Auteur(s): Josef Sennekool, Annemiek Wieland Organisatie(s): Hanzehogeschool Groningen, Risbo

Dit IDEE (op opleidingsniveau) beschrijft hoe opleidingscoordinatoren een digitale cursusomgeving kunnen inrichten voor opleidingsbreed gebruik van gemeenschappelijke documenten (cursusmateriaal e.d.).

Voorbeeld uit de praktijk

Bij de opleiding Verpleegkunde (Hanzehogeschool Groningen) is een Blackboardcursus ingericht als een opleidingsarchief voor gemeenschappelijke documenten (cursusmateriaal, e.d.). Deze documenten worden gebruikt door de verschillende opleidingsstromen die de opleiding kent (voltijd, deeltijd, duaal, versneld, etc.). Bij de ontwikkeling van het cursusmateriaal / bewerking van bestaand cursusmateriaal hebben docenten van de verschillende opleidingvarianten intensief samengewerkt en overlegd. Een redactie controleerde en redigeerde het cursusmateriaal.

In eerste instantie werd er vanuit de Blackboardcursussen van de verschillende opleidingsvarianten slechts gelinkt wordt naar de gemeenschappelijke documenten in de opleidingsbrede cursusomgeving (de documenten werden dus niet gekopieerd). In de praktijk bleek echter dat het materiaal teveel moest worden aangepast aan de diverse opleidingsdoelen. Daarom is uiteindelijk voor de ‘archief’- benadering gekozen: kopieĆ«n maken vanuit het opleidingsarchief naar de individuele cursussen.

Doel

Opleidingscoordinatoren kunnen een cursus in een digitale leeromgeving inrichten voor opleidingsbreed gebruik van gemeenschappelijke documenten.

Wanneer te gebruiken

 • Wanneer verschillende opleidingsvarianten van (min of meer) hetzelfde cursusmateriaal gebruik maken.
 • Wanneer cursusmateriaal snel en veelvuldig moeten kunnen worden aangepast.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Stel een redactie samen die de volgende taken heeft:
  • Opstellen van procedures voor de ontwikkeling van het cursusmateriaal en de eisen waaraan het materiaal moet voldoen (zie ook Tips);
  • Coordinatie van de ontwikkeling van het cursusmateriaal;
  • Redigeren en controleren van het ontwikkelde materiaal;
  • Het uitvoeren van de informatiestructuur volgens welke het cursusmateriaal in het opleidingsbrede archief wordt geplaatst (zie ook Tips).
  • Beheer van de (rechten in de) archiefomgeving (plaatsen en wijzigen van materiaal).
 • Stimuleer samenwerking tussen docenten bij het ontwikkelen van het cususmateriaal.
 • Zorg voor afstemming tussen vakken.
 • Plaats het materiaal volgens de informatiestructuur in het opleidingsarchief.

Tips
 • Zorg ervoor dat het cursusmateriaal opleidingsvariant-neutraal is. Dit houdt in dat niet verwezen moet worden naar bijvoorbeeld leerstof uit een vorig blok, omdat niet alle opleidingsvarianten dezelfde curriculumopbouw hebben.
 • Zorg voor een beheersbare en overzichtelijk archief door een goede informatiestructuur uit te werken. Op de Hanzehogeschool Groningen is bijvoorbeeld gekozen voor een vakinhoudelijke structuur.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Maak afspraken over het gebruik van de cursusmaterialen, zodat studenten niet in verschillende vakken dezelfde opdrachten krijgen. Dit kan bijvoorbeeld worden voorkomen door bij het document te vermelden in welke context het document wordt gebruikt.
 • Maak aan de docenten duidelijk wie welke rechten heeft in de archiefomgeving.
 • Kopieer vanuit het archief materiaal naar de specifieke cursussen. Door vanuit het archief te kopiĆ«ren, weet je dat je gebruik maakt van de nieuwste versie.

Tips
 • Er kan ook vanuit de specifieke cursussen gelinkt worden naar het materiaal in de archiefomgeving. Studenten moeten dan wel toeganghebben tot deze omgeving. Belangrijk punt voor Blackboardgebruikers is dat er wel gelinkt kan worden naar een document, maar deze link werkt niet meer wanneer het document is herzien en opnieuw in de Blackboardcursus wordt geplaatst!

Randvoorwaarden

Het ontwikkelen / bewerken van (bestaand) cursusmateriaal kan veel tijd kosten.

Geplaatst op 17-06-2004 in Algemene aandachtspunten door adminComments Off on Opleidingsbreed gebruik maken van gemeenschappelijke documenten

Reageren is niet mogelijk.