Auteur(s): Annemiek Wieland Organisatie(s): Risbo

Met behulp van een digitale omgeving helpen, begeleiden en ondersteunen studenten elkaar bij het uitvoeren van een (gezamenlijk) project.

Voorbeeld uit de praktijk

Bij de faculteit Toegepaste Onderwijskunde (Universiteit Twente) hebben studenten in het kader van een studiereis schrijfrechten (docentrechten) gekregen in een cursusomgeving in TeleTop (zie Bijlage voor voorbeelden). Circa 25 studenten werkten in deze cursusomgeving samen om het doel van de studiereis, het beantwoorden van een overkoepelende onderzoeksvraag, te bereiken. Doordat alle deelnemende studenten schrijfrechten hadden in de cursusomgeving konden zij voor het onderzoek en voor de studiereis relevante informatie, weblinks, mededelingen met hun medestudenten delen. Op deze manier is een soort van learning community gecreƫerd. De bij de studiereis betrokken docenten alsmede de contactpersonen in de sponsor bedrijven en de contactpersonen bij de tijdens de studiereis te bezoeken bedrijven hadden tevens toegang tot en schrijfrechten in de cursusomgeving, zodat zij de ontwikkelingen rond het onderzoek en de studiereis konden volgen en eventueel interessante informatie aan de cursusomgeving konden toevoegen.

Bij dezelfde faculteit is tevens op verzoek van studenten die in de afstudeerfase van hun studie zitten een cursusomgeving aangemaakt waarin elke student schrijfrechten heeft (zie Bijlage voor voorbeelden). Het doel van deze omgeving is dat studenten tijdens hun stage/afstuderen contact met elkaar hebben en houden, om ervaringen uit te wisselen, om van elkaar te leren en elkaar tijdens het afstudeerproces te ondersteunen. De docenten hebben geen toegang tot deze afstudeeromgeving. De gedachte hierachter is dat studenten zich niet belemmerd voelen om vragen te stellen, opmerkingen te plaatsen, al dan niet over het functioneren van hun afstudeerbegeleider. Elke student (circa 45 studenten) heeft in deze cursusomgeving een eigen werkplaats waarin eigen producten/documenten geplaatst kunnen worden. De werkplaats is voor medestudenten toegankelijk, zodat studenten elkaars producten kunnen bekijken en daar feedback op kunnen geven.

De cursusomgeving werden en worden in beide situaties zeer intensief gebruikt door de studenten. Zij gaven in een aantal informele gesprekken met docenten aan meer betrokken te zijn bij hun studie en bij elkaar, wat voor hen erg motiverend is.

Doel

Studenten de mogelijkheid bieden elkaar te helpen, te begeleiden en te ondersteunen bij het uitvoeren van een (gezamenlijk) project.

Wanneer te gebruiken

 • Wanneer studenten elkaar kunnen en willen helpen, begeleiden en ondersteunen, bijvoorbeeld bij vakoverstijgende activiteiten en/of activiteiten buiten de reguliere vakken om.
 • Wanneer studenten contact met elkaar willen houden in perioden van weinig contacturen.
 • Wanneer een groot aantal studenten (samen)werkt aan Ć©Ć©n project of wanneer studenten individueel aan een gelijksoortig project werken, bijvoorbeeld studenten die allemaal stage lopen, aan het afstuderen zijn, enz.
 • Wanneer studenten aangeven hier behoefte aan te hebben.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Maak een cursusomgeving aan in de digitale leeromgeving of gebruik een gratis groepsomgeving zoals bijvoorbeeld http://groups.yahoo.com/
 2. Zorg dat alle relevante studenten (en eventueel andere personen) toegang hebben tot de cursusomgeving.
 3. Geef iedereen gelijke rechten, zodat iedereen informatie in de leeromgeving kan plaatsen en verwijderen, mededelingen kan doen, knoppen aan en uit kan zetten, enz.

Tips
 • Het is niet noodzakelijk dat docenten toegang hebben tot de digitale omgeving. Bij activiteiten waarin studenten kennis en ervaringen met elkaar kunnen en willen delen (zoals stage lopen/afstuderen), kunnen studenten zich bijvoorbeeld in hun communicatie belemmerd voelen wanneer een docent ‘meekijkt’.
 • Het beste is een digitale omgeving te zoeken waarin voor iedere student een eigen werkplaats aangemaakt kan worden waarbinnen hij/zij eigen werkdocumenten kan plaatsen. Deze werkplaats moet ook toegankelijk zijn voor de andere studenten in de omgeving. In Blackboard zou hiervoor bijvoorbeeld de Groups Pages gebruikt kunnen worden, waarbij alle studenten toegang hebben tot elke groep.

Randvoorwaarden

Wanneer een gratis e-group omgeving gebruikt wordt, moet het op deze pagina in ieder geval mogelijk zijn:

 • bestanden te plaatsen en te archiveren;
 • te communiceren (e-mail, discussie en eventueel chat).

Wanneer een digitale leeromgeving gebruikt wordt, moet onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om de digitale leeromgeving open te stellen voor studenten.

Achtergrondinformatie

Literatuur

Nichani, M.R., (2000). Learning through social interactions (Online communities). [Online]. URL:
www.elearningpost.com/images/uploads/comm.pdf

Bijlage

Voorbeelden

Geplaatst op 09-07-2002 in Online samenwerken door adminComments Off on Een online learning community voor studenten

Reageren is niet mogelijk.