Auteur(s): Gert-Jan Verheij, Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen, Eccoo/UCLO

Met behulp van een discussieforum kun je studenten elkaar feedback laten geven op elkaars producten (peer review). Een effectief middel en voor de docent tijdsbesparend.

Voorbeeld uit de praktijk

In een schrijfcursus bij het vak Nederlands van de Rijksuniversiteit Groningen wordt gebruik gemaakt van peer review. Studenten schrijven een artikel en plaatsen dit in het discussieforum. Twee medestudenten geven in datzelfde discussieforum feedback op het schrijfproduct. De docent kan zo zowel de schrijfproducten zelf als de feedback die studenten op elkaar geven goed volgen en zo mogelijk bijsturen.

Doel

Studenten elkaars werk kunnen laten becommentari√ęren en daar als docent zelf overzicht op houden.

Wanneer te gebruiken

Als (veel) studenten (veel) werkstukken/schrijfproducten moeten maken waarbij feedback van mede studenten op het product van studenten wenselijk is.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Formuleer een (schrijf)opdracht. Voorbeelden zijn:
  • Laat studenten zelf een casus beschrijven en laat andere studenten feedback geven om de kwaliteit van de casus te verbeteren.
  • Laat studenten een artikel (of een deel van een artikel) schrijven en laat medestudenten daar feedback op geven.
  • Laat studenten een onderzoeksopzet schrijven en laat medestudenten daar feedback op geven.
 • Open een discussieforum in een digitale leeromgeving. Bij hele grote groepen is het aan te bevelen subgroepen te maken en binnen de subgroepen een discussieforum te open.
 • Geef het discussieforum een duidelijke naam (bijvoorbeeld: Opdracht 3, Beschrijf een casus en geef feedback).
 • Maak tijdens het college afspraken met de groep over:
  • Het tijdstip van ‘inleveren’ van de opdracht in het discussieforum.
  • Het aantal te leveren reacties op werk van anderen.
  • Wie op wie reactie geeft. Maak eventueel een schema en plaats dat in de tekst van de opdracht in het discussieforum. Nummer bijvoorbeeld de studenten en laat nummer 1 feedback geven op nummer 2 en 3, nummer 2 geeft feedback op nummer 3 en 4 enz.
  • Hoe de opdracht in het discussieforum wordt gezet. Bijvoorbeeld: elke student geeft een nieuwe thread op het forum. De feedback wordt gegeven in een reply.
  • Maak duidelijk welk soort feedback wordt verwacht en aan welke kwaliteiten de feedback moet voldoen.
  • Geef aan of het deelnemen aan opdracht verplicht is, danwel leidt tot een hoger eindcijfer voor de cursus.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Bekijk regelmatig de ingeleverde opdrachten en geleverde feedback om te controleren of het niveau en de aard van de feedback adequaat zijn.
 • Kom tijdens het college regelmatig terug op het niveau van de opdrachten en de aard van de feedback. Geef aan wat er in het algemeen goed gaat en verbeterd kan worden.

Randvoorwaarden

 • Studenten en docent moeten kunnen beschikken over een digitale leeromgeving met een discussieforum.
 • Studenten moeten over enige vaardigheid beschikken in het werken met een discussieforum.

Achtergrondinformatie

Jervell & H√ɬ§kkinen (2002) beschrijven een onderwijsproject waarbinnen studenten elkaar feedback geven op door de studenten zelf geschreven casussen. Het blijkt in dat onderzoek dat als een docent duidelijk maakt hoge (maar wel re√ęle) verwachtingen te hebben van de te leveren casussen en de te leveren feedback dat dit de kwaliteit van de opdrachten en feedback duidelijk verbetert.

Web-based Cases in Teaching and Learning -the Quality of Discussions and a Stage of Perspective Taking in Asynchronous Communication, Sanna Jervell &
Päivi Häkkinen. In Interactive Learning Environments 10 (2002) p. 1-22.

Geplaatst op 24-05-2002 in Online begeleiden door adminComments Off on Peer review via een discussieforum

Reageren is niet mogelijk.