Auteur(s): Esther van der Linde Organisatie(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Een externe expert kan een goede informatiebron zijn voor studenten. Het inzetten van een expert kan op vele manieren. Dit IDEE verklaart hoe dit kan met behulp van een Wiki

Voorbeeld uit de praktijk

Dit IDEE is bedacht tijdens een studiebijeenkomst. Het voorbeeld dat we voor ogen hebben gehouden is een groep pabo studenten die een plan moeten maken hoe om te gaan met pesten op school. Door een expert in te roepen kunnen ze hun plan toetsen. Het is dus de bedoeling dat de expert feedback geeft op het plan dat de studenten opzetten om pesten op school tegen te gaan. Deze feedback gebruiken ze om hun plan te verbeteren totdat ze tot een definitief plan komen dat beoordeeld gaat worden.
Het inzetten van een expert is niets nieuws, het middel wel. Een wiki biedt een groot voordeel die andere applicaties (discussieforum, videoconferencing) niet biedt en dat is dat je de verantwoordelijkheid bij de studenten zelf kan leggen.

Doel

De docent kan laagdrempelig (zowel voor de expert als voor de studenten) een expert betrekken bij het leerproces van de studenten. Daarnaast kan er door studenten latere jaren voortbouwen op de bestaande kennis en kan trendvorming geconstateerd worden.

Wanneer te gebruiken

  • als je experts van buiten de school wil gebruiken
  • als synchrone communicatie niet mogelijk of niet wenselijk is
  • verdieping en verrijking van bronnen, vooral uit de werkelijkheid buiten het klaslokaal
  • actualisering van bronnen en onderwijs (je kan altijd het nieuwste onderwerp bestuderen, dit kan niet met een boek)
  • als je studenten meer verantwoordelijkheid wil geven voor het proces
  • als je studenten wil leren hoe ze de kwaliteit van hun bronnen moeten beoordelen
  • als je studenten wil laten werken met producten van afgelopen jaren

Aandachtspunten bij de voorbereiding

  • denk goed na aan welke criteria een bijdrage van een expert moet voldoen om binnen het onderwijs een meerwaarde te hebben
  • geef studenten een instructie hoe om te gaan met de wiki
  • Geef elke groep studenten een eigen wiki. Hier zijn ze zelf volledig verantwoordelijk voor.
  • Geef ze een onderwerp of nog beter laat ze zelf een actueel onderwerp bedenken
  • als je wil dat de studenten zelf hun experts zoeken, kan het belangrijk zijn alvast wat voorwerk te doen zodat men weet wat ze kunnen verwachten. Dit om te voorkomen dat experts worden ‘lastig gevallen’ door horden studenten.
  • Laat de studenten zelf bedenken hoe ze een expert kunnen benaderen. (waar kunnen ze gaan zoeken, welke vragen kunnen ze dan stellen, welke vragen kunnen ze verwachten, welke afspraken moeten ze minstens maken). Bespreek dit met hen.
  • Laat de studenten zelf de criteria bedenken waarover ze de kennis van de expert nodig hebben.

Aandachtspunten bij de uitvoering

  • Omdat de studenten een grote verantwoordelijkheid hebben in het leerproces is het aan te raden dit met ouderejaars studenten te doen.
  • Laat de studenten hun product in groepen plaatsen in de wiki
  • Laat de studenten een verdeling van taken maken in hun groep. Het feit dat iedereen naar believen wijzigingen kan aanbrengen in een wiki betekent niet dat er geen duidelijke afspraken moeten zijn over wie wat wanneer doet.
  • Volg het proces door de geschiedenis van de wiki te volgen. In principe zijn de studenten verantwoordelijk voor het proces. De docent heeft alleen de rol van proces ondersteuner. Mochten er problemen ontstaan dan kan de docent advies uitbrengen. Doordat de geschiedenis gelezen kan worden kan de docent een goed beeld krijgen van wie wat heeft bijgedragen.
  • De geschiedenis ook gebruikt worden voor de beoordeling van individuele beoordeling indien gewenst. De voorkeur gaat uit naar een groepsbeoordeling omdat dit een echt groepsproces is.
  • Laat de studenten de expert op een bepaald moment uitnodigen om hun produkt te bekijken
  • Laat de studenten duidelijk afspraken maken met de expert over deadlines en hoe lang de gehele discussie kan duren.
  • Laat de studenten hun produkt herschrijven op basis van feedback van de expert
  • Op een bepaald moment moet het produkt klaar zijn, spreek een deadline af
  • Wiki’s zijn openlijk te bezichtigen voor iedereen. Het kan dus zijn dat externen zich ook mengen in de discussie. Dit kan een interessante toevoeging zijn. Maar het kan ook afleiden van de discussie. Studenten moeten hier op bedacht zijn. Het is mogelijk om een wiki te gebruiken die afgeschermd is. Dit levert privacy op maar ook meer regelwerk zoals accounts etc.
  • De wiki’s zijn ook nadat het produkt klaar is nog publiek toegankelijk. Zo kan een volgende groep voortwerken op de bestaande casus.

Randvoorwaarden

Wiki software, die makkelijk te gebruiken is.

Zie ook

hoe schakel je experts op afstand in middels een discussieforum

hoe schakel je experts op afstand in middels e-mail

Geplaatst op 20-04-2006 in Online werkvormen door adminComments Off on Experts op afstand inschakelen via een wiki

Reageren is niet mogelijk.