Auteur(s): Annemiek Wieland Organisatie(s): Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam

Studenten worden gestimuleerd om actief met de leerstof bezig te zijn door ze voorafgaand aan een college hun mening te laten geven over een of meer stellingen.

Voorbeeld uit de praktijk

Bij een vak dat gegeven wordt aan de Faculteit der Bedrijfskunde (Erasmus Universiteit Rotterdam) worden af en toe mensen uit het bedrijfsleven uitgenodigd om een college te verzorgen als gastdocent. Om de gastdocent inzicht te geven in hoe studenten over bepaalde zaken denken, vullen de studenten voorafgaand aan het college in Blackboard een survey in, waarin ze aangeven of ze het wel of niet eens zijn met stellingen die de gastdocent heeft geformuleerd. De gastdocent kan op die manier heel eenvoudig in het online gradebook zien hoeveel procent van de studenten het eens is met de stellingen en hoeveel procent het daarmee oneens is.
Tijdens de colleges koppelen de gastdocenten de resultaten van de opiniepeiling terug aan de studenten, waarbij ze verder in gaan op de stellingen en het onderwerp.


Doel

Studenten zowel voorafgaand als tijdens een college stimuleren om actief met de leerstof bezig te laten zijn.

Wanneer te gebruiken

 • Wanneer je studenten voorafgaand aan een college wilt activeren tot actieve leerstofverwerking.
 • Wanneer je studenten meer bij het college wilt betrekken.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

1. Formuleer, aansluitend op de verplichte literatuur die in een komend college behandeld zal worden, 1 of meer stellingen. Een goede stelling:

 • sluit aan bij de interesse van studenten en/ of bij actuele onderwerpen;
 • sluit aan bij het taalniveau van studenten;
 • gaat over een onderwerp dat goed afgeperkt is;
 • probeert studenten te overtuigen, hun mening te veranderen of spoort hen tot actie aan;
 • adresseert een probleem waarvoor geen eenvoudige oplossing bestaat of stelt een vraag waar geen absoluut antwoord op te geven valt;
 • presenteert een mening waar studenten het radicaal mee oneens kunnen zijn.

2. Bij kleine groepen studenten: Plaats de stelling(en) in een nieuwsgroep of op een discussieplatform.
Bij grote groepen studenten: Zet de stellingen in een survey en formuleer meerkeuze-antwoorden (bijvoorbeeld ‘mee eens’ / ‘mee oneens’).


Tip

Veel digitale leeromgevingen bieden de mogelijkheid een survey aan te maken, zoals bijvoorbeeld de ‘Assessment Manager’ in Blackboard.

Aandachtspunten bij de uitvoering

1. Geef studenten de opdracht op de stelling(en) te reageren.
Wanneer studenten een eigen reactie mogen formuleren, kunnen de volgende criteria gehanteerd worden:

 • de focus van de reactie moet liggen op de initiĆ«le stelling (ook wanneer studenten op elkaar reageren);
 • de reactie moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn;
 • de reactie moet met minimaal 2 argumenten onderbouwd zijn;
 • uit de reactie moet duidelijk blijken dat de voor het college verplichte literatuur gelezen is, bijvoorbeeld doordat studenten in hun argumentatie refereren aan de collegestof;
 • de omvang van de reactie mag niet groter zijn dan ? van een computerscherm.

2. Stel duidelijke deadlines voor het reageren op de stellingen en laat studenten weten wat eventuele beloningen/ sancties voor het wel/ niet reageren zijn.
3. Inventariseer voorafgaand aan het college welke reacties studenten gegeven hebben op de stellingen. Selecteer, wanneer studenten een eigen reactie geformuleerd hebben, een of meer reacties waar je tijdens het college op in wilt gaan.
4. Bespreek de reacties op de stellingen tijdens het college door bijvoorbeeld:

 • een student die het eens en een student die het oneens was met de stelling te vragen hun mening met argumenten aan de groep kenbaar te maken;
 • vraag verschillende studenten op hun medestudenten te reageren;
 • vat de discussie samen en werk toe naar datgene wat je in het college duidelijk wilt maken.

Tip


Digitale leeromgevingen waarin een online survey gemaakt kan worden, kunnen (wanneer er meerkeuze-antwoorden zijn geformuleerd) berekenen hoe veel studenten een bepaald antwoord gegeven hebben. In Blackboard bijvoorbeeld kan dit via het Control Panel –> Online Gradebook.

Randvoorwaarden

 • De mogelijkheid tot het maken van een online survey; of
 • Het voorhanden zijn van een nieuwsgroep /elektronisch discussieplatform.

Achtergrondinformatie

De kenmerken van een goede stelling zijn afkomstig van http://english.ttu.edu/.

Geplaatst op 08-07-2002 in Online werkvormen door adminComments Off on Online reageren op stellingen

Reageren is niet mogelijk.