Auteur(s): Toine Andernach en Theo IJzermans Organisatie(s): TU Delft en Theo IJzermans Counselling, Coaching, Supervisie

In dit IDEE wordt een handige methode beschreven waarmee een docent via e-mail studenten (die hij bijvoorbeeld langere tijd niet meer zal zien) kan blijven attenderen op hun eigen leerdoelen.

Voorbeeld uit de praktijk

Cursisten die het traject volgen voor het verkrijgen van de Didactische Kwalificatie Universitair Onderwijs aan de TU Delft, zijn gedurende gemiddeld anderhalf jaar bezig met het volgen van modules en het samenstellen van hun digitaal docentenportfolio. Gedurende die tijd is het voor docenten/trainers lastig om een goed overzicht te houden van de vorderingen van de deelnemers en bovendien is het voor de deelnemers lastig om zichzelf te blijven motiveren om bezig te blijven. EĆ©n van de methoden om hier iets aan te doen wordt binnenkort in het traject toegepast: studenten worden bij het naderen van de deadline per e-mail automatisch herinnerd aan de leerdoelen die ze zichzelf hadden gesteld.

Doel

De docent kan studenten die deelnemen aan een langer lopend leertraject via e-mail attenderen op hun eigen leerdoelen.

Wanneer te gebruiken

Dit IDEE kan worden gebruikt wanneer u studenten na een plenaire bijeenkomst langere tijd niet meer ziet en er ook weinig gelegenheid is voor contactmomenten tussen studenten onderling. Voorwaarde is wel dat studenten hun eigen leerdoelen hebben geformuleerd. Dit IDEE is ook erg geschikt voor het (op afstand) begeleiden van afstudeerders.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Laat studenten hun eigen POP (persoonlijk ontwikkelplan) maken. Daarin vermeldt de student welke concrete leerdoelen hij wanneer en op welke manier wilt bereiken.
 2. Laat studenten het POP naar u toe mailen
 3. Tip: laat iedere student zijn eigen naam in de titel van het Subject van het bericht opnemen (bijvoorbeeld: POP van ) zodat u de inkomende mails automatisch per student kunt archiveren in een eigen folder/map. Archiveren is handig want in de loop der tijd wordt er een hele mailwisseling met studenten opgezet.
 4. Maak voor ieder doel dat de student heeft geformuleerd een mailbericht in uw mailprogramma waarin u dat doel opneemt en waarin u de student ook vraagt om u een bericht te sturen over de stand van zaken wat betreft dat leerdoel.
 5. Tip: Zorg ervoor dat ook de berichten over de stand van zake een vast Subject per student krijgen om archivering te vergemakkelijken (bijvoorbeeld: Stand van zaken van )
 6. Stel in uw mailprogramma per bericht in dat het op een datum (bijvoorbeeld 1 week voor het verstrijken van de door de student zelf aangegeven deadline voor het bereiken van het leerdoel), naar de betreffende student wordt gestuurd. Op die manier wordt hij nog eens herinnerd aan het leerdoel.
 7. Tip: Geef in uw mailprogramma aan dat het bericht na verzending moet worden opgeslagen in de folder/map die u al voor deze student had aangemaakt. Zo houdt u alles netjes bij elkaar.
 8. Stel in uw mailprogramma in dat de berichten met het vaste Subject bij binnenkomst automatisch naar de betreffende folder worden verplaatst.

Aandachtspunten bij de uitvoering

Als u de procedure zoals aangegeven onder ‘Hoe maak je dit als docent?’ heeft gevolgd dan ontvangen studenten als het goed is op gezette tijden automatisch berichten waarin ze worden herinnerd aan het leerdoel waarvan ze zelf hadden aangegeven dat ze dat rond die tijd zouden willen bereiken. Vervolgens krijgt u zelf na enige tijd berichten terug waarin studenten aangeven wat de stand van zaken is. Op die manier houdt u studenten alert en houdt u zelf ook een mooi overzicht van de voortgang van studenten.

Randvoorwaarden

U moet de beschikking hebben over een e-mail-programma waarmee u zelf kunt bepalen wanneer een mail wordt verstuurd. Het kan in ieder geval in Outlook:

 • Klik op “New”
 • Type geadresseerde en onderwerp
 • Klik op “Options”
 • Vink aan: “Do not deliver before”
 • Kies een datum en een tijd
 • Klik op “Close”
 • Klik op “Send”
  Uw bericht wordt pas verzonden op de zojuist door u ingestelde datum en tijdstip.

Ontleend aan

Het hier beschreven IDEE is ontleend aan een methode die in de trainingswereld bekender is als niet ICT-variant: deelnemers wordt aan het eind van een cursus gevraagd om zichzelf een brief te schrijven met de doelen die ze willen bereiken, die brief in een enveloppe te stoppen, er hun eigen adres op te schrijven en dicht te plakken. De trainer verzamelt alle brieven en stopt ze enige weken later in de brievenbus. De deelnemers aan de cursus worden op die manier nog eens herinnerd aan hun eigen leerdoelen. Op deze manier worden ze zich nog eens bewust van wat ze wilden leren en kunnen ze dat beter relateren aan hun eigen werkpraktijk.

Zie ook

Hoe kun je op afstand het samenwerkingsproces van studenten monitoren?

Geplaatst op 22-12-2004 in Online begeleiden door adminComments Off on Studenten attenderen op leerdoelen via e-mail

Reageren is niet mogelijk.