Auteur: Judith Kaandorp Organisatie: Vrije Universiteit Amsterdam

Middels twee reviewrondes krijgen de studenten de kans om hun paper te verbeteren, alvorens deze definitief in te leveren bij de docent. De docent wil hiermee de academische vaardigheden en de kritische oordeelsvorming van studenten verbeteren.

Voorbeeld uit de praktijk

Peer review is ingezet bij het eerstejaarsvak Ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam om de studenten te laten werken aan hun academische vaardigheden en kritische oordeelsvorming.
De docent wil de studenten meer feedback geven op hun opdrachten. Echter door de grote studenten aantallen is dit zeer lastig voor de docent om zelf te doen. Peer review biedt de mogelijkheid om alle studenten te voorzien van feedback, maar leert hen tevens ook (kritisch) te reflecteren.

Ontwerp van de opdracht:
De studenten hebben Ć©Ć©n essay geschreven. Van drie medestudenten hebben de auteurs in twee reviewrondes feedback ontvangen. De reviewers verschilden per ronde.
De studenten ontvingen dus tweemaal feedback van hun peers, waarna zij telkens de kans kregen om het essay te verbeteren. Tenslotte is het essay ingeleverd bij de docent die aan het essay het eindcijfer heeft toegekend.

Doel

1. Verbeteren van schrijfvaardigheid m.b.t. essays
2. Oordeelsvorming (Beoordelen van anderen)
3. Feedback geven aan anderen
4. Nadenken over feedback

Wanneer te gebruiken

In alle situaties waarin (grote groepen) elkaar beoordelen.

Hoe maak je dit als docent?

Peer review kan om verschillende redenen en ten behoeve van verschillende leerdoelen worden ingezet. In de tabel in bijlage 1 wordt stil gestaan bij de redenen waarom een docent met peer review wil gaan werken. Denk daarbij aan de volgende vragen:

 • lk wil met peer review werken omdat…
 • Wat moeten mijn studenten beoordelen van elkaar?
 • De functie van mijn peer review opdracht is formatief (tussentijdse feedback) / summatief (eindoordeel)

Ontwerp: Object, doel en functie van peer review/ peer evaluatie
Werk de tabel van bijlage 1 uit voor uw eigen cursus. Richt daarbij de aandacht op:
1) het doel (wat moet peer review/ peer evaluatie opleveren?)
2) het object van de beoordeling (wat beoordelen studenten van elkaar?)
3) de functie (formatief of summatief?)

Verder kan je bij een peer review stilstaan bij de meer praktische en procedurele ontwerpstappen bij het maken van een peer review opdracht. Maak gebruik van de tabel in bijlage 2 en denk daarbij aan:

 • De samenstelling van beoordelingsgroepen (wie beoordeelt wie?)
 • Organisatie van de interactie bij mijn opdracht
 • Hoe feedback geven bij mijn opdracht
 • Procedurele/trainingsaspecten bij mij opdracht

Het gebruik

Geef de studenten de volgende tips als zij een review gaan schrijven:
Tips voor goede review

 1. Focus op belangrijke dingen
 2. Bespreek sterke en zwakke punten
 3. Probeer niet alles te herschrijven, geef alleen aanwijzingen
 4. Stel goede vragen, geef niet te veel antwoorden
 5. Wees specifiek: verwijs naar tekst
 6. Ondersteun je medestudent op een wijze zoals je zelf ook ondersteund zou willen worden
 7. De toon:
  • Wees niet te kritisch
  • Val niemand persoonlijk aan
  • Wees vriendelijk en positief

Randvoorwaarden en specificaties

 • Online applicatie Turnitin(Blackboard ondersteunt peer review ook met de module “self and peer assessment” vanaf versie 8 )

Zie ook

Hoe organiseer je peer review via een discussieforum?

Peer review gebruiken om te werken aan academische vaardigheden en kritische oordeelsvorming

Bijlagen

Geplaatst op 16-02-2009 in Online begeleiden door adminComments Off on Samenwerkend leren aan academische vaardigheden door peer review

Reageren is niet mogelijk.