Auteur(s): Karen Jager Organisatie(s): Risbo

Ook een digitale toets dient gebruikersvriendelijk te zijn. Dit IDEE geeft tips met betrekking tot navigatie en completering en de lay-out van de digitale toets.

Voorbeeld uit de praktijk

Aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn diverse elektronische ingangstoetsen en zelfstudietoetsen ontwikkeld, onder meer voor de histologiepractica voor eerstejaars geneeskundestudenten. Het doel is studenten te stimuleren zich goed voor te bereiden op de practica. Deelname aan de toets was verplicht en voor toelating voor het practicum was een voldoende resultaat vereist. De ingangstoets bestaat uit verschillende soorten vragen, zoals meerkeuze, juist/onjuist en sleepvragen die willekeurig gekozen worden uit een groter bestand. Na afloop van de toets zien studenten hun score en kunnen ze feedback vragen. De studenten bepalen zelf wanneer en hoe vaak ze de toets maken. Uit enquêtes blijkt dat de studenten de ingangstoetsen inderdaad als stimulans ervaren om zich goed voor te bereiden op de practica. De zelfstudietoets Dermatologie bestaat uit 26 vragen (meerkeuze en juist/onjuist vragen) welke in willekeurige volgorde aan de studenten worden gepresenteerd. De toets stelt de studenten in staat om te bepalen of ze de theorie behorende bij het vak Dermatologie voldoende beheersen. Na het beantwoorden van een vraag wordt direct feedback gegeven en na afloop van de toets krijgt de student de totaalscore te zien. De toets is ontwikkeld met Authorware Attain 5.0 van Macromedia. Om de toetsen via Internet te kunnen afleggen is de gratis te installeren Authorware Player nodig.

Doel

De docent kan een gebruikersvriendelijke digitale toets ontwikkelen, door aandacht te besteden aan aspecten als navigatie en completering en de lay-out van de toets.

Wanneer te gebruiken

 • Wanneer je een digitale toets gebruikersvriendelijk(er) wilt maken
 • Wanneer het doel, de functie en de inhoud van de toets reeds bepaald is (zie IDEE Hoe bepaal je de inhoud en structuur van een digitale toets?)
 • Wanneer je ervoor wilt zorgen dat studenten gemotiveerd worden en blijven om een oefentoets te maken
 • Wanneer je er zeker van wilt zijn dat studenten zich volledig kunnen concentreren op het maken van de toets, door te zorgen voor een duidelijke en overzichtelijke lay-out en voor voldoende navigatiemogelijkheden

Aandachtspunten bij de voorbereiding

1. Zorg voor voldoende navigatiemogelijkheden binnen de toets

Veel gebruikte (en gewenste) navigatiemogelijkheden zijn:

 • teruggaan naar het begin,
 • gaan naar het eind,
 • gaan de naar de vorige en volgende vraag, en
 • gaan naar de vorige en volgende onbeantwoorde vraag.

Tevens moet duidelijk zijn waar hulp opgevraagd kan worden.

Tip

Het is niet altijd wenselijk dat de student zich vrijelijk door de toets kan bewegen. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor een case met bijbehorende vragen, waarbij een vastgelegd pad door de vragen gevolgd dient te worden. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een zelftest met vraagfeedback.

2. Zorg op het scherm voor voldoende informatie voor de student over de voortgang

Gewenste informatie:

 • de vraag waar de student mee bezig is, bijvoorbeeld vraag 1
 • welke toets het betreft, bijvoorbeeld zelfstudietoets dermatologie, blok 3.7
 • de resterende tijd (in geval van tijdslimiet)
 • hoeveelheid tot nu toe beantwoorde en nog resterende vragen, bijvoorbeeld 2 van 26

Tips
 • dit kan per blok/set van vragen en/of voor de gehele toets.
 • Zorg voor een duidelijke, overzichtelijke en functionele lay-out voor de toets (zie ook IDEE
  Aan welke structuur-technologische criteria moet mijn on line vak/cursus voldoen? (II))
 • Presenteer een toetsvraag per scherm. Voordeel hiervan is dat studenten het idee hebben minder overladen te worden met vragen. Bovendien past er niet veel informatie op een scherm. Het presenteren van een toetsvraag per scherm geeft een duidelijk overzicht en voorkomt scrollen.
 • Houd het uiterlijk van de schermen consistent. Dit kan door te kiezen voor een standaardopbouw voor de vragen (zie voorbeeld).
 • Zorg voor consistentie in het gebruik van buttons, met name qua locatie, kleur en naam.
 • Gebruik alleen illustraties die functioneel zijn!

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Stel de toets beschikbaar aan de studenten (zie ook IDEE Hoe bepaal je de inhoud en structuur van een digitale toets?)

Randvoorwaarden

Voor het ontwikkelen en aanbieden van een online toets is een digitale toetsomgeving nodig (bijv Question Mark Perception). De mogelijkheden van de meeste digitale leeromgevingen (zoals Blackboard, WebCT) qua navigatie en completering en lay-out zijn vaak beperkt. In Blackboard is bijvoorbeeld niet mogelijk een toetsvraag per scherm te presenteren.

Ontleend aan

 • Jager, K.M. (2000). Wereldwijd toetsen. Toetsen via een WWW-omgeving in het basisonderwijs van de Wereldschool : implicaties en nieuwe mogelijkheden voor leerlingen, ouders en docenten. Enschede: ToPoS.
 • Praktijkvoorbeeld ontleend aan http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/63

Zie ook

Geplaatst op 15-08-2003 in Online toetsen door adminComments Off on Gebruiksvriendelijk digitaal toetsen

Reageren is niet mogelijk.