Auteur(s): Jan Folkert Deinum, Gert-Jan Verheij Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Een voorkennistoets kan zinvol zijn als het gaat om het activeren van aanwezige (maar misschien een beetje weggezakte) kennis bij studenten en om vast te stellen hoe het is gesteld met de voorkennis van die studenten, zodat het college daar op aangepast kan worden. Dit IDEE beschrijft hoe je een voorkennistoets maakt.

Voorbeeld uit de praktijk

Voorbeeld: Bij vakken voor seniorenonderwijs is het vaak onvoldoende duidelijk wat de voorkennis is van de cursisten: de kennis is vaak diffuus en het kost even tijd om die kennis weer op te halen. Daarom wordt gebruik gemaakt van voorkennistoetsjes in de leeromgeving om de kennis op te halen en voor de docent om informatie te verkrijgen over het niveau van de studenten. Studenten kunnen dit op een zelfgekozen tijdstip invullen. Verder krijgen de studenten feedback op hun resultaten met aanwijzingen waar zij de informatie kunnen vinden in het leermateriaal.
Dit is tevens een aardig middel om deze oudere cursisten te laten wennen aan een elektronische leeromgeving.

Doel

Een voorkennistoets kunnen maken in een elektronische leeromgeving.

Wanneer te gebruiken

 • Als de voorkennis van studenten niet goed helder is.
 • Als de voorkennis van studenten niet kortgeleden verworven is.
 • Als het wenselijk is om voor aanvang van het college de voorkennis van studenten vast te stellen zodat de docent zich kan voorbereiden.
 • Als video- of audiofragmenten wenselijk zijn in de toets.
 • Als je rekening wilt houden met niveauverschillen tussen studenten.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Beschrijf de leerdoelen van het vak
 2. Beschrijf welke voorkennis u veronderstelt bij de studenten (cursisten).
 3. Maak een toets(je) waarmee die veronderstelde voorkennis bij de studenten kan worden getoetst.
 4. Schrijf indien gewenst feedback bij de verschillende vragen uit de voortoets.
 5. Voer de vragen in in het digitale toetssysteem (bijvoorbeeld in de elektronische leeromgeving of in een apart toetsprogramma als Questionmark Perception, Testvision, Etude) of laat dit doen door een studentassistent.

Tips
 • Gebruik voor Blackboard of WebCT het programmaatje Respondus (www.respondus.com) om snel en eenvoudig een toets (offline) samen te stellen. Dit gaat sneller dan het toets aanmaken in Blackboard of WebCT.
 • Ga na of er in de instelling toetsprogramma’s aanwezig zijn. Voorbeelden zijn Questionmark Perception, Testvision, Etude.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Informeer studenten ten minste Ć©Ć©n week van tevoren dat het wenselijk is de voorkennistoets in te vullen. Geef er eventueel punten voor het eindcijfer.
 • Besteed het eerste deel van het eerste college aandacht aan de resultaten van de voorkennistoets, bijvoorbeeld door zaken die niet goed beheerst worden nog eens uit te leggen.
Geplaatst op 15-11-2002 in Online toetsen door adminComments Off on Voorkennistoets in een digitale leeromgeving

Reageren is niet mogelijk.