Auteur(s): Emely Spierenburg, Mathijs Doets Organisatie(s): Erasmus MC – Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Door elektronische ingangstoetsen aan te bieden, worden studenten gestimuleerd zich beter voor te bereiden op het onderwijs. Docenten krijgen sneller een overzicht waar knelpunten zitten.

Voorbeeld uit de praktijk

Het Erasmus MC gebruikt de auteursomgeving Authorware voor het maken van (webgebaseerde) toetsen. Ingangstoetsen zoals de toets in het voorbeeld (zie bijlage) worden gebruikt bij de practica Histologie voor eerstejaars studenten Geneeskunde. Studenten dienen een voldoende te halen voor de toets, voordat ze worden toegelaten tot het practicum. De student heeft bij de in de bijlage getoonde toets 15 minuten de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Na het beantwoorden van de vragen wordt de score getoond. Bij een score van 5,5 of hoger is de student geslaagd. Nadat de score getoond is, kan de student feedback vragen op de antwoorden.

Doel

Stimuleren van de voorbereiding van studenten voor practica (en andere vormen van contactonderwijs), waardoor er tijdens het onderwijs meer tijd is om dieper op de leerstof in te gaan en er minder herhaald hoeft te worden.

Wanneer te gebruiken

Het gebruik van elektronische ingangstoetsen bevordert de voorbereiding van studenten voor practica (en andere vormen van contactonderwijs). Dit kan voordelen bieden wanneer een docent tijdens het contact met zijn studenten te veel tijd kwijt is met het herhalen van eerder behandelde of bekend veronderstelde stof, en onvoldoende toekomt aan verdieping of uitbreiding van de leerstof.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

  1. Bepaal bij het betreffende onderwerp welk niveau de studenten moeten hebben.
  2. Formuleer bij dit niveau een aantal vragen, waarmee de student getoetst kan worden (vraagtypen: zie het IDEE ‘Vraagvormen voor geautomatiseerde toetsen’).
  3. Formuleer bij elke vraag duidelijke feedback en eventueel verwijzing naar relevante leerstof.
  4. Breng de vragen onder in een elektronische toetsomgeving, laat daarbij elke toets bestaan uit een willekeurige selectie vragen uit een groter aantal, zodat de student de toets meerdere keren kan maken met verschillende vragen.

Tip

De ontwikkeling van ingangstoetsen kost veel tijd, omdat er veel vragen nodig zijn. Houd daar dus rekening mee.

Aandachtspunten bij de uitvoering

Stel de ingangstoets enkele dagen voor het onderwijs plaatsvindt beschikbaar voor de studenten, via internet of in een computerzaal. Om een hoge participatie te krijgen, kan het afleggen van de toets als eis gesteld worden voor toelating tot het onderwijs.

Randvoorwaarden

Voor het maken van de toetsen is een elektronische toetsomgeving nodig, bijv. Authorware, Blackboard, Question Mark Perception.

Zie ook

Geplaatst op 11-07-2002 in Online werkvormen door adminComments Off on Studenten beter laten voorbereiden op practica en werkgroepen

Reageren is niet mogelijk.