Auteur(s): Annemiek Wieland Organisatie(s): Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam

Om een digitale leeromgeving goed in te zetten is evaluatie van belang. Dit IDEE biedt daarvoor een concreet instrument.

Voorbeeld uit de praktijk

Bij veel vakken wordt na afloop van het vak (bijvoorbeeld na het tentamen) bij studenten een schriftelijke vragenlijst afgenomen waarmee het vak, de leerstof en het tentamen geĆ«valueerd worden. In veel van die vragenlijsten wordt de digitale leeromgeving genegeerd of beperkt de vragenlijst zich tot een enkele vraag: ‘In hoeverre vind je dat de digitale leeromgeving zinvol is ingezet bij dit vak?’. Een digitale leeromgeving speelt echter een steeds grotere rol in het onderwijs: informatie over het vak wordt verspreid via de leeromgeving, onderwijsactiviteiten als discussies, diagnostische toetsen en groepswerk vindt plaats in de digitale leeromgeving. Bij een evaluatie van een vak moet dan ook de rol die de digitale leeromgeving bij dat vak speelt worden geĆ«valueerd.

Doel

De docent kan de manier waarop een digitale cursusomgeving voor een bepaald vak is ingezet en ingericht evalueren, zodat de cursusomgeving een volgende keer dat het vak gegeven wordt effectiever kan worden ingezet.

Wanneer te gebruiken

Wanneer je (als docent) wilt weten wat studenten vinden van de manier waarop je de digitale cursusomgeving voor een bepaald vak gebruikt hebt, zodat je de cursusomgeving een volgende keer dat je het vak geeft effectiever kunt inzetten.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

  • Open de vragenlijst in de Bijlage.
  • Verwijder vragen die niet van toepassing zijn.
  • Voeg vragen die ontbreken toe, bijvoorbeeld vragen over opdrachten die in de digitale leeromgeving gemaakt moesten worden.
  • Vul bij vraag 4 de onderdelen die je in de cursusomgeving gebruikt hebt en die je wilt evalueren in (bijvoorbeeld oefentoetsen, discussieplatform, chatruimte).

Tips
  • Veel digitale leeromgevingen hebben de mogelijkheid een digitale survey te maken die online kan worden afgenomen (bijvoorbeeld de Assessment manager in Blackboard). Het voordeel hiervan is dat studenten de evaluatie kunnen invullen op een tijdstip dat het hen uitkomt. Een ander voordeel is dat de digitale leeromgeving automatisch berekent welk percentage studenten een bepaald antwoord heeft gegeven, waardoor je als docent geen tijd kwijt bent met het verwerken van de resultaten. Een mogelijk nadeel is dat het niet in elke dlo (Blackboard bijv.) mogelijk is data te exporteren naar statistische programma’s. Bovendien zullen ‘tegenstanders’ van een digitale leeromgeving minder snel geneigd zijn de digitale survey in te vullen.
  • Je kunt (indien beschikbaar) ook gebruik maken van enquƃĀŖte-tools van de instelling of tools gebruiken die gratis op Internet worden aangeboden. Bijvoorbeeld Surveymonkey (http://www.surveymonkey.com/). Een groter overzicht van pakketten voor websurveys is te vinden op http://directory.google.com/Top/Computers/Software/Marketing/Surveys/.

Aandachtspunten bij de uitvoering

  • Vraag studenten (bijvoorbeeld per e-mail) de vragenlijst in te vullen. Geef daarbij ook informatie over waarom je de vragenlijst afneemt en hoe en tot wanneer studenten de vragenlijst kunnen inleveren.
  • Stuur, indien je gebruik maakt van digitale survey, studenten een email waarin de hyperlink naar de survey is opgenomen.
  • Gebruik de resultaten van de evaluatie om de cursusomgeving te verbeteren.

Tips
  • Aanvullende informatie kan worden achterhaald door te kijken naar webserver statistieken. Veel digitale leeromgevingen hebben de mogelijkheid om statistische gegevens over het gebruik van de cursusomgeving te achterhalen (bijvoorbeeld de Course Statistics in Blackboard). Hiermee kun je bijvoorbeeld zien welke onderdelen in de leeromgeving veel bekeken zijn en op welke dagen en tijdstippen studenten vooral de cursusomgeving bekijken.

Ontleend aan

http://www.utwente.nl/itbe/owk/

Bijlage

Evaluatie gebruik DLO

Geplaatst op 14-10-2003 in Algemene aandachtspunten door adminComments Off on Evalueren van gebruik digitale leeromgeving

Reageren is niet mogelijk.