Auteur(s): Gert-Jan Verheij Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

ICT maakt het mogelijk om animaties toe te passen in je onderwijs. Maar wanneer zijn animaties zinvol en hoe pas je die dan toe?

Doel

Hier kan inzicht worden verkregen in het zinvol toepassen van animaties in het onderwijs.

Wanneer te gebruiken

 1. Ga na wat de functie van een animatie zou zijn. Te denken valt aan de volgende functies:
  • een cosmetische functie om de attractiviteit van een stuk lesstof te verhogen.
  • een attendeerfunctie om de aandacht van de student te vragen.
  • een motivatiefunctie, met name om automatisch gegenereerde feedback te versterken.
  • een presentatie functie, de animatie illustreert de presentatie.
  • een uitleg functie, lijkt op presenteren maar de animatie verduidelijkt een relatie tussen objecten.
 2. Ga met figuur 1 na of het gebruik van een animatie echt een toegevoegde waarde is. Indien positief, ga verder naar stap 3.
 3. Ga naar figuur 2, bekijk of de onderwerpen van de animatie het uitleggen of presenteren van een concept of procedure betreft.
 4. Bepaal of er sprake is van onderwerpen als ‘veranderingen in tijd’ of ‘in een bepaalde richting te sturen kenmerken’, deze zijn geschikt om een animatie van te maken:

Maak een onderscheid:

 • is het onderwerp een concept, bijvoorbeeld de werking van een machine, systeem of een model:
  • is het een machine, systeem of model met meerdere invloeden tegelijkertijd?
  • zijn er veranderingen in tijd?
  • zijn er systemen die voor het blote oog niet zichtbaar zijn?
 • is het onderwerp een procedure, een aantal opeenvolgende stappen:
 • zijn de in de procedure benodigde apparaten of contexten niet gemakkelijk beschikbaar?
 • indien er op een van de vragen in punt 4 het antwoord JA is, zal het gebruik van een animatie een toegevoegde waarde hebben.

Achtergrondinformatie

Wat betekent het woord animatie? Volgens van Dale: geleidelijk veranderende tekeningen die door snelle opeenvolging beweging suggereren. Weiss et all. hebben bovenstaande stappen uitvoerig beschreven. In het artikel wordt uitgegaan van een CBT, een computer based training of cdrom met een COO (computer ondersteund onderwijs) programma. Met een DLO met animaties wordt een eerste stap gezet om COO en DLO te integreren.

Zie ook

Geplaatst op 09-07-2002 in Online leermateriaal door adminComments Off on Animaties in het onderwijs

Reageren is niet mogelijk.