Auteur(s): Gerard Baars, Ruud Smit Organisatie(s): Faculteit Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit idee beschrijft hoe je samen met andere docenten een cursus op afstand kunt voorbereiden.

Voorbeeld uit de praktijk

De Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseert in Bachelor 3 het Leeronderzoek/Bachelor’s thesis-trajecten. In totaal kunnen de studenten hierbij kiezen uit 34 verschillende trajecten. Deze trajecten worden door verschillende docenten begeleid. Hierdoor zijn bij de opzet en uitvoering van het Leeronderzoek/ Bachelor’s thesis veel docenten betrokken. Voor deze docenten is een aparte digitale cursusomgeving opgezet, waarin informatie aan de docenten wordt gegeven over de opzet, rooster en deadlines, opdrachten en toetsing van het leeronderzoek/ het Bachelor’s thesis traject. Het gaat hier om algemene richtlijnen waaraan elk leeronderzoek/ elk Bachelor’s thesis-traject moet voldoen. Op basis van deze algemene informatie kunnen docenten hun eigen leeronderzoek vormgeven.
Naast informatie over de cursus worden in deze digitale omgeving de evaluatiegegevens van voorgaande jaren van het leeronderzoek beschikbaar gesteld aan de docenten. De aanbevelingen uit vorige evaluatierapporten kunnen de docenten dit jaar gebruiken bij de opzet en uitvoering.
Daarnaast worden op basis van ervaringen met het gebruik van de digitale leeromgeving die vorig jaar zijn opgedaan bij de uitvoering van de leeronderzoeken voorbeelden aan docenten aangereikt over hoe ze de digitale leeromgeving kunnen inzetten bij hun eigen leeronderzoek/ het Bachelor’s thesis traject.
De coordinator van het leeronderzoek/ het Bachelor’s thesis traject heeft een cursus in de digitale leeromgeving aangemaakt en alle docenten toegevoegd. De coordinator zorgt voor de inhoudelijke vulling van de leeromgeving (zie hierboven). Via het discussion board in de digitale leeromgeving kunnen de docenten onderling ervaringen en vragen uitwisselen.
Klik hier voor een screendump uit Blackboard.

Doel

Het doel van dit idee is om een groep docenten die samen (op afstand) een cursus voorbereiden en uitvoeren handreikingen te geven hoe ze de digitale leeromgeving daarbij ter ondersteuning kunnen gebruiken.

Wanneer te gebruiken

Wanneer een (grote) groep docenten gezamenlijk (op afstand) een cursus voorbereidt. Het is aan te bevelen om – indien mogelijk – naast het gebruik van de digitale leeromgeving ook face tot face bijeenkomsten te organiseren om samen te spreken over de opzet en uitvoering van het studieonderdeel.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Bedenk wat de meerwaarde zou zijn wanneer ter ondersteuning van de voorbereiding van een studieonderdeel u samen met andere docenten informatie en ideeĆ«n/ vragen uitwisselt over de opzet en uitvoering van de cursus via de digitale leeromgeving.
 • Ontmoet elkaar minimaal 1 keer face to face om ideeĆ«n uit te wisselen over het studieonderdeel en het studieonderdeel verder te concretiseren (doelstellingen en opzet vak, selecteren van literatuur , samenstellen van opdrachten, beoordeling van de opdrachten, enz.). Voor verdere communicatie kan gebruik gemaakt worden van de digitale leeromgeving.
 • Zorg ervoor dat 1 docent (de coordinerend docent bijvoorbeeld) verantwoordelijk is voor het up-to-date houden van de digitale cursusomgeving waarin docenten de opzet en uitvoering met elkaar bespreken.
 • Voeg alle andere docenten aan de cursus toe.
 • Geef duidelijk tijdens een face-to-face startmoment met alle docenten aan hoe de digitale leeromgeving bij de voorbereiding van de cursus wordt gebruikt.
 • Zet in de digitale cursusomgeving alle relevante materialen, zoals informatie over de doelstellingen, werkvormen en toetsing van de cursus die gezamenlijk wordt voorbereid.
 • Geef een voorbeeld van hoe Blackboard kan worden ingezet bij de cursus.
 • Zet in de digitale cursusomgeving de evaluatiegegevens van vorig jaar.
 • Maak in het communicatiegedeelte in een forum enkele discussiepunten aan, waarbij docenten onderling standpunten / meningen kunnen uitwisselen. Een voorbeeld van een forum is: Hoe kan ik studenten het best begeleiden bij de uitvoering van de opdracht? Of: Hoe kan ik presentaties van studenten het best begeleiden?
  Van belang is dat het item waarover gediscussieerd wordt aansluit bij de fase van de opdracht waar de studenten aan werken. De coordinator geeft in een e-mail aan wanneer welk item online besproken wordt en vraagt de andere docenten om hun inbreng.
 • Maak een algemeen forum aan waar docenten hun vragen kunnen stellen aan de coordinator van de cursus. Andere docenten kunnen de vragen en antwoorden volgen.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Zorg er als coordinator voor dat de docenten ook via de e-mail gevraagd worden om hun eigen standpunten / meningen op het discussiegedeelte in de digitale leeromgeving te plaatsen.
 • Besteed tijdens de face to face contactmomenten met de docenten aandacht aan de bijdragen die de docenten online hebben geleverd.
 • Vat de bijdragen die online worden gegeven samen en trek op basis daarvan een conclusie.
 • Vraag docenten eventueel gericht om een bijdrage te leveren, als dit gewenst is en ze dit nog niet hebben gedaan.
Geplaatst op 23-04-2003 in Online samenwerken door adminComments Off on Samen met andere docenten een cursus voorbereiden

Reageren is niet mogelijk.