Auteur(s): Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Met behulp van internet kunnen presentaties en demonstraties van bijvoorbeeld computerprogramma’s on line worden aangeboden aan studenten of collega’s op andere locaties.

Voorbeeld uit de praktijk

Een aantal universiteiten in Nederland was geƃĀÆnteresseerd in de producten van het Amerikaanse bedrijf Eportaro. Het bedrijf demonstreerde haar producten on line middels Microsoft Netmeeting. Daarbij werd gebruik gemaakt van een Powerpoint presentatie en werd het product (een computerprogramma voor e-portfolio) zelf gedemonstreerd. De gebruiker ziet de Powerpointsheets op zijn scherm, zoals hij ook eigen Powerpointsheets zou zien. De mondelinge toelichting ging via een telefonische conferentie, waarbij de deelnemers ook vragen konden stellen en konden reageren. Deze presentatie was gericht op docenten. Het is natuurlijk ook heel goed mogelijk op eenzelfde wijze een presentatie te geven aan studenten.


Doel

Het doel is een on line presentatie en demonstratie te kunnen opzetten en uitvoeren, zodat studenten (of eventueel collega’s) de presentatie op een andere locatie kunnen volgen.

Wanneer te gebruiken

 • Bij afstandsonderwijs waarbij studenten niet (altijd) naar het instituut kunnen komen
 • Als een expert wordt ingezet die niet naar de onderwijsinstelling kan komen.
 • Bij on line conferenties.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Maak de (Powerpoint)presentatie. Houd daarmee rekening met het feit dat de presentatie on line wordt gegeven:
  • Punten punt voor punt laten verschijnen kan wel, maar kies daarbij geen trage animaties. Het duurt bij de deelnemers dan erg lang voor ze iets zien verschijnen.
  • Maak spaarzaam gebruik van foto’s, ondersteunende audio en video. Dat kost veel overdrachtstijd.
 2. Oefen de demonstratie. Het is een heel georganiseer om mensen op verschillende locaties tegelijkertijd on line te krijgen. Oefen daarom eventuele demonstraties van tevoren voor bijvoorbeeld een collega.
 3. Maak ruim van tevoren bekend op welk tijdstip de presentatie wordt gehouden en spreek af dat alle deelnemers tussen 15 en 10 minuten voorafgaand aan de presentatie contact zoeken via bijvooreeld Microsoft Netmeeting (bij grote groepen deelnemers zal het inloggen wat meer tijd vergen, reken dan op een half uur voorafgaand aan de presentatie).
 4. Maak ten minste een week van tevoren bekend vanaf welk ip-adres (het computeradres) de presentatie wordt gegeven.
 5. Tip:
  Voor Microsoft Netmeeting gebruikers is het ip-adres o.a. te vinden naar help te gaan en ‘about windows netmeeting’ te selecteren.

 6. Spreek met elk van de deelnemers af om met u in de week voorafgaand aan de presentatie/demonstratie te controleren of de verbinding werkt.
 7. Tip:
  Zeker bij grote groepen is het aan te bevelen dit door een systeembeheerder of bijvoorbeeld een student-assistent te doen.

 8. Als er sprake is van conferencing (deelnemers kunnen met behulp van een microfoon of telefoon vragen stellen aan de presentator bijvoorbeeld) is het van belang de deelnemers te instrueren over enige etiquette. Er is altijd een vertraging van ongeveer een halve seconde bij audioconferencing via internet. Dat lijkt weinig, maar blijkt in de praktijk toch een duidelijk waarneembare
  en maakt dat je niet snel kunt reageren. Het betekent ook dat je iemand altijd netjes moet laten uitpraten en de luisteraar geen aandachtgevend gedrag moet vertonen met de stem (hummen, ‘oke’, ‘oh ja’).

Tips
 • Vraag in de presentatie regelmatig of er vragen zijn.
 • Noem steeds de naam van degene die wordt aangesproken.
 • Bij on line Powerpoint presentaties mag er wat meer tekst op een sheet (kleinere letters) dan bij een gewone presentatie, omdat de sheets direct op het beeldscherm van de deelnemer te lezen zijn (die zit niet ergens achterin een klaslokaal). Houd het echter kort en bondig.
 • Veel mensen vinden het raar om in een microfoon te praten en zo een presentatie te geven voor een ‘onzichtbaar’ publiek. Vraag eventueel Ć©Ć©n of meer collega’s of studente om bij u te komen zitten en richt uw verhaal tot hen.
 • Als er deelnemers in het buitenland zitten, maak dan afspraken in GMT (zie http://greenwichmeantime.com/info/timezone.htm). Wie in het buitenland zit is
  zich er bijvoorbeeld niet altijd van bewust wanneer de overgang is van zomertijd naar wintertijd.
 • Een dergelijke presentatie kan ook middels de chatfunctie van Blackboard, mits er van de Powerpointpresentatie eerst html-sheets gemaakt worden.

Aandachtspunten bij de uitvoering

Zorg ervoor zelf een tiental minuten voor de afgesproken inlogtijd ‘aanwezig’ te zijn in Netmeeting.

Tips
 • Neem de sessie op, zodat het op een later tijdstip nogmaals gebruikt kan worden in het onderwijs (bijvoorbeeld voor deeltijdstudenten die niet aanwezig konden zijn).
 • Als het, bijvoorbeeld bij een demonstratie van een computerprogramma, belangrijk is dat de deelnemers de bewegingen van de muis zien, beweeg deze dan langzaam.
 • Zet, als er niet gebruik wordt gemaakt van telefoonconferencing, de telefoon uit of schakel hem door naar een secretaresse, zodat u niet gestoord wordt tijdens de presentatie.
 • Hang een bordje ‘niet storen’ op de deur.

Randvoorwaarden

 • De presentator heeft een headset nodig.
 • Deelnemers moeten beschikken ver het programma netmeeting van Microsoft (verkrijgbaar via www.microsoft.nl) of een vergelijkbaar programma.
 • Deelnemers moeten beschikken over een internetverbinding.
 • De deelnemers hebben geluidsboxen of een headset nodig.
Tip

Als alternatief kan er ook voor gekozen worden om in plaats van met geluid via internet met telefonische conferentie te werken. De geluidskwaliteit (en met name de overdrachtssnelheid van wat er gezegd wordt) is dan vaak beter dan geluid via internet.

Geplaatst op 04-03-2003 in Online werkvormen door adminComments Off on Online presentaties en demonstraties

Reageren is niet mogelijk.