Mulder, Annemiek Wieland Organisatie(s): Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Erasmus universiteit Rotterdam

Dit kenniselement beschrijft een computerprogramma waarmee het mogelijk is antwoorden op open vragen in opdrachten en tentamens door de computer te laten nakijken en opdrachten te controleren op plagiaat.

Geplaatst op 13-06-2003