Auteur(s): Annemiek Wieland Organisatie(s): Risbo

In dit IDEE worden mogelijkheden beschreven om op afstand via e-mail gebruik te maken van kennis van experts.

Voorbeeld uit de praktijk

Er is geen praktijkvoorbeeld voorhanden. Suggesties zijn welkom via de knop ‘reageren’ (onderaan dit IDEE).

Doel

Om studenten die aan een project werken de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de kennis van experts die niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn bij het onderwijs.

Wanneer te gebruiken

 • Wanneer studenten aan een concreet product werken, bijvoorbeeld een verslag, ontwerp of onderzoek.
 • Als er behoefte is aan kennis van experts of docenten die niet aan de eigen instelling zijn verbonden en die moeilijk een gastcollege kunnen verzorgen (vanwege tijdgebrek of omdat hij/zij erg ver weg woont/werkt).
 • Wanneer de expert zelf wil bepalen wanneer hij antwoordt geeft op de vragen van studenten.
 • Wanneer de docent de communicatie tussen expert en studenten laagdrempelig wil houden (de expert hoeft bijvoorbeeld niet perse gebruik te maken van een digitale leeromgeving).
 • Wanneer er geen digitale leeromgeving voorhanden is. Wanneer er wel een dlo voorhanden is en de expert er geen bezwaar tegen heeft daarvan gebruik te maken, heeft communicatie via een dlo (bijvoorbeeld via een elektronisch discussieplatform) de voorkeur. De communicatie wordt dan namelijk automatisch opgeslagen en kan gemakkelijk worden gearchiveerd.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Zoek bij iedere projectgroep/student een inhoudelijke expert die bereid is de projectgroep/student als consultant ter zijde te staan.
 • Bespreek/overleg met zowel de experts als de studenten gang van zaken. daarbij kun je denken aan de volgende aspecten:
  – de inhoud en opzet van het vak en de opdracht die de projectgroep/student heeft gekregen;
  – het (afgebakend!) onderwerp waarover de expert geraadpleegd gaat worden;
  – het doel van zijn/ haar expertoptreden;
  – de manier waarop de expert de projectgroep/student het beste ter zijde kan staan;
  – de regelmaat waarmee de expert moet/wil communiceren met de studenten;
  – de namen van de studenten waarmee de expert gaat communiceren
 • Bedenk of je als docent ook alle communicatie wilt ontvangen. Voordeel: je bent op de hoogte van hetgeen er gecommuniceerd is. Nadeel: bij intensief heen en weer gemail, ontvang je als docent veel e-mails.
 • Overweeg of je tegen het einde van het vak nog iets met de communicatie tussen iedere projectgroep/student en expert wilt doen. Iedere groep/student zou bijvoorbeeld een samenvatting van de communicatie kunnen maken met daarin de belangrijkste punten en die tezamen met hun product kunnen presenteren voor de andere projectgroepen/studenten.

Tips
 • Laat de studenten zelf een expert zoeken.
 • Maak voor elke expert een e-mailadres aan (bijvoorbeeld bij hotmail, yahoo, gmail). Op die manier voorkom je dat de mailbox waar de experts dagelijks mee werken beschadigd raakt door bijvoorbeeld spam of virussen.

Indien een dlo voorhanden is:

 • Maak in de leeromgeving voor elke projectgroep/student een groepsomgeving aan waarbinnen de studenten documenten kunnen uitwisselen en met elkaar kunnen communiceren. Op deze manier kan de expert de producten van de groep/student inzien en daar indien nodig commentaar op geven.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Stel elke projectgroep/student op de hoogte van de aanwezigheid van de expert en geef informatie omtrent de afspraken die gemaakt zijn, bijvoorbeeld voor welke vragen/diensten de projectgroep/student bij de expert terecht kan, het aantal e-mails dat de expert maximaal per week wenst te ontvangen, naam en expertisegebied van de expert.
 • Laat studenten weten of ze de communicatie moeten archiveren (bijvoorbeeld voor het maken van een samenvatting) en of de docent een kopie moet ontvangen van elke e-mail.
 • Neem tussentijds een keer of twee contact met de experts op om te vragen of alles goed gaat of dat ze ergens problemen mee hebben.

Tips
 • Laat studenten en expert zich in een eerste e-mail (eventueel met foto) aan elkaar voorstellen.
 • Laat steeds Ć©Ć©n student (namens de groep) met de expert e-mailen. (Een CC gaat steeds naar de andere groepsleden en indien gewenst naar de docent van het vak.)
 • Stel regels op voor het meesturen van bijlagen om te voorkomen dat de mailbox van de expert overvol raakt.
 • Laat de studenten en de expert altijd reageren op voorgaande e-mails, zodat alle berichten bij elkaar komen te staan.
 • Stel Ć©Ć©n student verantwoordelijk voor het archiveren van de e-mails.
 • Bedank de experts na afloop van het vak en overhandig hen eventueel een boekwerk met (een beschrijving van) de producten van alle projectgroepen/studenten.

Randvoorwaarden

Eventueel een dlo met groepspagina’s.;Alle betrokkenen moeten beschikken over e-mail en internet.

Zie ook

‘Hoe schakel je experts op afstand in?’

‘Hoe schakel je experts op afstand in middels videoconferencing?’

‘Hoe schakel je experts op afstand in middels een chatsessie?’

‘Hoe schakel je experts op afstand in middels videoclips?’

‘Hoe schakel je experts op afstand in middels een discussieplatform?’

Geplaatst op 12-11-2002 in Online werkvormen door adminComments Off on Experts op afstand inschakelen via e-mail

Reageren is niet mogelijk.