Auteur(s): Jan Folkert Deinum, Gert-Jan Verheij Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Studenten van universiteiten uit verschillende landen werken online samen aan het ontwerpen van een gezamenlijk product waarbij gebruik wordt gemaakt van videoconferencing.

Voorbeeld uit de praktijk

Voorbeeld 1: Op Hogeschool Inholland bij de faculteit facilitaire dienstverlening doen Nederlandse en Finse studenten een onderzoek naar arbeidsproductiviteit binnen hun eigen land. In het project bekijken de studenten met name wat de verschillen zijn tussen beide landen en wat daarvan de oorzaak is. De studenten verbleven een maand in het andere land en hebben na terugkeer online samengewerkt met behulp van videoconferencing en chat (zie voorbeeld van videoconferencing).

Voorbeeld 2: De Technische Universiteit Delft bij de faculteit Industrieel Ontwerpen worden sinds 2000 projecten gedaan met studenten in Delft, Michigan, Seoul, Lousanne, Ljubljana een ontwerpopdracht gedaan. Het betreft steeds een opdracht met globale aspecten (marketing, sociale aspecten, regionale productie enz.). De opdracht in 2000 was dat in opdracht van een gefingeerd koffieapparatenbedrijf een koffieapparaat ontworpen moest worden voor thuis of in een bedrijf dat overal in de wereld te verkopen zou zijn. In 2001 gold dezelfde opdracht voor een stofzuiger en in 2002 een ademhalingsunit. In 2002 ging het om een echt bedrijf waar ook mee gecommuniceerd moest worden. Er werd gebruik gemaakt van videoconferencing om elkaar tussenproducten en ideeƫn te kunnen tonen. Beschrijving vak 2003

Doel

De docent kan een groep studenten die in verschillende landen verkeren samen aan een product laten werken met behulp van videoconferencing.

Wanneer te gebruiken

 • Bij groepsopdrachten waarbij de deelnemers niet op dezelfde locatie zijn.
 • Bij opdrachten waarbij het noodzakelijk is om elkaar iets te tonen op afstand.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Allereerst zijn goede internationale contacten nodig. Meestal zijn dat persoonlijke contacten (via conferenties bijvoorbeeld) op vakniveau: dit werkt vaak het beste. Interdisciplinair is echter ook mogelijk. Ook is het mogelijk gebruik te maken van bestaande contacten tussen universiteiten en instellingen. De meeste instellingen hebben een bureau voor internationale contacten die dit soort contacten kan leggen.
 2. Ga na of uw instelling voldoende faciliteiten heeft. Dat betekent:
  • Er moet een videoconferencing set aanwezig zijn.
  • Als er met meer dan twee locaties gewerkt wordt, moet er een MCU (multi conferencing unit) beschikbaar zijn. Eventueel kan dit ook via SURF (http://contact.surfnet.nl).
  • De gesprekken moeten van tevoren heel goed worden voorbereid, dat wil zeggen, er moet een agenda worden opgesteld en het doel van de conferencing moet helder zijn.
 3. Maak duidelijke afspraken over de opdracht, de werkvormen en met name ook de beoordeling. Wie beoordeelt bijvoorbeeld (mag een Nederlandse docent een Finse student beoordelen), waar wordt op gelet en hoe telt dat mee.
 4. Werk met kleine groepjes van zo’n vier tot zes personen. Bij grotere groepen wordt het videoconferencen lastig. Zorg voor evenveel deelnemers per locatie.
 5. Op alle locaties moeten de videoconferentiesets gereserveerd worden op dezelfde tijd.

Tips
 • Probeer voorafgaand aan het vak (twee weken) met de docenten op de andere instellingen de videoconferencing eerst uit om eventuele problemen nog op te kunnen lossen.
 • Organiseer voorafgaand aan de videoconferentie een discussie via het discussieboard, zodat voorkennis geactiveerd wordt en studenten dieper over de zaken die in de vc aan de orde komen kunnen praten.
 • Een kort en intensief project werkt beter dan een langdurig en minder intensief project, omdat mensen er in een kort project in een beperkte tijd veel tijd steken in het project en daardoor goed op de hoogte zijn van de ins en outs van dat project en het werken met videoconferencing.
 • Maak gebruik van het tijdsverschil: maak in Delft aan het eind van de dag het voorstel af zodat Michigan er gelijk bij het opstaan mee aan de slag kan gaan.
 • Laat studenten eerst eens met slechts Ć©Ć©n andere locatie werken. Videoconferencing wordt namelijk ingewikkelder naarmate er meer locaties bij betrokken zijn.
 • Denk bij het samenstellen van het programma aan de tijdsverschillen met deelnemers uit andere landen. Zijn er veel deelnemers uit de VS, dan is het aan te bevelen het programma wat later op de dag te laten beginnen. Met veel deelnemers uit AziĆ« kan de conferentie beter vroeg op de dag beginnen.
 • Informeer deelnemers over culturele verschillen. Zo zijn Aziaten veelal niet gewend in de camera te kijken, omdat dat in die landen als onbeleefd geldt.
 • Informeer de deelnemers over de videoconferencing etiquette. Zo is goed gebruik dat luisteraars de microfoon pas open zetten als er vragen gesteld mogen worden. Ook moet elke deelnemer zodra hij is uitgesproken de microfoon uitzetten (om bijvoorbeeld hinderlijk papiergeritsel te voorkomen). Eventueel kan daarover een aparte regie worden gevoerd. Daar moet dan wel een regisseur voor worden ingehuurd.
 • Zet alle tijden in GMT (Greenwich Meantime) en zet een schema op de site waarmee deelnemers snel het tijdsverschil met hun eigen locatie kunnen uitrekenen (zie bijvoorbeeld http://greenwichmeantime.com/info/timezone.htm). Een calculator om de eigen tijden uit te rekenen is natuurlijk de mooiste feature. Houd wel rekening met zomer- en wintertijden!

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Neem de videoconferencing op. De video’s kunnen dan worden besproken op bijvoorbeeld gespreksvaardigheden in videoconferencing. Ook kan dan later nog eens teruggekeken worden wat de andere locatie precies bedoelde of om het product nog eens rustig te bekijken. Ook kun je zo het volende jaar laten zien wat er van hen verwacht wordt.
 • Zorg dat de groepen op meerdere momenten wat moeten inleveren, zodat goed navolgbaar is hoever elke groep is, bijvoorbeeld via een contract met een (gefingeerd) bedrijf.

Randvoorwaarden

 • Alle sprekers moeten een hardware matige videoconferencing oplossing hebben.
 • Er zijn velerlei andere randvoorwaarden die door technici moeten worden opgelost. Veel informatie daarover is te verkrijgen via
  www.vide.net. Deze technische randvoorwaarden kunnen heel veel tijd kosten. Begin daarom ruim op tijd met de voorbereiding van de conferentie (minimaal enige maanden).
Geplaatst op 04-03-2003 in Online samenwerken door adminComments Off on Videoconferencing bij groepsopdrachten

Reageren is niet mogelijk.