Auteur(s): Sylvia Walsarie Wolff Organisatie(s): EduTec

Volgend op het IDEE ‘Hoe schakel ik experts op afstand in?’ wordt hier beschreven hoe dit kan door het organiseren van een online discussie tussen studenten en een expert.

Voorbeeld uit de praktijk

In het keuzevak ‘e-Learning in Corporations’, dat op de TU Delft wordt gegeven, worden e-Learning experts uit het bedrijfsleven betrokken op verschillende manieren. Een daarvan is het opnemen van de experts op video en het plaatsen van een of meerdere stellingen verband houdend met hetgeen de expert in de video vertelt. De studenten worden geacht op een zeker moment in de cursus de video van de expert te bekijken en middels het discussie forum van Blackboard te reageren op de stelling. Met de betrokken expert is van tevoren afgesproken dat zij toegang hebben tot Blackboard en gedurende een week virtueel discussiĆ«ren met de studenten. Op deze manier wordt het mogelijk gemaakt, dat studenten van gericht gedachten wisselen met experts uit het bedrijfsleven, die niet persoonlijk aanwezig zijn tijdens de periode, dat het vak wordt gegeven.




Doel

Na dit IDEE kan een groep studenten on line en asynchroon van gedachten wisselen met experts, die vanuit hun ervaring en/of expertise een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs.

Wanneer te gebruiken

  • Als er behoefte is aan expertise van deskundigen vanuit het veld of docenten die niet aan de eigen instelling zijn verbonden. Deze experts hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren aan het onderwijs, maar zijn niet in staat om fysiek aanwezig te zijn.
  • Als synchrone communicatie niet mogelijk of niet wenselijk is.
  • Wanneer studenten in projecten experts willen raadplegen.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

  • Denk goed na aan welke criteria een bijdrage van een expert moet voldoen om binnen het onderwijs meerwaarde te hebben.
  • Bepaal hoelang de discussie gaat duren en geef de studenten duidelijke en concrete opdrachten. Bijvoorbeeld: ‘reageer allemaal ten minste twee keer op een stelling van de expert’.
  • Vraag de expert of hij/zij bereid is on line te discussiĆ«ren met de studenten. Geef de expert concrete informatie over het vak, de onderdelen, je didactische aanpak en zijn/haar plek in het geheel.
  • Geef de expert toegang tot je de digitale cursus (dit moet waarschijnlijk geregeld worden met de systeembeheerder van de DLO van je instelling).
  • Bereid studenten en de expert goed voor op de discussie: zorg dat ze van elkaar weten wie ze zijn. Zet bijvoorbeeld in de DLO een map met foto’s en beschrijving van de deelnemers.
  • Bepaal welke plek de discussie in je vak heeft. In hoeverre worden studenten beoordeeld op hun bijdrage aan de discussie?
  • Zorg ervoor dat de discussie goed wordt gemodereerd. Bepaal of je zelf de discussie gaat modereren of dat je moderators gaat aanwijzen. Bepaal wat moderators moeten weten, of ze training nodig hebben om dat te weten te komen, wie ze eventueel gaat trainen, etc.

Randvoorwaarden

Zorg ervoor dat alle betrokkenen toegang hebben tot de DLO of zorg voor een andere tool om on line te discussiƫren (bijvoorbeeld BSCW: http://bscw.gmd.de/)

Zie ook

Geplaatst op 14-01-2003 in Online werkvormen door adminComments Off on Experts op afstand inschakelen via discussieforum

Reageren is niet mogelijk.