Auteur(s): Jan van Wieringen, Marie-Jose Verkroost Organisatie(s): Hogeschool voor Economische Studies, Amsterdam

Als je studenten de mogelijkheid wilt bieden om hun eigen leerroute te bepalen en flexibel met het leermateriaal om te laten gaan, dan moet je je materiaal daar op laten aansluiten. Een modulaire opbouw van de leerstof maakt het mogelijk dat studenten er in een voor hen zinvolle volgorde doorheen kunnen geen. Het digitaal aanbieden van deze modules vergroot de flexibiliteit voor zowel de student als de docent.

Voorbeeld uit de praktijk

Jan van Wieringen geeft het vak Informatica op de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam. In dit vak worden studenten bekend gemaakt met enkele software pakketten, zoals Dreamweaver en SPSS. Deze moeten ze vervolgens toepassen in een opdracht die van belang is voor een economisch gerichte studie. Een onderdeel van het vak heet ‘E-commerce en internet’. Hierin moet de student veel begrippen en nieuwe ontwikkelingen op dit terrein leren. Om het mogelijk te maken dat studenten hier in hun eigen tempo en op hun eigen mannier doorheen gaan, heeft Jan van Wieringen het onderwijsmateriaal opgedeeld in modules. Elke module bestaat uit een aantal begrippen die moeten worden geleerd, opdrachten in een digitale syllabus en een online oefentoets. De student kan hier in willekeurige volgorde doorheen. De meerwaarde van het digitaal aanbieden van deze modules ligt in het gemak waarin de student snel kan zoeken en doorklikken in het materiaal. Leerstof, toetsing en bronnen zijn geƃĀÆntegreerd in Ć©Ć©n omgeving. Daarnaast kan het materiaal ook snel worden aangepast indien zich nieuwe begrippen voordoen of er onduidelijkheid bestaat over bepaalde uitleg. In de bijlagen vindt u een afbeelding van de het deel van de website van Jan van Wieringen waarin het onderwijsmateriaal modulair wordt aangeboden. Voor meer informatie wordt u uitgenodigd om de website van Jan van Wieringen te bezoeken (zie Zie ook).

Doel

De docent kan het onderwijsmateriaal flexibel aanbieden waardoor studenten de vrijheid krijgen om een eigen leerroute te bepalen, en waardoor er beter aangesloten wordt bij de competenties en interesses van de student. Dit kan motiverend werken.

Wanneer te gebruiken

Als de doelgroep heterogeen is qua competenties en interesses en gewend is aan het zelfstandig bepalen en uitvoeren van een leerroute.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

  1. Deel de leerstof op in op zichzelf staande eenheden of modules
  2. Ontwerp een schema of ordeningsprincipe waarin deze modules met elkaar in verband worden gebracht. Een voorbeeld hiervan is het model van Jan van Wieringen (zie praktijkvoorbeeld) of bijvoorbeeld een mindmap, zoals beschreven in het IDEE Hoe gebruik je een mind-map tool in je vak om studenten te ondersteunen?
  3. Bedenk een vast format voor de opbouw van de modules en welke indicatoren (trefwoorden) noodzakelijk zijn om de modules te beschrijven. Een module kan een samenstelling zijn van leerstof, bronmateriaal, toetsing en/ of oefeningen. Een voorbeeld hiervan vindt u als bijlage 2
  4. Werk de modules volgens het format uit.
  5. Maak de modules digitaal. Ontwerp een interface waarmee toegang verkregen kan worden tot de modules, gebaseerd op het onder 2 geformuleerde ordeningsprincipe.

Aandachtspunten bij de uitvoering

  • Instrueer studenten over datgene wat er van ze verwacht wordt.
  • Biedt ondersteuning voor studenten die problemen hebben met de vrijheid die ze wordt geboden. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van suggesties voor leerroutes.
Tip

Randvoorwaarden

  • De in het voorbeeld genoemde docent gebruikt een eigen ontworpen website omdat hij dit als IT-er gemakkelijk zelf kan maken en hij dat ook leuk vindt om te doen. Voor docenten die hier meer moeite mee hebben, is het gebruik van een digitale leeromgeving een beter idee.
  • Er zijn software pakketten op de markt om vrij eenvoudig digitaal onderwijsmateriaal te maken. Ga na of uw instelling hier een licentie voor heeft.
  • Om onderwijsmateriaal goed op te kunnen slaan en ook weer terug te kunnen vinden, is het gebruik van een content management systeem aan te raden. Dit is echter wel voor de geavanceerde ICT gebruiker.

Zie ook

Geplaatst op 24-06-2005 in Online leermateriaal door adminComments Off on Flexibel leren m.b.v. modulair onderwijsmateriaal

Reageren is niet mogelijk.