Auteur(s): Annemiek Wieland Organisatie(s): Risbo

Dit IDEE beschrijft hoe je op afstand het samenwerkingsproces van studenten kunt monitoren en studenten inzicht kunt geven in hun samenwerkingsproces door elk team daarop te laten reflecteren.

Voorbeeld uit de praktijk

Geen praktijkvoorbeeld beschikbaar. Bijdragen zijn welkom!

Doel

De docent kan opdrachten en instrumenten voor samenwerkingsopdrachten zodanig samenstellen en inzetten dat hij op afstand kan zien hoe het samenwerkingsproces binnen een groep verloopt.

Wanneer te gebruiken

Bij ieder vak waarbij studenten op afstand via een digitale leeromgeving in teams samenwerken en waarbij naast het maken van een eindproduct ook gereflecteerd moet worden op het samenwerkingsproces.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Maak een vragenlijst waarmee studenten kunnen achterhalen of de samenwerking binnen hun team goed verloopt (zie
  Achtergrondinformatie voor voorbeeld).
 2. Maak de vragenlijst online beschikbaar, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de surveymogelijkheden van de digitale leeromgeving.

Tips
 • Een overzicht van pakketten voor websurveys is te vinden op http://directory.google.com/Top/Computers/Software/Marketing/Surveys/.
 • Zorg ervoor dat de vragenlijst niet anoniem is. Op die manier kunnen teamleden elkaar makkelijker vragen hun mening toe te lichten. Indien gebruik gemaakt wordt van de surveymogelijkheid in de digitale leeromgeving, controleer dan of van elke student afzonderlijk de resultaten bekeken kunnen worden. In Blackboard bijvoorbeeld worden de resultaten op een survey op een grote hoop gegooid en kan het handiger zijn de vragenlijst als exam beschikbaar te stellen.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 1. Laat elk team bij de start van het vak via e-mail, discussieplatform of chat, afspraken maken over de samenwerking. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:
  • De resultaten van de samenwerkingsopdracht (wat is het doel van de samenwerking, wat wil je samen bereiken?).
  • Werkafspraken, bijv.:
   • Welke activiteiten moeten uitgevoerd worden en wanneer?
   • Wie neemt welke taken op zich?
   • Hoe wordt er gecommuniceerd (e-mail, chat, discussieplatform), hoe regelmatig (1 keer per dag, week, enz) en op welke tijdstippen (indien gebruik gemaakt wordt van synchrone communicatie)?
   • Hoe (bijv. door wie) worden tussentijdse afspraken / genomen beslissingen gedocumenteerd?
   • Waar worden de werkdocumenten gearchiveerd (discussieplatform, virtuele werkruimte)?
  • Planning
  • Teamgedragsregels, bijv.:
   • Beslissingen worden pas genomen als iedereen zijn mening heeft gegeven.
   • Er wordt uitsluitend constructieve feedback gegeven (studenten bekritiseren elkaars werk en niet elkaar en geven indien mogelijk suggesties ter verbetering).
   • Als iemand zijn afspraken niet nakomt wordt hij of zij daarop aangesproken.
 2. Laat het team de gemaakte afspraken op een vaste plek in de digitale leeromgeving (bijvoorbeeld het discussieplatform) inleveren.
 3. Geef als docent indien nodig feedback op de gemaakte afspraken en de planning. Kijk hierbij o.a. naar hoe reƫel de planning is.
 4. Laat studenten notulen maken van vergaderingen/overleggen die ze met hun groepje hebben en laat de studenten de notulen op een vaste plek in de digitale leeromgeving (bijvoorbeeld het discussieplatform) inleveren.
 5. Blijf als docent op de hoogte van de vorderingen in de samenwerking door de notulen te lezen. Geef indien nodig feedback.
 6. Laat studenten op een vast moment (bijvoorbeeld halverwege het vak) reflecteren op het samenwerkingsproces door de vragenlijst / survey individueel in te vullen.
 7. Verzamel de antwoorden die de leden van elk team hebben gegeven en stel deze beschikbaar aan het team (bijv. via het discussieplatform).
 8. Laat elk team op basis van de antwoorden op de vragenlijst knelpunten in het samenwerkingsproces signaleren en vervolgens nieuwe afspraken maken waarmee de knelpunten mogelijk kunnen worden opgelost. Deze discussie kan plaatsvinden op het discussieplatform.
 9. Laat elk team het gereviseerde afsprakendocument weer in de digitale leeromgeving inleveren en geef indien nodig feedback.

Tips
 • Laat elk team na stap 6 op een plaats in de digitale leeromgeving waar alle teams bij kunnen (bijvoorbeeld een algemeen discussieplatform) een kort verslag van hun samenwerkingsproces inleveren. Daarin kunnen zij die dingen beschrijven die goed verlopen zijn in de samenwerking en wat zij denken dat daartoe heeft bijgedragen. Daarnaast kunnen eventuele knelpunten worden beschreven, waarbij aangegeven wordt hoe zij dit denken op te lossen. Laat elk team door middel van peer review (zie Hoe laat je studenten feedback aan elkaar geven via een discussieplatform?) reageren op het verslag van een ander team. In de reactie kunnen alternatieve oplossingen voor de knelpunten aangedragen worden.
 • Laat studenten na afloop van de samenwerkingsopdracht een groepsverslag schrijven waarbij ze reflecteren op het gehele samenwerkingsproces. Geef op basis van dit verslag en de overige gegevens (afsprakenformulieren, antwoorden op de vragenlijst, evt. samenwerkingstips voor andere groepen e.d.) een cijfer voor het samenwerkingsproces.

Achtergrondinformatie

Voor meer informatie over (online) samenwerkend leren en het beoordelen van groepswerk en samenwerkingsprocessen, zie: http://www.cshe.unimelb.edu.au/assessinglearning/03/group.html.

Zie ook

Hoe laat je studenten op afstand samenwerken?

Geplaatst op 04-03-2004 in Online begeleiden door adminComments Off on Samenwerkingsproces monitoren

Reageren is niet mogelijk.