Auteur(s): Aletta Smits Organisatie(s): ICLON, Universiteit Leiden

Een chatdiscussie voeren en visualiseren via een whiteboard: door in een virtueel whiteboard blokjes verder weg of dichter bij een stelling te schuiven geven de deelnemers aan een discussie aan of ze overtuigd worden door de argumenten.

Voorbeeld uit de praktijk

Dit IDEE is bedacht tijdens een workshop door een groep mensen die zelf chatgroepen moesten leiden. De groep heeft het IDEE zelf uitgeprobeerd. Een praktijkvoorbeeld met studenten is welkom.

Doel

De docent kan een overzichtelijke discussie in een chatroom organiseren met actieve en passieve rollen voor de verschillende deelnemers.

Wanneer te gebruiken

 • Als er teveel deelnemers zijn om een overzichtelijke chatsessie te organiseren.
 • Als je groepsprocessen wilt doorbreken en wilt zorgen dat deelnemers die normaal het chat-gesprek domineren een andere taak vervullen zodat de andere deelnemers een kans krijgen hun ideeĆ«n te formuleren.
 • Als het wenselijk is om de discussie en het effect van de discussie op de deelnemers achteraf te analyseren.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Formuleer stellingen waarover gediscussieerd gaat worden. Plaats deze vooraf in de digitale leeromgeving.
 2. Kondig het tijdstip aan waarop gechat gaat worden.
 3. Zorg dat de chatroom op tijd ‘geopend’ is, d.w.z. ongeveer een kwartier voor de start van de discussie (sommige chatrooms kunnen namelijk alleen op vooraf vastgestelde tijdstippen actief zijn).
 4. Om de discussie overzichtelijk te houden kan niet iedereen tegelijkertijd meepraten via het chatvenster. In plaats daarvan chatten slechts steeds 2 of 3 deelnemers. Er zijn twee mogelijkheden:
  • Maak van te voren een sprekerslijst welke sprekers over welke stelling discussiĆ«ren en hoe lang
  • Bepaal ter plekke welke discussianten de stelling moeten of willen bediscussiĆ«ren. Dit vergt tijdens de discussie wel extra aandacht van de docent.
 5. Wijs zo nodig voor- en tegenstanders van de stelling aan om de discussie goed scherp te krijgen.
 6. Plaats de stelling die wordt besproken boven in het whiteboard (het whiteboard is een onderdeel van de dlo Blackboard). Zet links ‘Niet’ en rechts in het whiteboard ‘Wel’.
 7. Geef de deelnemers opdracht een blokje (of andere figuur) in een eigen kleur te tekenen in het whiteboard.
 8. Geef aan het begin van de discussie de deelnemers opdracht hun blokje op een bepaalde plaats tussen ‘niet’ en ‘wel’ te plaatsen, afhankelijk van de mate waarin ze het met de stelling eens zijn.
 9. De opdracht aan de discussianten is om de blokjes in beweging te krijgen.
 10. Gedurende de discussie schuiven de niet-sprekers hun blokje verder van de stelling weg als ze vinden dat iemand een goed tegenargument inbrengt en dichter naar de stelling toe als ze overtuigd worden door een argument.
 11. Neem regelmatig een ‘foto’ van het whiteboard om de huidige stand vast te leggen.
 12. Na afloop kunnen deelnemers gevraagd worden hun blok-bewegingen te motiveren. Dit kan nog in de chatsessie zelf, maar kan ook goed als verwerkingsopdracht in een discussieforum of als in te leveren opdracht. Als bron voor die tekst gebruiken ze de gearchiveerde chatsessie en eventueel de literatuur die bij die stelling hoorde.

Tip
 • Laat studenten een half uur voor de discussie even oefenen in de chatroom (dan moet de chatroom dus ook eerder ‘geopend’ worden).
 • Het is ook mogelijk om de stelling in het midden te plaatsen met daarom heen ovalen met een steeds grotere middenlijn. Studenten die het oneens zijn met de stelling plaatsen hun blokje op de omtrek van de buitenste ovaal, studenten die het eens zijn met de stelling op de binnenste. Zo kan worden gewerkt met een intervalschaal in plaats van de glijdende schaal uit de figuur. Afhankelijk van het aantal ovalen zijn er meer of minder keuzemogelijkheden.
 • Een mogelijkheid is ook om een lijn te tekenen met daarop bijvoorbeeld zeven posities, uiteenlopend van helemaal mee oneens naar helemaal mee eens. Studenten moeten direct boven zo’n positie hun blokje plaatsen. Ook op deze manier kan worden gewerkt met een intervalschaal in plaats van een glijdende schaal.

Randvoorwaarden

De dlo moet beschikken over een chatfunctionaliteit met een whiteboard.

Zie ook

Geplaatst op 02-06-2004 in Online werkvormen door adminComments Off on Meningen visualiseren in een chatroom

Reageren is niet mogelijk.