Auteur(s): Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

ICT maakt het mogelijk om materiaal te ontwikkelen dat studenten zelfstandig kunnen doornemen. Bij foto’s of plaatjes is vaak een extra toelichting nodig. Een mondelinge toelichting is soms effectiever dan een tekstuele toelichting.

Voorbeeld uit de praktijk

Voorbeeld: stel een docente kunstgeschiedenis wil aan de hand van foto’s van gebouwen een bepaalde ontwikkeling in de architectuur laten zien. De studenten moeten het vak echter grotendeels zelfstandig doen. De docente besluit daarom een powerpointpresentatie te maken waarin zij de foto’s van de gebouwen presenteert en spreekt bij elke foto een mondelinge toelichting in. Waar nodig duidt zij met pijlen en kringen in de foto aan wat zij bedoelt.
Een andere optie zou zijn om toelichtende teksten naast de foto’s te plaatsen. Onderzoek laat evenwel zien dat wanneer foto’s of andere visuele presentaties worden getoond een mondelinge toelichting de meest effectieve is: effectiever dan een tekstuele toelichting naast de foto of het plaatje.

Doel

Mondelinge toelichting kunnen geven bij digitaal beeldmateriaal in zelfinstructie cursussen.

Wanneer te gebruiken

  • Als studenten/docenten niet regelmatig bijeen kunnen komen (bijvoorbeeld bij deeltijdonderwijs of afstandsonderwijs)
  • Als er veel beeldmateriaal wordt gebruikt.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

  1. Selecteer de foto’s en tekeningen die studenten te zien krijgen.
  2. Zet deze foto’s elk op een aparte sheet in een presentatieprogramma (bijvoorbeeld Powerpoint).
  3. Spreek bij elke foto een toelichting in. Deze kan bijvoorbeeld worden opgenomen met de sound recorder van Windows, waarbij het opgenomen bestandje wordt toegevoegd aan de sheet.
  4. De presentatie kan beschikbaar worden gesteld via de DLO of een andere webomgeving aan studenten.

Aandachtspunten bij de uitvoering

Maak studenten duidelijk dat ze een geluidskaart met boxen of een koptelefoon nodig hebben. Regel zonodig een computerlokaal waar studenten audio kunnen beluisteren.

Randvoorwaarden

  • De deelnemers moeten beschikken over een geluidskaart en boxen (of een koptelefoon).
  • De docent moet beschikken over een microfoon en een geluidskaart.

Achtergrondinformatie

Onderzoek wijst uit dat een mondelinge toelichting bij een plaatje effectiever is dan een tekstuele toelichting. Het gaat dan wel om visuele afbeeldingen zoals foto’s of tekeningen, niet om schema’s. Een uitgebreide beschouwing over dit onderwerp is te vinden in het boek Mayer, R.E. (2001). Multimedia Learning. Cambridge University Press.

Geplaatst op 25-09-2003 in Online leermateriaal door adminComments Off on Beeldmateriaal ondersteunen met mondelinge toelichting

Reageren is niet mogelijk.