Auteur(s): Jan Folkert Deinum, Rob Slagter, Gert-Jan Verheij Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Elektronische communicatie wordt veel gebruikt om feedback te geven op de verrichtingen van de student. Er zijn een aantal bijzonderheden waar rekening mee gehouden moet worden

Voorbeeld uit de praktijk

Feedback komt in velerlei vormen voor in digitale leeromgevingen (DLO). EĆ©n van de meest gebruikte vormen daarvan is het discussieforum, waar een student reageert op een stelling of een opdracht en waar de docent of medestudenten feedback op geven (zie het voorbeeld).

Doel

Aan docenten handvatten te verschaffen om gemaakte opdrachten op een constructieve manier van feedback te voorzien.

Wanneer te gebruiken

Als studenten werkstukken elektronisch inleveren en docent ook digitaal feedback geeft.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Geef bij de opdracht duidelijk aan wat er van studenten verwacht wordt en wanneer.
 2. Geef bij de opdracht ook duidelijke criteria aan waarop de opdracht zal worden getoetst.
 3. Bij het geven van feedback zijn de volgende punten van belang:
 • Begin feedback over een werkstuk zo mogelijk met iets positiefs als ‘Dit product ziet er goed uit: de probleemstelling is helder geformuleerd en de onderzoeksopzet is nauwkeurig beschreven. Andere goede punten zijn ……. Er zijn echter ook nog een aantal verbeterpunten, namelijk…’
 • Houd het zakelijk, dus: ‘De opdracht is onvoldoende omdat je dit en dat er niet in hebt staan.’. ‘Je doet iets (niet) goed’ in plaats van ‘Je bent (niet) goed’.
 • Geef geen persoonsgerichte negatieve feedback als: ‘Jij bent altijd sloom’. Geef in plaats daarvan kritiek als
  ‘Dit is al de vierde keer op rij dat je de opdracht te laat inlevert. De volgende keer dat dit weer gebeurt kijk ik je opdracht niet meer na.’
Tips
 • Studenten zijn gebaat bij positieve zakelijke feedback: ‘Dit onderdeel heb je goed gedaan’, dit geldt in het bijzonder voor faalangstige studenten.
  Het motiveert studenten verder te gaan en stimuleert hun zelfvertrouwen.
 • Bekijk ook eens feedback van anderen op uw eigen taken/functioneren en ga na welke feedback voor u het meest effectief was en waarom.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Wees ervan bewust dat het geven van individuele constructieve feedback tijd vergt van de docent.
 • Stuur gegeven feedback niet meteen naar de student. Laat het liever nog even een uurtje staan, kijk er nog eens naar en stuur het dan weg. Het gevaar van elektronische feedback is dat het snel en nogal kort door de bocht wordt opgeschreven. De ongezouten tekst die zo al snel ontstaat kan nogal hard aankomen bij een student.

Achtergrondinformatie

Feedback geven op taken is Ć©Ć©n van de meest effectieve aspecten van het lesgeven. Studenten leren heel veel van de positieve en negatieve taakgerichte feedback van docenten en medestudenten. Belangrijk is daarbij wel dat de feedback inzicht geeft over de vervulling van de taak: wat is daar goed aan gedaan, wat is minder goed. En daarnaast is het van belang dat de feedback inzicht verschaft in hoe de taak kan worden verbeterd: ‘je moet dit en dit nog veranderen en het moet aan de criteria voldoen die je terugvindt in de studiegids op pagina…’

Geplaatst op 21-05-2003 in Online begeleiden door adminComments Off on Geven van feedback in een digitale leeromgeving

Reageren is niet mogelijk.