Auteur(s): Gert-Jan Verheij, Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Studenten kunnen met de huidige videotechniek heel eenvoudig videobeelden maken ten behoeve van een (beeld)verslag van bijvoorbeeld een bijeenkomst of excursie en dit laten zien aan docent en medestudenten.

Voorbeeld uit de praktijk

Voorbeeld: bij de conferentie Ed-Media in 1999 in Seattle zijn de presentaties van de keynotespeakers bezocht . Op basis van de inhoud van de keynote zijn tijdens de sessie vijf cruciale vragen geformuleerd. Die vragen zijn na afloop gesteld aan de keynotespeaker en de antwoorden daarop zijn opgenomen op video. Elk antwoord mocht maximaal Ć©Ć©n minuut duren. Op die manier ontstaat een kort en bondig videoverslag van de conferentie van vijf minuten per keynotespeaker, zodat de belangrijkste kernpunten uit de conferentie duidelijk naar voren komen.
Op dezelfde wijze kunnen ook beeldverslagen worden gemaakt door studenten van bijvoorbeeld bijeenkomsten of excursies.

Doel

De docent kan studenten beeldverslagen laten maken van bijvoorbeeld conferenties, bijeenkomsten of excursies.

Wanneer te gebruiken

 • Video is een sterk bewijsmateriaal dat het interview of excursie echt heeft plaatsgevonden.
 • Met behulp van video kan de student aantonen dat hij/zij goed kan interviewen en informatie uit derden kan halen.
 • Video heeft als kenmerk dat het sterk motiveert om te bekijken (mits het kort en bondig blijft).

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Doe het als docent eerst zelf en maak een voorbeeld beeldverslag voor studenten.
 2. Formuleer een opdracht waarin voor studenten een beschrijving wordt gegeven waar in staat:
  • Het leerdoel van de opdracht. Bijvoorbeeld: ‘De student kan de essentie van het congres tonen aan mensen die niet naar het congres zijn geweest’.
  • De functie van deze opdracht (waarom moet de student deze opdracht doen). Bijvoorbeeld: ‘Door het interview en de juiste vragen laat je zien dat je in
   staat bent de essentie van het congres voor het voetlicht te brengen’.
  • De instructie. Beschrijf in stappen hoe de opdracht moet worden uitgevoerd (dat zijn de stappen die hier worden beschreven).
  • De hoeveelheid tijd die de opdracht vergt van de student.
  • Het gewenste resultaat. Het eigen voorbeeld is daarbij een handig hulpmiddel.
  • Hoe de nabespreking zal plaatsvinden. Bijvoorbeeld: ‘De filmpjes worden het volgende college getoond. Na elk filmpje is er gelegenheid tot het geven van feedback op wat je hebt gezien.’
 3. Ga na of er een instructie is voor het gebruik van videocamera’s voor studenten. Indien dat niet beschikbaar is moet er een instructie worden georganiseerd.
 4. Instrueer studenten dat ze het verslag direct op zo’n manier opnemen dat er geen montage achteraf nodig is:
  • Studenten zetten van te voren de vragen duidelijk op papier en bespreken die met de spreker.
  • De opnames gaan per vraag. Het verdient de voorkeur om (mits een spreker daaraan wil meewerken) bij elke vraag eerst even ‘droog’ te oefenen met de spreker, dat wil zeggen dat de spreker de kans krijgt om zijn verhaal te formuleren. Een tweede keer lukt dat dan vaak beter en korter. Die tweede keer wordt op de video gezet.
  • Wanneer een opname niet voldoende is, wordt de band teruggespoeld en wordt het opgenomen deel overgespoeld.
  • De videobandjes worden ingeleverd bij bijvoorbeeld een audiovisueel medewerker die zorgt dat de videofilms beschikbaar komen op een videoserver.
  • Voorafgaand aan het nabesprekingscollege is het van belang eerst de videofragmenten in de betreffende zaal te bekijken om na te gaan of dat geen problemen oplevert.
Tips
 • In de meeste instellingen voor hoger onderwijs is een audio visuele dienst aanwezig die kan helpen bij het instrueren van studenten in het gebruik van digitale video.
 • Op sommige instellingen is inmiddels een videopoort beschikbaar waar studenten videobandjes kunnen inleveren die dan automatisch online worden gezet (zie bijvoorbeeld Inholland: mms://stream.inholland.nl/videopoort/VP1/videopoort/vidpoort.wmv).
 • Het is niet persĆ© nodig dat de filmfragmenten worden gedigitaliseerd. Het is ook mogelijk om direct de fragmenten van het videobandje te bekijken op een beamer.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Laat studenten vooraf zien aan de hand van een voorbeeld wat de bedoeling is.
 • Als er met sprekers van buiten wordt gewerkt, laat studenten dan eerst met elkaar oefenen met het vragen stellen en opnemen.
 • Zorg dat het opname materiaal beschikbaar komt via een videoserver. Dit kan veelal worden gedaan door de audiovisuele dienst of een ict-ondersteuningscentrum van de instelling.
 • Laat studenten voorafgaand aan het bespreekcollege de (streaming) video thuis of op het instituut bekijken. En geef hen daarbij de opdracht om (bijvoorbeeld) een goed en niet goed punt uit de video te noemen voordat de film wordt vertoond in de groep.

Randvoorwaarden

 • Voor de nabespreking is een zaal nodig waar de video kan worden afgespeeld (er is een beamer nodig, goed geluid en zo nodig snelle internetverbinding).
 • Er moeten voldoende digitale camera’s beschikbaar zijn.
 • De videobeelden moeten op een streaming video server kunnen staan (de meeste instellingen in het hoger onderwijs beschikken over zo’n server).
Geplaatst op 02-03-2004 in Online leermateriaal door adminComments Off on Beeldverslag van bijeenkomst of excursie

Reageren is niet mogelijk.