Auteur(s): Jantiene van Elk;Gusta Drenthe Organisatie(s): Universiteitsbibliotheek en Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus U

Ook in het onderwijs wordt steeds meer informatie gebruikt, die niet in gedrukte vorm is verschenen. Docenten kunnen studenten ondersteunen bij het verwijzen naar dit soort informatiebronnen door het geven van richtlijnen. In dit IDEE wordt aantal aanwijzingen voor het gebruik van deze regels gegeven.

Voorbeeld uit de praktijk

De universiteitsbibliotheek van de EUR biedt bij verschillende opleidingen via Blackboard een op maat gemaakte cursus Informatievaardigheden aan. In deze cursus leren studenten onder meer zoekprofielen opstellen, informatie op internet zoeken en elektronische bronnen citeren. Mede op basis van de ervaringen die zij met deze cursus hebben opgedaan, hebben twee bibliotheekmedewerkers drie IDEE?n over Informatievaardigheden in Digit@le Did@ctiek ingebracht.
Via de ingang Universiteitsbibliotheek van de Course Catalog op de Blackboardsite van de EUR (www.eur.edu) kunnen gasten enkele van deze cursussen bekijken (bijvoorbeeld de cursus Informatievaardigheden FSW).

Doel

Dit IDEE ondersteunt docenten door het geven van een aantal richtlijnen voor het verwijzen en citeren van deze elektronische bronnen voor door studenten opgestelde referentielijsten.

Wanneer te gebruiken

Wanneer studenten een referentielijst moeten samenstellen bij een artikel, scriptie o.i.d., waarbij zij verwijzingen naar elektronische informatiebronnen moeten opnemen of deze bronnen moeten citeren.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

1. Zorg ervoor dat de studenten beschikken over een instructie voor het verwijzen naar en citeren van elektronische informatiebronnen. Een voorbeeld van een dergelijke instructie vindt u in de bijlage bij dit IDEE.
2. De instructie alleen is doorgaans niet voldoende, studenten hebben oefening in het correct verwijzen en citeren nodig. Organiseer deze oefening binnen een vak of een project waarin aan een concrete rapportage met literatuurlijst gewerkt wordt.
3. Geef enkele voorbeelden van goede en foute manieren van citeren of verwijzen, bijvoorbeeld tijdens een college.

Tip.
Laat studenten direct vanaf het begin op een goede manier verwijzen en citeren (afleren is moeilijker dan aanleren).

Aandachtspunten bij de uitvoering

1. Geef algemene regels voor verwijzingen naar informatiebronnen
De American Psychological Association (APA) heeft regels gepubliceerd over de wijze waarop literatuurverwijzingen dienen te worden gemaakt in de tijdschriften die de APA uitgeeft. Veel tijdschriften op andere gebieden volgen deze voorschriften.
Speciale kenmerken van de APA methode:
* titel van boek of naam van het tijdschrift cursief of onderstreept
* verwijzingen in de tekst met de naam van de eerste auteur(s)
* literatuurlijst alfabetisch op auteur
* boeken onder redactie geschreven staan op naam van redacteur

2. Geef algemene richtlijnen voor verwijzingen naar elektronische informatiebronnen
De algemene vorm voor het verwijzen naar een zelfstandig elektronisch document is als volgt:
* achternaam, initialen van de auteur(s)
* publicatiejaar (tussen haakjes). Als er geen datum is: n.d. (tussen haakjes)
* titel van het werk (cursief)
* retrieved month day, year from source
Bijvoorbeeld: Suler, J. (1999). The psychology of cyberspace. Retrieved January 7, 2000, from http://rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html

3. Geef specifieke richtlijnen voor het citeren van elektronische tijdschriftartikelen
De algemene vorm voor het verwijzen naar een elektronisch artikel is als volgt:
* achternaam, initialen van de auteur(s)
* publicatiejaar tussen haakjes. Als er geen datum is: n.d. (tussen haakjes)
* titel van het artikel
* naam tijdschrift (cursief), volumenummer (cursief) en begin- en eindpagina van het artikel. Als er geen paginanummers zijn, gebruik dan een andere aanduiding van het artikel bijvoorbeeld Article 001a
* retrieved month day, year from source
Bijvoorbeeld: VandenBos, G., Knapp, S. & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates. Journal of bibliographic research, 5, 117-123. Retrieved August 13, 2001 from http://jbr.org/articles.html

4. Geef algemene aanwijzingen voor het citeren van elektronisch materiaal
Als een document opgenomen is op een complexe website, zoals van een universiteit of ministerie, vermeldt dan ook de organisatie en afdeling voordat u het URL vermeldt. Zet dan een dubbele punt v??r het URL.
Bijvoorbeeld: from Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteitsbibliotheek: http://www.eur.nl/ub

Randvoorwaarden

De studenten dienen te beschikken over toegang tot het Internet.

Ontleend aan

On line cursus Informatievaardigheden van de Universiteitsbibliotheek.

Zie ook

Geplaatst op 28-01-2003 in Online leermateriaal door adminComments Off on Verwijzen naar elektronische informatiebronnen

Reageren is niet mogelijk.