Hoe geluidsfragmenten leren coderen via een digitale leeromgeving?

Auteur(s): Paul Corthals, Ivan D’haese Organisatie(s): Hogeschool Gent

Dit IDEE beschrijft hoe de docent via een digitale leeromgeving een practicum kan opzetten om studenten zelfstandig geluidsfragmenten (taal, muziek, etc.) te leren coderen of geschreven code om te zetten in geluid (taal, muziek, etc.). De bedoeling is dat de student in twee richtingen oefent (codes ‘lezen’ en zelf coderen) en dat hij het eigen leerproces controleert door de modeloplossingen te vergelijken met de eigen oplossing.

Geplaatst op 11-05-2006

Thema – Gebruik en misbruik van leermateriaal van anderen

Auteur: Maarten van de Ven

Docenten maken in hun onderwijs in toenemende mate gebruik van digitaal materiaal van anderen. Hoewel het delen van materiaal en het hergebruik van materiaal in onderwijsland nog geen gemeengoed is, ontstaan er de laatste tijd steeds meer initiatieven om deze vorm van samenwerking te stimuleren en te ondersteunen. Voor docenten zijn hierbij een aantal vragen van belang: wat voor materiaal wordt er gedeeld, waar kan men dat materiaal vinden, hoe wordt het materiaal in het onderwijs gebruikt en hoe wordt omgegaan met auteursrechten?

Geplaatst op 29-03-2006

Thema – Leren via online bronnen

Auteur: Jan Folkert Deinum

Steeds vaker gebeurt leren via bronnen die te vinden zijn op internet. Bronnen die specifiek door een docent op internet zijn gezet voor zijn studenten, maar ook bronnen die door anderen op internet zijn geplaatst en door studenten kunnen worden gebruikt. Digitale Didactiek biedt verschillende mogelijkheden om met die bronnen om te gaan. Belangrijk daarbij is dat de informatie in die bronnen verwerkt worden door de student zodat er daadwerkelijk sprake is van leren.

Geplaatst op 01-12-2005

Responsiecolleges vervangen door filmpjes

Auteur(s): Annemiek Wieland Organisatie(s): Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit IDEE beschrijft hoe de docent online filmpjes kan maken waarin hij extra uitleg geeft over de leerstof en door studenten veel gestelde vragen behandeld. Studenten kunnen deze filmpjes herhaaldelijk en in hun eigen tempo bekijken.

Geplaatst op 16-09-2005

Flexibel leren m.b.v. modulair onderwijsmateriaal

Auteur(s): Jan van Wieringen, Marie-Jose Verkroost Organisatie(s): Hogeschool voor Economische Studies, Amsterdam

Als je studenten de mogelijkheid wilt bieden om hun eigen leerroute te bepalen en flexibel met het leermateriaal om te laten gaan, dan moet je je materiaal daar op laten aansluiten. Een modulaire opbouw van de leerstof maakt het mogelijk dat studenten er in een voor hen zinvolle volgorde doorheen kunnen geen. Het digitaal aanbieden van deze modules vergroot de flexibiliteit voor zowel de student als de docent.

Geplaatst op 24-06-2005

Studenten actief met leerstof laten omgaan

Auteur(s): Karen Jager, Wilco te Winkel Organisatie(s): Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit IDEE beschrijft hoe je ICT kunt gebruiken om een rijke, studentgerichte leeromgeving te creƫren die studenten stimuleert om zelf te bepalen welke leerstof relevant is.

Geplaatst op 09-12-2004

Een mind-map tool gebruiken om studenten te ondersteunen

Auteur(s): Rob Boutmy, Leonie Meijerink, Arjan Toet Organisatie(s): TU Delft, Sectie EduTec

Het gebruik van mind-mappen voor en door studenten in een online vak kan studenten mogelijk helpen bij het genereren van ideeƫn over het vak en het bieden van een overzicht van de (complexe) inhoud van een vak.

Geplaatst op 10-03-2004

Een bestaande internationale online simulatie gebruiken

Auteur(s): Karen Jager Organisatie(s): Risbo

Internationaal worden er diverse online simulatie activiteiten georganiseerd. Dit idee beschrijft hoe je als docent een dergelijke simulatie kunt inpassen in je onderwijs.

Geplaatst op 03-03-2004

Beeldverslag van bijeenkomst of excursie

Auteur(s): Gert-Jan Verheij, Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Studenten kunnen met de huidige videotechniek heel eenvoudig videobeelden maken ten behoeve van een (beeld)verslag van bijvoorbeeld een bijeenkomst of excursie en dit laten zien aan docent en medestudenten.

Geplaatst op 02-03-2004

Video als bronmateriaal

Auteur(s): Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Videomateriaal kan vaak interessante ondersteunende informatie geven bij een onderzoek. In dit kenniselement wordt beschreven hoe je dat doet. Het kan dan gaan om bestaand videomateriaal (tv-beelden) en om eigen gemaakte opnamen.

Geplaatst op 02-10-2003