Auteur(s): Gerard Baars, Hans de Kruijk Organisatie(s): Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit idee beschrijft hoe je studenten in internationaal verband met elkaar kunt laten discussiƫren over stellingen vanuit verschillende onverenigbare perspectieven.

Voorbeeld uit de praktijk

De Faculteit der Economische Wetenschappen (FEW) organiseert in het derde jaar van de Bachelor-opleiding het vak ‘Poverty and Income Distribution’. In dit vak raken de studenten onder andere bekend met concepten en indicatoren van armoede en ongelijkheid, met oorzaken van armoede en ongelijkheid en met beleid en strategieĆ«n om armoede op verschillende niveaus (lokaal, nationaal en internationaal) tegen te gaan. Studenten leren ook de ontwikkeling van armoede en ongelijkheid in een regio, in een land en in de wereld te monitoren en te analyseren.
In het vak hebben studenten uit Rotterdam (Erasmus Universteit Rotterdam), Ghana (University of Science and Technology in Kumasi) en Polen (Graduate School of Economics) samengewerkt. Er is onder andere gewerkt met stellingen, waarbij op ‘natuurlijke’ wijze verschillende onverenigbare perspectieven zijn ontstaan. Deze stellingen hebben betrekking op ontwikkelingen van ongelijkheid in inkomen in de wereld en een stelling met als titel “Waarom zijn arme landen arm”? Vanuit verschillende landen wordt vaak met een andere bril naar dit soort vraagstukken gekeken. In een on line discussie onstaan zo als het ware natuurlijke rollen (vanuit de verschillende nationale contexten) die een stelling en de reacties van de participanten interessant maken.
Klik hier voor
een schermafdruk uit Blackboard.

Doel

Het doel van dit idee is docenten handreikingen te geven hoe je internationale samenwerking tussen instellingen kunt gebruiken om studenten vanuit verschillende (internationale) perspectieven te laten reageren op stellingen. Het is vooral interessant om stellingen te formuleren waarbij cultuurverschillen duidelijk en op een ‘natuurlijke’ manier naar voren komen.

Wanneer te gebruiken

Wanneer in een cursus culturele verschillen behandeld worden of wanneer in een cursus internationale vraagstukken worden behandeld. Over deze vraagstukken kan vanuit verschillende nationale en internationale perspectieven op een ‘natuurlijke’ manier (vanuit de culturele verschillen) worden gediscussieerd.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Formuleer een stelling waarbij verschillende standpunten (vanuit verschillende culturele perspectieven) op een natuurlijke manier aan bod komen. Gebruik het idee Hoe organiseer je on line discussies met weinig studenten? en Hoe modereer je on line discussies?. In deze ideeĆ«n staat waar een goede stelling aan moet voldoen en hoe het best de bijdragen van studenten op de discussie gemodereerd kunnen worden. Voor discussies die plaatsvinden tussen studenten uit verschillende landen gelden dezelfde principes. Gebruik voor het vormgeven van internationale samenwerking het idee Hoe kun je groepen studenten van verschillende opleidingen en/of nationaliteiten on line laten samenwerken?.
 • Voeg bij de stellingen aanvullend on line artikelen toe waardoor alle studenten een gelijke oriĆ«ntatiebasis hebben. De stellingen staan in de artikelen of zijn direct verbonden aan uitspraken die in de artikelen staan.
 • Zet de stelling op het discussieplatform in de digitale leeromgeving en licht de stelling toe. Geef aan hoeveel bijdragen van de studenten verwacht worden, aan welke criteria de bijdragen moeten voldoen en wat de deadline is voor de bijdragen.
 • Deel de studenten (bij grote groepen studenten) in in kleine groepen. Zorg dat in elke groep studenten uit de verschillende landen participeren, zodat de verschillende perspectieven binnen elke groep tot uiting kunnen komen. Zie hiervoor ook het idee Hoe organiseer je on line discussies met veel studenten? . Maak voor elke groep een apart discussieforum aan.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Gebruik het idee Hoe organiseer je on line discussies met weinig studenten? en Hoe modereer je on line discussies?. In deze ideeĆ«n staan concrete aandachtspunten hoe een on line discussie gemodereerd kan worden.
 • Daag studenten uit om vooral ook op elkaar te reageren, omdat juist het verschil in perspectief (vanuit verschillende landen) interessant is om verder uit te diepen.
 • Organiseer de discussie zodanig dat op iedere stelling vanuit de verschillende internationale (onverenigbare) perspectieven (in groepen) wordt gereageerd.
 • Laat studenten de uitkomsten van de discussie vastleggen.
 • Verspreid de uitkomsten onder alle studenten of laat de voorzitters van de verschillende groepen met elkaar discussiĆ«ren.

Randvoorwaarden

 • Studenten uit de verschillende landen moeten toegang hebben tot een samenwerkingsruimte (met discussion board) op Internet (bijvoorbeeld Blackboard of een andere digitale leeromgeving).
 • De voorzieningen (hardware, software, en internetverbindingen) moeten op alle plaatsen op orde zijn.

Zie ook

Hoe organiseer je on line discussies met weinig studenten?

Hoe modereer je on line discussies?

Hoe kun je groepen studenten van verschillende opleidingen en/of nationaliteiten on line laten samenwerken?

Hoe organiseer je on line discussies met veel studenten?

Geplaatst op 23-04-2003 in Online werkvormen door adminComments Off on Discussiƫren vanuit verschillende internationale perspectieven

Reageren is niet mogelijk.