Auteur(s): Welmoed Lockefeer, Leonie Meijerink Organisatie(s): TU Delft, Sectie EduTec

Er wordt besproken hoe u andere systemen kunt inzetten naast de gestandaardiseerde DLO van de instelling om verschillende type leeractiviteiten in uw vak te ondersteunen.

Voorbeeld uit de praktijk

‘Multimedia’ is een interdisciplinair vak dat aan de TU Delft wordt gegeven. Teams van studenten ontwerpen en bouwen een multimediaprogramma op een CD-Rom. De teams werken aan een realistisch probleem voor een externe opdrachtgever.
Van studenten wordt in het vak verwacht dat zij verschillende type doelen bereiken, nl.:

 1. op verantwoorde wijze multimedia ontwerpen en realiseren.
 2. hoe je als interdisciplinair team een project organiseert en tot een goed einde brengt.
 3. Communiceren met collega’s, opdrachtgever, gebruikers en deskundigen op geheel verschillende vakgebieden.

Om aan deze doelen te kunnen voldoen bood de bestaande DLO Blackboard niet voldoende ondersteunende mogelijkheden voor studenten en docenten. Zo is het samenwerken in een groep en per groep archiveren moeilijk in Blackboard en wilde de docent kennis en ervaringen van studenten bewaren en hergebruiken. Derhalve zijn naast Blackboard twee andere systemen aangeschaft om de studenten te faciliteren:

 • BSCW (Basic System for Cooperative Working): een DLO om teams een shared workspace te bieden. Studenten kunnen zelf rechten regelen en een projectarchief opbouwen. Alle soorten data en tools en complete applicaties kunnen erin worden bewaard. De docent kan de voortgang van de groepen bewaken en kan de inhoud bekijken en beoordelen. Studenten van andere teams hebben geen toegang. (doel I en II)
Screendump BSCW
 • MM Performer: een systeem om kennis, vaardigheden en ervaringen die voor alle studenten van belang zijn op een interactieve en stimulerende manier te verzamelen en raadplegen. Doel is om de deskundigheid van studenten op een hoger plan te brengen. (doel III). Voor uitgebreide informatie hierover zie het IDEE: Hoe kan een Kennis Management Systeem mijn vak versterken?
Screendump van Performer

Doel

Docenten ideeĆ«n geven over hoe zij verschillende DLO’s of systemen naast de standaard DLO van de instelling kunnen gebruiken om verschillende doelen te bereiken.

Wanneer te gebruiken

 • Wanneer je verschillende soorten leeractiviteiten in je vak wilt ondersteunen en deze niet voldoende door de standaard DLO van de instelling kunnen worden ondersteund.
 • Als je optimaal gebruik wilt maken van verschillende systemen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Stel doelen/competenties op voor het vak (zowel voor het op te leveren leerproduct als voor het leerproces).
 • Kies leeractiviteiten die geschikt zijn om alle doelen te behalen. Werkvormen zijn bv. individuele opdrachten, discussie, groepswerk, projectwerk, games,etc.
 • Bedenk voor welke werkvormen ondersteuning m.b.v. ICT gewenst is en beschrijf de meerwaarde van ICT voor deze werkvormen.
 • Geef aan of de standaard DLO van de instelling het behalen van deze doelen voldoende ondersteunt en welke doelen beter ondersteunt zouden kunnen worden door andere systemen.
  Gebruik hiervoor de lijst met de volgende functionaliteiten:

  • Leerstofdeel (incl.toetsdeel):
   • kunt u de leerstof goed presenteren in de DLO?
   • Kunt u materiaal en opdrachten voor zelfstudie of groepsopdrachten voldoende kwijt?
   • Kunt/wilt u online toetsen afnemen en is de DLO hiervoor geschikt?
  • Communicatiedeel:
   • Welke mogelijkheden zijn er omtrent communicatie tussen studenten? (per groep, tussen groepen)
   • Welke mogelijkheden zijn er omtrent communicatie tussen studenten en docent/student-assistenten? (coaching, monitoring, begeleiding).
   • Welke mogelijkheden zijn er om met experts te communiceren?
   • Welke mogelijkheden zijn er voor het geven van individuele en peer-feedback?
   • Biedt de DLO voldoende mogelijkheden voor samenwerkend leren (op afstand)?
   • Is het makkelijk voor studenten om thuis te werken aan het vak?
  • Organisatiedeel:
   • Kunnen individuele of groepsdocumenten handig gearchiveerd worden?
   • Kunt u toegang tot archiefruimtes makkelijk bepalen/controleren?

Als de standaard (geintegreerde) DLO niet voldoende de leeractiviteiten van je vak ondersteunt en ICT toch een duidelijke meerwaarde heeft (zie punt 3), dan kun je ervoor kunnen kiezen om andere systemen aan te schaffen die als aanvullende componenten op de standaard DLO gebruikt worden. Voorbeelden hiervan worden in het praktijkvoorbeeld beschreven: BSCW en Performer. BSCW is gratis te downloaden. Andere voorbeelden zijn Docent.com, Ingenium en Edubox. Componenten kunnen bijvoorbeeld ook gebruikt worden als externe toetssystemen, database of communicatie/ samenwerkingssystemen. Voor meer informatie en uitleg hierover wordt verwezen naar het boek van SURF over ‘Advies keuze Teleleerplatform 2000’.

 • Kies de DLO(‘s)/systemen die zoveel mogelijk functionaliteiten bieden zodat aan je leerdoelen kunt voldoen. Houdt hierbij wel rekening met:
  • Kosten van de additionele componenten
  • Eisen die het systeem aan de infrastructuur stelt
  • Benodigde ondersteuning
  • Maximum aantal gebruikers
  • Compabiliteit van de DLO op bestaande infrastructuur

Als je een andere DLO gekozen en aangeschaft hebt naast de standaard DLO neem dan nog de volgende stappen:

 • Bepaal hoe je de studenten gaat beoordelen en stel hiervoor beoordelingscriteria op per leerdoel en activiteit.
 • Stel een rooster op.
 • Richt de standaard DLO in met gegevens omtrent het vak.
 • Richt het nieuwe systeem in met de specifieke activiteiten/gegevens die betrekking hebben op de doelen die je wilt bereiken m.b.v. het nieuwe systeem.
 • Zorg dat in de standaard DLO op een aantal relevante en duidelijk zichtbare plaatsen links worden gegeven naar de andere systemen en andersom.
 • Formuleer duidelijk tijdens het introductiecollege en in een (online) handleiding waarvoor de verschillende DLO’s dienen, wat studenten ermee kunnen, waar ze wat kunnen vinden, wanneer ze er gebruik van kunnen maken en hoe ze erop beoordeeld worden.

Aandachtspunten bij de uitvoering

De ervaring leert dat vanuit studenten het gevaar bestaat dat ze het gebruik van meerdere programma’s lastig en onhandig vinden. Dit verschilt overigens per studentengroep nogal eens. Zorg dus dat je op de hoogte bent van of studenten gewend zijn te werken in Digitale Leer Omgevingen. Het is voor veel studenten erg wennen, en in het begin vaak verwarrend om te ontdekken wat ze waar kunnen vinden. Naarmate studenten ermee leren werken biedt het veel extra voordelen, maar het is belangrijk om heel duidelijke instructies mee te geven. Het beste werkt om gebruiksmogelijkheden zowel in de DLO’s als in een handleiding als in een college toe te lichten.

Achtergrondinformatie

 • Droste, J., Advies keuze Teleleerplatform 2000, SURF Educatie, Utrecht, 2000.
  In dit boek wordt u begeleid in hoe u een keuze kunt maken voor een Teleleerplatform.Handleiding Multimedia vak ‘uit de praktijk’:
 • Mast van der, C., Sepers, M. & Lockefeer, W., Multimedia, Project Manual, Faculty of Information Technology and Systems, Technische Universiteit Delft.Website van het ‘Basic System for Cooperative Working’ (BSCW).
 • http://bscw.gmd.de/Website over het kennismanagement systeem Performer.

Ontleend aan

Mast van der, C., Sepers, M. & Lockefeer, W., Multimedia, Project Manual, Faculty of Information Technology and Systems, Technische Universiteit Delft.

Zie ook

Hoe kan een Kennis Management Systeem mijn vak versterken?

Geplaatst op 25-08-2003 in Algemene aandachtspunten door adminComments Off on Aanvullen van de standaard digitale leeromgeving

Reageren is niet mogelijk.