Auteur(s): Gert-Jan Verheij, Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen, Eccoo/UCLO

Bij het maken van een FAQ, lijst met veelgestelde vragen (Frequently Asked Questions), is het van belang te voorkomen dat er te veel minder relevante vragen in voorkomen. De docent moet alleen tijd hoeven te steken in vragen die niet zomaar door studenten zelf beantwoord kunnen worden. Dit IDEE beschrijft hoe de juiste vragen in een FAQ-lijst kunt opnemen.

Voorbeeld uit de praktijk

Een docent van de deeltijdlerarenopleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden kreeg voortdurend e-mails met vragen over zijn vak van studenten. Om die hoeveelheid e-mails in te dammen heeft hij groepjes van vier studenten gemaakt en daarbinnen groepjes van twee studenten. Een student met een vraag moest die vraag eerst aan zijn duopartner stellen. Kwamen ze er samen niet uit, dan moesten ze de vraag samen aan het andere duostel in het groepje van vier stellen. Kwamen zij er met het groepje van vier ook niet uit dan mocht het groepje van vier eens per week een vraag stellen aan de docent in het discussieforum.

Doel

Selecteren van de meest relevante vragen ten behoeve van een vraag/antwoordrubriek (FAQ) voor studenten in een digitale leeromgeving.

Wanneer te gebruiken

Een FAQ is met name handig bij cursussen met weinig contacttijd tussen studenten en docenten (assistenten) en wanneer er sprake is van een grote groep studenten. Als er te veel (minder relevante) vragen worden gesteld, wordt de lijst onoverzichtelijk en heeft de docent veel werk. In dat geval is een selectiemechanisme noodzakelijk.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Open een nieuwe thread (discussielijst) in de discussiegroep van de cursus (in de digitale leeromgeving) met als titel ‘Vraag het Mona’, ‘FAQ’, o.i.d.
 2. Om het vragen stellen op gang te helpen kan het zinvol zijn zelf al een aantal vragen in de FAQ te laten zetten (door bijvoorbeeld een student, studentassistent of collega) voordat de cursus begint, zodat studenten ook duidelijk hebben wat er voor typen vragen gesteld kunnen worden. Zo mogelijk kunnen ook FAQ’s uit een voorgaand jaar (of eerdere cursus) of vragen die per e-mail gesteld zijn opgenomen worden. Controleer wel of de vragen nog relevant zijn voor de huidige cursus.
 3. Maak groepjes van studenten (ca. vier).
 4. Elk groepje moet antwoord zien te vinden op de vragen die in het groepje leven. Tip: in sommige DLO’s (bijvoorbeeld Teletop) kunnen eenvoudig groepen worden aangemaakt met eigen discussielijsten. Een groep kan haar eigen vragen in de groepsdiscussielijst bediscussieren.
 5. Elk groepje krijgt Ć©Ć©n woordvoerder. Deze woordvoerder moet bij de docent bekend zijn. Alleen de woordvoerder mag eens per week een vraag indienen in de FAQ.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Op het eerste college moeten duidelijke afspraken worden gemaakt:
  • Als een student een vraag heeft kijkt hij/zij eerst in de FAQ of de vraag al eerder is gesteld.
  • Als de vraag niet eerder is gesteld in de FAQ, stelt hij/zij de vraag aan zijn/haar groepsgenoten.
  • Als de groep geen antwoord kan geven op de vraag, kan de woordvoerder van de groep de vraag indienen in de FAQ.
  • Een woordvoerder mag slechts eens per week Ć©Ć©n vraag indienen in de FAQ.
  • De docent reserveert elke werkdag structureel een kwartier (tijd afhankelijk van het aantal te verwachten vragen) om antwoord te geven op de gestelde vragen.
  • Vragen per e-mail of mondeling (telefonisch) buiten de colleges worden niet beantwoord. Dit om te bevorderen dat studenten de vragen in de FAQ zetten, zodat ook alle andere studenten kunnen profiteren van het antwoord.
 • Vat de belangrijkste vragen die voorafgaand aan het college zijn gesteld tijdens het college nog even kort (5 minuten) samen.
 • Laat tijdens het eerste college de FAQ zien (met behulp van een beamer bijvoorbeeld) en werk tijdens het college een voorbeeld uit. Dit kan ook een voorbeeld zijn van het vorige cursusjaar of een voorbeeld van een collega.
 • Reserveer in het eerste college tien minuten voor het maken van groepjes. Laat bijvoorbeeld studenten zelf groepjes vormen en een woordvoerder aanstellen. Studenten kunnen dit zelf invullen op een lijst. Een studentassistent zorgt voor schrijfrechten van de woordvoerders in de discussie. Dit kan bijvoorbeeld in Blackboard (in ieder geval vanaf versie 5).

Randvoorwaarden

 • Er moet voor de cursus een aparte discussiegroep beschikbaar zijn. In alle digitale leeromgevingen is dat eenvoudig te realiseren.
 • De FAQ moet kunnen worden overgenomen (hergebruikt) in andere cursussen. In Teletop (versie 3 of hoger) is dit al mogelijk, in Blackboard wordt dit waarschijnlijk mogelijk vanaf versie 6.

Achtergrondinformatie

Een FAQ is op zichzelf een handig hulpmiddel voor onduidelijkheden in de leerstof, maar zet niet erg aan tot nadenken over die leerstof. Het leereffect van een FAQ is daarmee laag. Met een FAQ kan daarom ook nooit een (werk)college worden vervangen. Door studenten elkaars vragen te laten beantwoorden en door strikt te zijn in het aantal vragen dat een groepje aan de docent mag stellen wordt wel bevorderd dat studenten meer nadenken over de leerstof en daarover met elkaar in discussie gaan. Dit kan een positief effect hebben op het leerproces.

Zie ook

Hoe maak je een vraag/antwoord rubriek voor je vak?

Geplaatst op 15-04-2002 in Online begeleiden door adminComments Off on Het filteren van vragen voor een vraag- en antwoordrubriek

Reageren is niet mogelijk.