Auteur(s): Hans de Kruijk, Annemiek Wieland Organisatie(s): Faculteit der Economische Wetenschappen (EUR), Risbo

Dit IDEE beschrijft hoe je studenten bij het schrijven van een paper gebruik kunt laten maken van reacties binnen openbare internetdiscussies.

Voorbeeld uit de praktijk

Bij de Faculteit der Economische Wetenschappen (Erasmus Universiteit Rotterdam) worden verschillende vakken gegeven op het gebied van internationale economie en ontwikkeling. Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn wereldwijde ongelijkheid en armoede, internationaal commercieel beleid en de regio, corruptie, milieu en klimaatveranderingen en economische en beleidsmatige verbonden. De onderwerpen worden geƃĀÆllustreerd door empirische voorbeelden, case studies en de ervaringen van de docent(en) in AziĆ«, Afrika en Centraal en Oost-Europa. De activiteiten in de vakken bestaan uit colleges, door groepen geschreven papers, groepspresentaties en gestructureerde elektronische discussies. Er wordt ook gebruik gemaakt van een virtuele reader. Deze reader met literatuur is gedurende het vak onder collectieve constructie: literatuur die de studenten voor het schrijven van hun paper hebben gebruikt, wordt in de reader opgenomen. Om studenten te laten komen tot een kwalitatief beter paper wordt gebruik gemaakt van (peer-)review. Dit gebeurt op twee manieren: (1) Groepen studenten plaatsen de kern van hun paper / hun standpunt ten aanzien van een bepaald onderwerp (ca. 500 woorden) op een relevante openbare discussielijst, bijvoorbeeld in een forum op de website van de WTO (zie bijvoorbeeld de discussie op http://forums.prospero.com/wtoforum/messages/?msg=1243.1); en (2) Groepen studenten reviewen elkaars paper. De ontvangen commentaren worden in het uiteindelijke paper verwerkt.
Het eindcijfer van de groepen studenten wordt als volgt samengesteld: definitieve paper (50%), conceptversie paper (20%), kwantiteit en kwaliteit van gegeven commentaar (20%), en aanwezigheid colleges (10%). Uit de praktijk blijkt dat het commentaar dat de studenten elkaar geven kwalitatief goed en professioneel is. De reacties die studenten op de openbare discussielijst op het door hen geschreven stuk ontvangen, leiden soms tot compleet andere meningen in het definitieve paper.

Doel

De docent weet hoe hij openbare internetdiscussies kan gebruiken bij het schrijven van een paper.

Wanneer te gebruiken

 • Wanneer je studenten ook in aanraking wilt laten komen met visies van buiten de eigen leerwereld (docenten, studenten, leerstof, e.d.).
 • Wanneer je studenten wilt leren kritiek van anderen op een constructieve wijze te gebruiken in de eigen meningsvorming.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Formuleer overkoepelende onderwerpen die studenten kunnen kiezen als onderwerp voor hun paper.
 • Stel de opdracht samen. Een voorbeeld hiervan vind je onder ‘Het gebruik’.
 • Koppel aan elke relevante stap concrete deadlines.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 1. Laat de studenten Ć©Ć©n van de overkoepelende onderwerpen kiezen.
 2. Laat de studenten binnen het overkoepelende onderwerp een goed afgeperkt subonderwerp formuleren waarover ze hun paper gaan schrijven.
 3. Laat de studenten zoeken naar een openbare discussielijst op internet die betrekking heeft over het subonderwerp waarover ze hun paper schrijven.
 4. Laat studenten hun standpunt met betrekking tot het subonderwerp uiteenzetten.
 5. Laat de studenten hun standpunt met betrekking tot het subonderwerp op de door hen gevonden discussielijst op internet plaatsen.
 6. Laat de studenten dagelijks checken of er reacties op hun discussiebijdrage zijn geplaatst en laat studenten, als dat zo is, daar weer op reageren.
 7. Laat de studenten de reacties die ze op de discussielijst op hun bijdrage hebben gekregen, verwerken in hun paper.
 8. Laat de studenten tijdens een college hun paper presenteren, waarbij ze de discussie op de discussielijst rapporteren en conclusies trekken.

Tips
 • Je kunt studenten ook vragen hun standpunt op meer dan Ć©Ć©n openbare discussielijst te plaatsen. Op deze manier zorg je ervoor dat de feedback betrouwbaarder wordt en dat de studenten hun standpunt nog eens kritisch vanuit verschillende perspectieven bekijken.
 • In bovenstaande werkwijze kun je op verschillende momenten ook een peer-review systeem inbouwen waardoor studenten ook elkaars werk kunnen becommentariĆ«ren. Dit kan bijvoorbeeld tussen stap 4 en 5, en tussen stap 7 en 8. Zie voor het organiseren van een peer-review systeem het IDEE: Hoe laat je studenten feedback aan elkaar geven via een discussieplatform?).
 • Studenten kunnen bovenstaande opdracht ook in groepen uitvoeren en een groepspaper schrijven.

Zie ook

Hoe laat je studenten feedback aan elkaar geven via een discussieplatform?

Geplaatst op 17-06-2004 in Online begeleiden door adminComments Off on Feedback op een paper via een openbare internetdiscussie

Reageren is niet mogelijk.