Auteur(s): Louwarnoud van der Duim, Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Onderwijscentrum (UOCG)

Steeds vaker worden opdrachten van (groepen) studenten door meerdere docenten beoordeeld. Een wiki kan daarbij een handig hulpmiddel zijn om tot een gezamenlijk beoordelingsrapport te komen.

Voorbeeld uit de praktijk

Bij de studie informatica van de Rijksuniversiteit Groningen werden studenten ingedeeld in groepen. Elke groep moest een opdracht uitvoeren voor een bedrijf en daarmee ook een contract afsluiten. De opdracht werd beoordeeld door verschillende mensen uit verschillende landen. Het is vaak lastig om met al die verschillende docenten tot Ć©Ć©n samenhangend eindoordeel te kunnen komen.
Om zicht te kunnen houden op het beoordelingsproces en om een gezamenlijk beoordelingsrapport op te kunnen stellen werd gebruik gemaakt van een wiki. Elke beoordelaar kon gedurende de periode dat de opdracht werd uitgevoerd het proces volgen en daarbij een oordeel geven en commentaar geven op andere beoordelaars. De beoordelaars hebben op deze wijze goed zicht op elkaars beoordelingen en bovendien worden de verschillende opvattingen tussen docenten goed zichtbaar, waarna een gerichte discussie tussen docenten kan volgen. Bovendien is het een voordeel dat de beoordeling al gedurende de looptijd van het proces wordt opgebouwd, wat studenten erg kan helpen. Aan het eind van het proces ligt er daarna een uitgebreide rapportage met gerichte feedback.

Doel

De docent kan, met behulp van een wiki, meerdere docenten (een groep) studenten laten beoordelen.

Wanneer te gebruiken

 • Als er sprake is van beoordelingsrapport geschreven door meerdere docenten.
 • Als docenten op afstand moeten beoordelen (bijvoorbeeld experts uit andere landen).
 • Als er niet alleen sprake is van een eindbeoordeling, maar ook van tussentijdse beoordelingen.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 1. Formuleer samen met de andere docenten de opdracht voor de student of groep studenten.
 2. Maak afspraken met de andere docenten over wie welk aspect beoordeelt.
 3. Maak afspraken met de andere docenten op welke momenten er beoordeeld wordt.
 4. Instrueer de docenten over het gebruik van de wiki.
 5. Bepaal of studenten gedurende het beoordelingsproces dat beoordelingsproces mogen volgen of dat zij slechts het eindoordeel te zien krijgen. In het voorbeeld konden studenten het beoordelingsproces volgen en ernaar handelen, zodat het tegelijkertijd een soort begeleidingsinstrument is.
 6. Bepaal of studenten zelf mogen reageren op het beoordelingsproces, bijvoorbeeld doordat zij mee mogen doen met een discussie over een bepaalde beoordeling.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Geef, indien de studenten zelf toegang hebben tot het beoordelingsproces, studenten tijdens een inleidend college instructie in het gebruik van de Wiki (voor ICT-vaardige studenten ongeveer 20 minuten).
 • Maak studenten van te voren duidelijk dat de tussentijdse beoordeling niet doorslaggevend is als eindbeoordeling. Als er bijvoorbeeld in de tussentijdse beoordeling wordt aangegeven dat er nog iets ontbreekt, betekent dat nog niet dat het simpelweg aanvullen van het ontbrekende deel automatisch leidt tot een voldoende.

Randvoorwaarden

De studenten en docenten moeten beschikking hebben over een wiki-site (zie ook http://wiki.pagina.nl).

Zie ook

Geplaatst op 15-09-2005 in Online toetsen door adminComments Off on Samen een beoordelingsrapport opstellen

Reageren is niet mogelijk.