Auteur(s): Martin Jacobs Organisatie(s): TU Delft, sectie EduTec

‘Knippen en plakken’ is een productietechniek die veel studenten goed beheersen. Zo’n techniek getuigt niet perse van beheersing van onderwijsinhoud. Hoe kun je als docent vermijden en bestrijden dat studenten de kluit belazeren?

Voorbeeld uit de praktijk

Geen praktijkvoorbeeld beschikbaar. Bijdragen zijn welkom.

Doel

Voorkomen dat studenten door inzet van ict fraude plegen.

Wanneer te gebruiken

 • Wanneer twijfel rijst bij de originaliteit van werkstukken, zoals essays en rapporten.
 • Bij examens en tentamens.
 • Aandachtspunten bij de uitvoering

  Fraude met opdrachten, met name werkstukken en scripties
  • Plagiaat. Internet maakt plagiaat plegen kinderlijk eenvoudig. Het is voor studenten eigenlijk een gigantische copy-and-paste encyclopedie. Wie goed zoekt, bijvoorbeeld door het intypen van de juiste woorden in zoekmachine Google, vindt meestal vrij snel informatie van zijn garing. Als dat niets oplevert kunnen studenten terecht op een site als cyberessays.com, waar allerlei essays gratis zijn te downloaden. (Sanne ten Hoove (2002) Pronken met andermans veren. UK, Jaargang 31, nr. 38. Universiteit van Groningen)
  • Meeliften. Bij het voorbereiden en schrijven van een werkstuk in groepsverband anderen het werk laten doen om zo mee te profiteren van een goed cijfer.

  Maatregelen om fraude en plagiaat te voorkomen en te bestrijden
  • Plagiaat. Verantwoord gebruik van bronnen is alleen maar aan te moedigen. Internet maakt de mogelijkheden om ongebreideld te kopiĆ«ren en te plakken erg aanlokkelijk. Als docent geef je duidelijk de regels aan die in je cursus (in een wetenschappelijke omgeving) gelden voor het gebruiken van bronnen. Hoe bijvoorbeeld uitspraken geciteerd (en van juiste bronvermelding voorzien) moeten worden dan wel geparafraseerd
  • Zeker voor Engelstalige werkstukken is de voorraad beschikbare essays aanzienlijk. Met zoekmachines kun je tekstelementen opsporen waarvan je vermoedt dat ze letterlijk, maar zonder bronvermelding overgenomen zijn. Een dergelijk vermoeden zal vaak gebaseerd zijn op het taalgebruik van de student in kwestie (bepaald idioom of woordgebruik dat je niet verwacht; bijzondere kwaliteit in het gebruik van een vreemde taal). Voor wie vermoedt dat op grote schaal overgeschreven werk wordt ingeleverd is speciale anti-plagiaat software beschikbaar

   (turnitin is een in 1996 in Oakland (Californiƫ) ontstaan initiatief; met geavanceerde zoekstrategieƫn wordt een groot aantal potentiƫle bronnen vergeleken met een document dat een student heeft ingeleverd; Als je turnitin gebruikt kost het wel geld (ca. 50 dollarcent per student per jaar; in Nederland beschikt de TU Eindhoven over PEACH (Programming Education and Contest Hosting)

  • Zorg voor heldere sancties, maak ze bekend onder de studenten en voer ze in voorkomend geval ook uit. De faculteit Techniek, bestuur en Management van de TU Delft voerde campagne tegen dit soort fraude onder de titel ‘KopiĆ«ren kan je de kop kosten’ (zie bijlage)
  • Voor het voorkomen van meeliftgedrag, zie IDEE beoordelen in groepen

  Fraude bij tentamens en examens (digitaal spieken)
  • Elektronische organizers en agenda’s kunnen formules en of (tekst)files bevatten.
  • (Grafische) rekenmachines kunnen formules bevatten
  • Mobiele telefoons kunnen door middel van SMS of WAP-voorzieningen gebruikt worden voor ongewenst en ongeoorloofd contact met de buitenwereld

  Maatregelen om fraude bij tentamens en examens te voorkomen
  • Elektronische apparaten niet toelaten tot de ruimte waarin tentamens of examens
   plaatsvinden.
  • Toezien op het niet gebruiken van elektronische apparatuur
  • Apparaten controleren op aanwezigheid van niet geoorloofde informatie. Dit is een bijna onmogelijke opgave gezien de vele verschillende apparaten.

  Fraude in een DLO
  • Een student kan zich voor iemand anders uitgeven. Ondanks de vergaande beveiligingsvoorzieningen (uniek toegangs ID; wachtwoord; alleen toegang vanaf bepaalde locaties (pc’ s) of op bepaalde momenten) kunnen studenten zich met een valse identiteit in een dlo begeven. Soms gebeurt dat met medeweten van de ‘eigenaar’ van een ID en wachtwoord, soms ook
   niet.
  • Bij on-line tentamens. Inbreken in databanken of onder valse naam ‘op proef’ een tentamen maken, zodat je onder je echte naam niet voor verrassingen komt te staan.

  Maatregelen om fraude en plagiaat in een dlo te voorkomen en te bestrijden:
  • Geef studenten slechts Ć©Ć©n kans om hun opdrachten in te leveren. Zorg ervoor dat je je studenten kent. Reageer onmiddellijk wanneer je iets vreemds of verdachts denkt waar te
   nemen.

  Achtergrondinformatie

  Fraude wordt op verschillende, maar vergelijkbare manieren gedefinieerd. Onderstaande definitie is afkomstig uit Artikel 17 van ‘Regels en richtlijnen’ voor de examens van de opleiding Life Science & Technology (van de TU Delft, versie 29 juni 2001).

  “Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten daarvan door een examinandus dat erop is gericht het vormen van een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken.

  Het ‘juiste oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden’ zal in drie situaties gevormd worden:

  1. aan de hand van ingeleverde opdrachten, zoals werkstukken en scripties
  2. bij tentamens en examens
  3. andersoortige praktijken in een dlo”

  Ontleend aan

  De volgende Internet bronnen zijn geraadpleegd:

  Bijlage

  Kopiƫren kan je de kop kosten

  Geplaatst op 20-09-2002 in Online toetsen door adminComments Off on Fraude en plagiaat voorkomen

  Reageren is niet mogelijk.