Auteur(s): Henri Vermijs, Toine Andernach, Sanne Limpens Organisatie(s): Politieacademie, TU Delft, Universiteit van Tilburg

Dit IDEE geeft de docent een handreiking voor het gebruiken van een digitale leeromgeving bij het studenten zelf laten formuleren, toepassen en bijstellen van de beoordelingscriteria van een leeractiviteit. Studenten leren daarbij reflecteren op hun leerproces en hun leeractiviteiten te plaatsen in een bredere beroepsperspectief.

Voorbeeld uit de praktijk

Op de Politieacademie moeten studenten van de niveaus 3 en 4 na een half jaar leren hoe ze een proces-verbaal van aangifte moeten maken. Studenten starten de leeropdracht met een oriƫntatieactiviteit waarin ze zelf moeten vaststellen aan welke criteria een proces-verbaal van aangifte moet voldoen. Om de criteria te kunnen vaststellen moeten de studenten zich goed oriƫnteren op de plaats van de aangifte in het gehele opsporingsonderzoek, de onderliggende wetsartikelen, de werking van het automatiseringssysteem en het werkproces van het aangiftegesprek tot en met het ondertekenen van het proces-verbaal.
Studenten formuleren de beoordelingscriteria en discussiĆ«ren erover in groepen van 4 tot 6 personen in een discussieforum binnen een DLO. Beoordelingscriteria worden, afhankelijk van hun leerstijl, gecheckt voor, tijdens en/of na het maken van het proces-verbaal. De checklist stellen ze gedurende drie maanden bij in hun digitaal portfolio naar aanleiding van hun eigen leerproces. Datgene wat ze al beheersen, hoeft niet meer ‘gecheckt’ te worden. Aan het einde van de instituutsperiode blijven de aspecten over die nog aandacht behoeven in de praktijkperiode die volgt.
Op deze wijze kunnen studenten een goed product leren maken en efficiƫnt leren. Ze leren daarbij reflecteren op hun leerproces en hun leeractiviteiten te plaatsen in een bredere beroepsperspectief. Het geeft hun inzicht in hun verworven competenties. Ze kunnen bovendien gericht ondersteuning vragen aan de docent.

Doel

De docent kan een digitale leeromgeving inzetten bij het studenten zelf laten formuleren, toepassen en bijstellen van de beoordelingscriteria van een leeractiviteit.

Wanneer te gebruiken

 • Als je studenten wilt laten reflecteren op hun leerproces
 • Als het verwerven van competenties centraal staat

De inzet van een elektronische leeromgeving bij deze leeractiviteit heeft vooral meerwaarde bij grote groepen.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Bepaal welke activiteit beoordeeld moet gaan worden
 • Geef de inhoudelijke kaders aan: waarop moeten de studenten de beoordelingscriteria baseren?
  Bepaal de verschillende onderdelen van de activiteit: online voeren van een discussie, presentatie resultaten, beoordelingscriteria opstellen, toepassen, bijstellen en evaluatie.
 • Maak de online discussieforums aan.
 • Stel de discussiegroepen samen of laat ze samenstellen
 • Laat studenten elkaar binnen hun eigen groep verschillende rollen toekennen (zie Tips)
 • Bepaal op welke wijze en in welke mate je de leeractiviteit wilt begeleiden. Wil je de groepen zelf samenstellen of niet, wil je de discussies modereren, wil je het toepassen en bijstellen van de checklists monitoren en/of bijsturen, welke mate van zelfsturing past bij deze groep enz. (zie Tips)
 • Bepaal de contactmomenten en zorg dat er voldoende momenten zijn waarop de studenten kunnen werken aan de leeractiviteit.

Tips
 • Geef Ć©Ć©n student de rol van reporter: hij volgt een aantal discussies over hetzelfde onderwerp, waaruit hij de resultaten filtert die van belang zijn voor de beoordelingscriteria. De reporter stelt de checklist samen en presenteert deze aan de groep. In plaats van het inzetten van een reporter kun je er ook voor kiezen om groepen studenten hun beoordelingscriteria onderling te laten uitwisselen via een elektronische leeromgeving.
 • Laat studenten werkafspraken en een planning van tevoren op papier aanleveren, zodat je indien nodig kunt bijsturen. Als een van de onderdelen van de activiteit niet goed wordt afgerond, gaat dat ten koste van de rest van de activiteit.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Geef de studenten uitleg over de leeractiviteit. Maak duidelijke afspraken over de contactmomenten, de mate van begeleiding, de producten, de doelstellingen, de werkwijze en het gebruik van de elektronische leeromgeving.
 • Laat groepen van 4 tot 6 personen in het discussieforum binnen de DLO discussiĆ«ren over (een deel van) de beoordelingscriteria.
 • Volg en/of modereer de discussies en sluit ze af op het afgesproken tijdstip.
 • Laat studenten de door hen opgestelde lijst met beoordelingscriteria presenteren. Maak eventueel tijd voor discussie. Stel de definitieve lijst vast: de docent bepaalt uiteindelijk of de checklist voldoet.
 • Bepaal de momenten waarop de studenten de checklist gaan toepassen in hun eigen werk.
 • Laat studenten hun eigen checklist toepassen en bijstellen naar aanleiding van hun veranderende inzichten en verworven vaardigheden.
 • Laat studenten hun bijstellingen motiveren in een elektronisch portfolio ter ondersteuning van hun reflectie op hun leerproces.
 • Maak goede afspraken over de terugkoppeling: wanneer kunnen studenten hun portfolio met de bijstellingen van hun checklist bespreken?
 • Plan een evaluatiebijeenkomst.
 • Laat studenten de kwaliteit van hun eigen resultaten bepalen: aan welke criteria voldoet hun werk nog niet (altijd) en hoe gaan ze daarmee verder? Evalueer eveneens het proces; werkafspraken nagekomen, planning gehaald, prettig of moeizaam tot leren gekomen, voldoende begeleiding gekregen of niet, enz.

Tips
 • Als je onvoldoende tijd hebt om te begeleiden kun je in deze leeractiviteit eenvoudig differentiĆ«ren in de mate van begeleiding per student.
 • Om de discussie op gang te brengen kun je zelf een prikkelende openingsstelling bedenken.
 • Je kunt achtergrondliteratuur beschikbaar stellen binnen de DLO om de discussie te voeden.

Randvoorwaarden

Beschikbaarheid van een elektronische leeromgeving, bijv. Blackboard

Geplaatst op 10-12-2004 in Online toetsen door adminComments Off on Studenten zelf beoordelingscriteria laten vaststellen

Reageren is niet mogelijk.