Auteur(s): Cindy De Smet, Ivan D’haeseĀ  Organisatie(s): Hogeschool Gent

Met een wiki kunnen verschillende (generaties) studenten verder bouwen aan een bestaand kennisgeheel of kunnen kleinere opdrachten in een later stadium samengevoegd worden tot een grotere eenheid. De studenten leren verder bouwen op bestaande kennis, samenwerken binnen een gestructureerd geheel en er is interactie mogelijk buiten de eigen schoolgemeenschap.

Voorbeeld uit de praktijk

De docent aardrijkskunde laat elk jaar de studenten in de lerarenopleiding van de Hogeschool Gent een bepaalde regio of streek bestuderen. De studenten maken hierover een werkstuk waarop zij een beoordeling krijgen, maar dat verder niet meer gebruikt wordt. Hierdoor gaat elk jaar informatie verloren. Door het gebruik van een wiki kunnen studenten gebruik maken van de reeds opgebouwde kennis (door studenten van een vorige generatie, medestudenten of buitenstaanders). Zij kunnen samenwerken aan de reeds aanwezige informatie door deze aan te vullen of te wijzigen. Het open karakter van een wiki maakt het mogelijk om de kennis openbaar te maken, zodat ook buitenstaanders (niet behorend tot de eigen schoolgemeenschap of ex-studenten) een bijdrage kunnen leveren aan de opgebouwde kennis.

Doel

De docent kan de door de studenten opgebouwde kennis beschikbaar stellen over verschillende studentengeneraties heen, of grote aantallen studenten samen laten werken aan Ć©Ć©n werkstuk, en dit via het internet ook delen met de gemeenschap buiten de school. Dit laatste kan extra motiverend zijn voor de studenten.

Wanneer te gebruiken

 • Indien bv. in het kader van de eindwerken, een onderwerp aan de orde is waar meerdere generaties studenten en/of een groot aantal studenten en/of buitenstaanders samen kunnen bijdragen aan een groter geheel.
 • Indien het noodzakelijk en wenselijk is dat meerdere personen een bijdrage leveren aan de inhoud van een website.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Als docent zal je moeten nadenken over een basisstructuur, een framework op basis waarvan de gebruikers verder kunnen gaan werken. Hij zal het onderwerp moeten afbakenen, onderverdelen en die subdelen ook toewijzen aan de studenten. Er moet ook rekeningen gehouden worden met overlappingen tussen de onderwerpen. De docent speelt een belangrijke rol bij het sturen van de structuur van de wiki.
 • Een belangrijk onderdeel van het opzetten is de evaluatie en de mate van begeleiding bij de studentenparticipatie. Volgende vragen zijn aan de orde:
  1. mogen de studenten zelf informatie toevoegen aan de wiki zonder voorafgaande controle? De docent kan ervoor kiezen om inhoudelijk alles te controleren voor publicatie en dit eventueel afdwingen door het gebruik van een technische middelen zoals een login, paswoord en/of gebruikersrechten.
  2. gebeurt de evaluatie van de student voor het toevoegen van de informatie of is het belangrijk te wachten op het eindresultaat van het geheel?
  3. Nota: als docent moet je je er ook van vergewissen of de gehanteerde software een historiek van de achtereenvolgende tekstversies beschikbaar houdt. Een historiek kan noodzakelijk zijn om de bijdragen van de studenten afzonderlijk te bepalen.

Aandachtspunten bij de uitvoering

Het gebruik van een wiki is in wezen vergelijkbaar met projectwerking. Er moet vooraf goed nagedacht worden over alle aspecten: onderwerp, het opzetten van de wiki, de inhoudelijke en de vormvereisten waaraan de studenten moeten voldoen, de begeleiding, de evaluatie.

Let goed op met de integriteit en correctheid van de gegevens. Hoe opener het systeem, hoe meer kans dat er incorrecte data zullen toegevoegd worden.

Randvoorwaarden

Er moet binnen uw instelling wiki software beschikbaar zijn. Contoleer of er binnen jouw instelling al gebruik gemaakt wordt van wiki-software. Indien dat het geval is, valt het aan te raden met dezelfde software verder te werken.

Achtergrondinformatie

Kenmerken van een wiki:

 • Open: in principe kan iedereen meedoen, maar het is mogelijk hier beperkingen in aan te brengen.
 • Dynamisch groeimodel: pagina’s kunnen naar elkaar verwijzen, ook als de pagina waar naar verwezen wordt nog niet bestaat.
 • Eenvoudige opmaak: een beperkte set van opmaaktekens zorgt er voor dat de belangrijkste, noodzakelijke opmaak beschikbaar is.
 • Unieke namen: een wiki werkt niet met mappenstructuren maar met unieke namen voor pagina’s.
 • Traceerbaar: ondanks het open karakter biedt een wiki voldoende mogelijkheden om de zaak in de gaten te houden

De bekendste wiki: Wikipedia

Zie ook

Startplaats met uitleg over wikis op de edublog.nl wiki

De wiki-pagina op Wikipedia

Hoe begin ik aan het opzetten van een wiki. Bedenkingen, links en tips

Een technische vergelijking tussen de verschillende wiki engines

Een verzameling links naar wiki-sites

Geplaatst op 15-09-2005 in Online samenwerken door adminComments Off on Een wiki gebruiken voor gezamenlijke kennisopbouw

Reageren is niet mogelijk.