Auteur(s): Rob Potharst Organisatie(s): Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit IDEE vertelt hoe je studenten zelfstandig door hen behaalde cijfers kunt laten opvragen, zonder dat ze daarvoor moeten communiceren met de docent. Dit is vooral handig bij grote studentaantallen.

Voorbeeld uit de praktijk

Bij het vak Voortgezet Programmeren (Faculteit Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam) wordt jaarlijks door meer dan 100 studenten gevolgd. Bij de cursus horen een negental wekelijkse individuele programmeeropdrachten, die thuis of op de universiteit gemaakt kunnen worden. De uitwerkingen worden op papier ingeleverd en beoordeeld. Het eindcijfer voor de cursus wordt berekend op grond van een combinatie van het tentamencijfer en het cijfer voor deze programmeeropdrachten. Het vak maakt gebruik van Blackboard, waarbinnen een digitaal cijferboek voorhanden is. Om het eindcijfer te kunnen berekenen, heeft de docent het digitaal cijferboek geƫxporteerd naar Excel. Helaas moest hij deze eindcijfers daarna met de hand weer invoeren in het Gradebook van Blackboard om ze aan de studenten bekend te maken.

De docent beschreef zijn ervaringen met het gebruik van een digitaal cijferboek als volgt: “Wat vooral prettig is bij het gebruik van een digitaal cijferboek is dat je nooit tegen studenten hoeft te zeggen: ‘Ik zal wel even nakijken welke opdracht je nog in moet halen’ of iets dergelijks. Ze kunnen in de digitale leeromgeving zelf voortdurend zien hoe ze ervoor staan. Dat scheelt mij een hoop gedoe!”

Doel

Zorgen dat studenten voortdurend een bijgewerkt overzicht van de behaalde resultaten voor een vak kunnen opvragen, zonder dat ze daarvoor de docent hoeven aan te spreken.

Wanneer te gebruiken

Vooral bij grote studentaantallen.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

Voer in een dataverwerkingsprogramma (zoals bijvoorbeeld Excel) in de bovenste rij (te beginnen bij de tweede kolom) alle mogelijke beoordelingsonderdelen die in het vak gebruikt worden en in de eerste kolom (te beginnen bij de tweede rij) alle aan het vak deelnemende studenten in.

Tips
 • Voer de studentnummers in plaats van de namen van de studenten in de tabel in, zodat studenten niet meteen kunnen zien welk cijfer bij welke medestudent hoort.
 • Sommige digitale leeromgevingen beschikken over een digitaal cijferboek waarin alle aan het vak deelnemende studenten automatisch zijn opgenomen. In zo’n digitaal cijferboek hoeven dan enkel de beoordelingsonderdelen te worden ingevoerd. Het privacyprobleem speelt bij een digitaal cijferboek geen rol, omdat studenten hierin niet de cijfers van hun medestudenten kunnen bekijken.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 1. Laat studenten weten dat en hoe ze hun behaalde cijfers digitaal kunnen opvragen.
 2. Voer na ieder beoordelingsmoment de behaalde cijfers in het cijferboek in.
 3. Maak de nieuwe cijferlijst beschikbaar via de digitale leeromgeving.

Tips
 • Laat studenten via een aankondiging in de digitale leeromgeving en/of een collectieve e-mail weten dat er (nieuwe) cijfers bekend zijn.
 • Informeer, indien er geen digitaal cijferboek in de digitale leeromgeving voorhanden is, bij de start van het vak of studenten bezwaren hebben tegen het publiekelijk bekend maken van hun cijfers. Dit voorkomt dat studenten achteraf klachten indienen over schending van de privacy.

Achtergrondinformatie

Deelcijfers komen voor wanneer je op verschillende momenten gedurende de loop van een vak een beoordeling geeft. Deelcijfers kunnen worden gebruikt om studenten te stimuleren tot een actieve leerstof verwerking tijdens de hele loop van het vak. Deelcijfers kunnen op verschillende manieren meewegen in de totstandkoming van het eindcijfer, bijvoorbeeld op de volgende manieren:

 • het eindcijfer is het tentamencijfer plus de bonuspunten die met de deelcijfers behaald konden worden;
 • het eindcijfer is het (gewogen) gemiddelde van de behaalde deelcijfers;
 • het eindcijfer bestaat voor X% uit het (gewogen) gemiddelde van de deelcijfers en voor de resterende Y% uit het tentamencijfer;
 • een student kan pas in aanmerking komen voor het behalen van een eindcijfer (bijvoorbeeld door deelname aan een tentamen) wanneer minimaal X van het totaal te behalen aantal deelcijfers een voldoende is.
Geplaatst op 18-07-2002 in Online toetsen door adminComments Off on Deelcijfers bekend maken via een digitale leeromgeving

Reageren is niet mogelijk.