Auteur(s): Gerard Baars, Karen Jager Organisatie(s): Risbo

In dit IDEE wordt beschreven hoe je een online debat met studenten kunt organiseren.

Voorbeeld uit de praktijk

Niet beschikbaar. Voorbeelden zijn welkom!

Doel

De docent kan een online debat organiseren voor studenten.

Wanneer te gebruiken

Wanneer in de doelstellingen van de cursus expliciet aandacht wordt besteed aan het leren argumenteren, zichzelf presenteren, ‘luisteren’, analyseren van bijdragen van medestudenten en reageren.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Formuleer een stelling waarover goed gedebatteerd kan worden. De stelling moet controversieel zijn en moet interessant zijn voor de studenten. De formulering moet positief zijn, niet in vraagvorm en er moeten voor- en tegenargumenten mogelijk zijn. Bijv. Iedere Nederlander moet verplicht worden 10% van zijn inkomen aan een goed doel te geven.
 2. Maak een discussieforum aan binnen de digitale leeromgeving waarbinnen het debat gaat plaatsvinden.
 3. Verdeel de studenten in drie groepen: voorstanders, tegenstander en de jury.
 4. Tip: ga uit van maximaal vijftien studenten per debat. Laat eventueel verschillende debatten parallel plaatsvinden.

 5. Maak voor elke groep (voor- en tegenstanders en jury) per debat een groepsruimte aan binnen de digitale leeromgeving
 6. Plaats een duidelijke opdrachtomschrijving voor de verschillende groepen in de digitale leeromgeving. Voorbeelden zijn te vinden in bijlagen.
 7. Bepaal de opzet voor het debat. Verdeel het debat bijvoorbeeld in verschillende beurten en geef per beurt de tijdsduur en een duidelijke deadline aan. Communiceer tevens de regels voor het debat aan de studenten (zie bijlage). In een debat wordt meestal uitgegaan van 3 beurten:
  • In de eerste beurt, de uiteenzetting van de argumentatie, vraag je beide groepen een uiteenzetting te geven van de argumentatie.
  • In de tweede beurt, het verweer, reageren de voorstanders eerst op de ingebrachte nadelen, vervolgens reageren de tegenstanders op de genoemde voordelen. Hierbij wordt gestreden over de aanvaardbaarheid van de argumenten. Het niet weerleggen van argumenten betekent dat een partij akkoord gaat met het betreffende argument.
  • In derde beurt, de conclusie, vatten de tegenstanders de discussie samen en trekken daaruit hun conclusie. De tegenstanders geven daarbij duidelijk aan hoe ze in het debat hebben aangetoond waarom ze het niet eens zijn met de stelling. De voorstanders hebben het laatste woord. Ze geven duidelijk aan waarom ze niet overtuigd zijn door de argumentatie van de tegenstanders en waarom de stelling dus wel waar is. Ze mogen daarbij geen nieuwe argumenten inbrengen.
   Tot slot is het woord aan de jury, die beide groepen onderbouwd punten geeft en hun eindoordeel bekend maakt.
  • Tip: Geef aan dat de studenten alleen in de eerste beurt hoofdargumenten mogen aandragen.

Tot slot: Maak de opzet van het debat bekend aan studenten binnen de digitale leeromgeving en maak voor elk van de beurten een nieuwe thread aan binnen het discussieforum.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 1. Plaats een announcement in de digitale leeromgeving om het debat te openen.
 2. Plaats daarna bij elke nieuwe beurt opnieuw een announcement (bericht).
 3. Tijdens de uitvoering ben je zelf procedurebewaker, dit houdt in dat je de tijd bewaakt en ingrijpt wanneer de debatterende partijen zich niet aan de regels houden.
 4. Let tevens op dat de jury een objectief eindoordeel geeft.
 5. Laat alle deelnemers na afloop van het debat een korte reflectie schrijven.

Bijlagen

Geplaatst op 29-09-2003 in Online werkvormen door adminComments Off on Een online debat organiseren

Reageren is niet mogelijk.