Auteur(s): Gerard Baars Organisatie(s): Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit IDEE geeft een voorbeeld van hoe (groepen) studenten elkaar kunnen begeleiden en feedback aan elkaar kunnen geven bij het werken aan een (groeps)opdracht. De digitale leeromgeving wordt gebruikt voor de organisatie van het geven van feedback.

Voorbeeld uit de praktijk

Bij het Leeronderzoek dat studenten van de faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam in de derde jaar van de Bachelor-opleiding uitvoeren geven groepen studenten elkaar feedback via het discussieplatform van de DLO. De feedback wordt gegeven op de tussenproducten en het eindprodukt waaraan de groepen studenten werken. In de bijlage bij dit IDEE vindt u concrete schermafdrukken van het gebruik van het discussieplatform bij het organiseren van het geven van feedback.

Doel

U leert hoe u (groepen) studenten elkaar feedback kunt laten geven en hoe u de digitale leeromgeving daarbij kunt gebruiken. Het is de bedoeling dat studenten leren van elkaars feedback en het geven van feedback.

Wanneer te gebruiken

Bij cursussen waar studenten aan een (groeps-)opdracht werken en waarbij de studenten elkaar feedback geven en van andere studenten feedback ontvangen op de uitwerkingen. Door het geven van feedback aan andere (groepen) studenten doen de (groepen) studenten ideeƫn op voor de uitwerking van hun eigen opdracht. De (groepen) studenten krijgen door het ontvangen van de feedback tijdens het leerproces inzicht in de cognitieve beheersing van de stof: de uitwerking van de opdracht kan verbeterd worden aan de hand van commentaar van andere (groepen) studenten.
De feedback kan gegeven worden bij de deelproducten die de (groepen) studenten moeten opleveren en bij het eindproduct dat de (groepen) studenten moeten opleveren.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Beschrijf op welke momenten de (groepen) studenten uitwerkingen van deelproducten moeten opleveren.
 2. Beschrijf wanneer de (groepen) studenten elkaar feedback moeten geven en op welke deelproducten ze feedback moeten geven.
 3. Formuleer bij de opdrachten duidelijk welke groepen elkaar feedback geven. Het volgende model is bruikbaar: Groep 1 geeft feedback aan groep 2, groep 2 geeft feedback aan groep 3, de laatste groep geeft feedback aan groep 1.
 4. Geef van tevoren duidelijk de deadlines voor het geven van feedback aan.
 5. Geef de criteria volgens welke de studenten elkaars producten becommentariƫren van tevoren aan.
 6. Geef ook richtlijnen over hoe studenten de feedback moeten formuleren (zie onder achtergrondinformatie: feedbackregels)
 7. Maak voor elke groep een forum aan in het discussieplatform

Aandachtspunten bij de uitvoering

 1. Geef aan de groepjes studenten door dat ze hun eigen producten op het discussieforum moeten posten voor een gestelde deadline. Door het posten van de bijdragen op het open discussieforum kunnen de groepjes studenten elkaars bijdragen lezen.
 2. Laat de studenten de feedback op het product van de aan hen toegewezen groep voor een gestelde deadline posten in het discussieplatform van de betreffende groep. Als begeleider kunt u lezen wanneer de feedback gepost is.
 3. Bekijk de feedback die een aantal (groepen) studenten heeft gegeven en behandel dit tijdens een contactmoment (bijvoorbeeld een college).

Tips
 • Laat tijdens het eerste contactmoment (eerste college) zien wat u verwacht van de studenten (hoe ziet de feedback er concreet uit?)
 • Reflecteer op de vorm en inhoud van de feedback die de studenten elkaar geven. Studenten in de beginfase van de opleiding zullen moeten leren om goede feedback te geven.
 • Het geven van feedback aan elkaar kunt u ook als een leerdoel van de cursus formuleren. Dit betekent dat u het geven van feedback dan ook beoordeelt.
 • Overweeg of de feedback die de (groepen) studenten aan elkaar geven alleen zichtbaar moet zijn voor de betreffende groepen (gebruik dan de Group Pages in Blackboard) of dat de feedback voor iedereen zichtbaar moet zijn (gebruik dan het Discussion Board in Blackboard).

Achtergrondinformatie


Feedback geven

Feedback geven is in feite informatie verstrekken over hoe het gedrag van iemand wordt waargenomen, begrepen en ervaren. Het gevolg is dat dit gedrag versterkt wordt of verandert.
Voor het constructief geven van feedback kunnen de volgende regels worden opgesteld:

 • Wees eerlijk
  Zeg nooit dingen die je niet meent.
  Zeg ook geen dingen waarvan je hoopt dat ze een bepaald effect hebben, maar die eigenlijk niet waar zijn.
 • Wees concreet
  Zeg niet tegen een ander: ‘Jij bent dominant’ (dat is een karaktereigenschap en dus moeilijk te veranderen door die ander), maar ‘op de vorige groepsbijeenkomst gaf je mij geen ruimte om mijn mening te geven’. Dat kan de ander de eerstvolgende keer makkelijk veranderen.
 • Wees constructief
  Je kunt beter de ander een constructief voorstel doen dan alleen maar negatieve kritiek te geven Bijvoorbeeld: “Wil jij de volgende keer het verslag uittypen?” is beter dan “Jij loopt altijd de kantjes ervan af. Je hebt nog nooit iets uitgetypt”.
 • Spreek in ‘ik’ vorm
  Je kunt beter zeggen: ‘Ik vraag me af wat er in je omgaat, want ik hoor je niet zo vaak in de groep’ dan: ‘Jij doet nooit je mond open in de groep’
 • Zorg dat de feedback zinvol is voor een ander, door bijvoorbeeld ook alternatief gedrag te formuleren.

Evaluatie

Studenten leren veel door elkaar feedback te geven. Ze leren op basis van criteria (die betrekking hebben op vorm en inhoud) goede feeback te formuleren. Door feedback op de feedback te ontvangen leren de studenten steeds betere feedback te geven. Studenten doen door commentaar te leveren op het produkt van een andere groep ook ideeƫn op over het vormgeven van hun eigen produkt.
De docenten/ begeleiders vinden deze vorm van feedback goed passen bij onderwijsvormen waarbij studenten redelijk veel invloed hebben. Het discussieplatform faciliteert het organiseren van het geven van feedback.

Geplaatst op 23-04-2002 in Online begeleiden door adminComments Off on Peer feedback via een discussieforum

Reageren is niet mogelijk.