Auteur(s): Karen Jager, Hans Maier, Annemiek Wieland Organisatie(s): Avans Hogeschool, Risbo

Dit IDEE beschrijft hoe je studenten een eigen online werkomgeving kunt bieden, waarbinnen ze hun project kunnen uitvoeren en beheren.

Voorbeeld uit de praktijk

Binnen de faculteit Techniek en Natuur en de Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek (Avans Hogeschool) wordt binnen het thematisch projectonderwijs gebruik gemaakt van virtuele groepsruimtes die ze ‘Projectkantoren’ noemen. Elke projectgroep krijgt een eigen cursusomgeving binnen Blackboard, waarin zij docentrechten hebben. Dit betekent dat ze binnen deze omgeving hun eigen project kunnen uitvoeren en beheren. Om studenten hierbij te ondersteunen is een standaard cursusomgeving aangemaakt en ingericht. Studenten kunnen indien gewenst deze structuur ook aanpassen.

Onderstaande screendump is een voorbeeld van een manier waarop een projectgroep het projectkantoor onder Documents heeft gebruikt.

Uit de evaluatie is gebleken dat studenten tevreden en enthousiast zijn over het gebruik van de ‘projectkantoren’. De projectkantoren worden momenteel integraal gebruikt binnen de genoemde faculteit en academie.

Doel

De docent kan virtuele groepsruimtes aanmaken om groepen studenten te ondersteunen bij het uitvoeren van een project.

Wanneer te gebruiken

In het geval studenten in groepen samenwerken aan een omvangrijk project.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Bepaal of virtuele groepsruimtes geschikt zijn voor het organiseren van het groepswerk binnen je vak. Bijvoorbeeld wanneer studenten aan grote projecten moeten werken, waarbij veel documenten uitgewisseld worden en veel gecommuniceerd moet worden. Tevens kan een reden zijn het aanleren van projectmanagement vaardigheden.
 • Maak een algemene cursusomgeving aan. Vul deze omgeving met algemene informatie die bedoeld is voor alle studenten, bijvoorbeeld informatie over de organisatie van het vak, de leerstof en de beoordeling. Alle studenten zijn in deze cursus ingeschreven als student.
 • Maak een standaard cursusomgeving (groepsruimte) aan. De groepsruimte kan de volgende onderdelen bevatten:
 1. Introductietekst over het gebruik van de groepsruimte (bijvoorbeeld in Blackboard onder Announcements)
 2. Mappen voor Projectdoelen, Projectplanning, Taakverdeling (bijvoorbeeld in Blackboard onder Course Information)
 3. Handleiding voor studenten mbt het beheren van een cursusomgeving
 4. Mappen voor projectdeelnemers, docenten en (externe) begeleiders (bijvoorbeeld in Blackboard onder Staff Information)
 5. Mappen vergaderingen en projectdocumenten. Deze laatste map kan de volgende submappen bevatten: orientatiefase, analysefase, ontwerpfase, uitvoeringsfase en evaluatiefase (bijvoorbeeld in Blackboard onder Course Documents)
 6. Communicatiefaciliteiten: discussion board, email, chat
 • Maak voor elke projectgroep een kopie van de standaard cursusomgeving.
 • Voeg de studenten (als studenten) toe aan de juiste cursusomgeving.
 • Geef de studenten docentrechten.

Tip

Om het kopieerwerk van de cursusomgevingen beheersbaar en overzichtelijk te houden kun je de omgevingen na afloop recyclen om ze het volgende jaar te kunnen hergebruiken.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Geef de studenten in de eerste cursusbijeenkomst informatie over het doel van de virtuele groepsruimte en de beoogde werkwijze. Laat kort zien hoe het beheren van de cursusomgeving in de praktijk in zijn werk gaat. Verwijs verder naar de handleiding die voor studenten beschikbaar is binnen de cursusomgeving.
 • Maak duidelijk dat studenten indien gewenst wijzigingen kunnen aanbrengen in de groepsruimte.
 • Gebruik de algemene cursusomgeving voor het beantwoorden van vragen en het geven van feedback. Laat het initiatief hiervoor bij de studenten zelf liggen.
 • Laat de studenten vrij in het inrichten en gebruiken van de virtuele groepsruimte. Vervul zelf slechts een monitorende rol.

Randvoorwaarden

De inzet van cursusomgevingen kan wat betreft het kopiƫren van het sjabloon voor een groot aantal projectgroepen een tijdrovende zaak zijn.

Ontleend aan

 • Leen van Kaam, ‘Projectomgeving’ in Blackboard, Stoas Onderwijs, Vormgeving van het onderwijs, opleiding Civiele Techniek, Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, 2000

Zie ook

Hoe kun je een multidisciplinair studentenbedrijf ondersteunen met een digitale leeromgeving?

Hoe laat je studenten in multidisciplinaire projectgroepen werken aan authentieke producten?

Wat zijn de mogelijkheden van ICT in projectonderwijs?

Geplaatst op 03-03-2004 in Online samenwerken door adminComments Off on Groepswerk ondersteunen m.b.v. virtuele ‘projectkantoren’

Reageren is niet mogelijk.