Auteur(s): Annemiek Wieland Organisatie(s): Risbo

In dit IDEE worden mogelijkheden beschreven om op afstand via chat gebruik te maken van kennis van experts.

Voorbeeld uit de praktijk

Eind 1999 boden verschillende politici (waaronder de inmiddels ex-minister van Boxtel) aan de Nederlandse bevolking de mogelijkheid via een discussieplatform on line te discussiĆ«ren over diverse beleidsonderwerpen. Eens per maand werd de discussie afgesloten met een vragenuur waarin de Nederlandse bevolking via de chat ‘live’ in debat kon gaan met de minister die het betreffende beleidsonderwerp in zijn portefeuille had.

Doel

Om studenten te laten discussiƫren met- en vragen te stellen aan experts die niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn bij het onderwijs.

Wanneer te gebruiken

 • Als er behoefte is aan kennis van experts of docenten die niet aan de eigen instelling zijn verbonden en die moeilijk een gastcollege kunnen verzorgen (vanwege tijdgebrek of omdat hij/zij erg ver weg woont/werkt).
 • Wanneer een expert bereid is zich in te zetten voor het vak, mits het hem een afgebakende tijdseenheid kost.
 • Wanneer de docent relatief weinig tijd kwijt wil zijn aan het organiseren van de communicatie tussen studenten en expert.
 • Wanneer het gewenst is dat de communicatie tussen studenten en expert gemakkelijk wordt vastgelegd, zodat deze op een later moment nogmaals te lezen is.
 • Wanneer de docent niet te veel tijd kwijt wilt zijn aan het organiseren van de communicatie en het regelen van de technische faciliteiten.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Zoek een of meer inhoudelijke experts die bereid is/zijn on line te chatten met studenten. Nodig per chatsessie niet meer dan Ć©Ć©n expert uit!
 • Bespreek/overleg met zowel de expert als de studenten de gang van zaken. Daarbij kun je denken aan de volgende aspecten:
  – de inhoud en opzet van het vak;
  – het (afgebakend!) onderwerp waarover gechat gaat worden;
  – de leerdoelen van de chatsessie;
  – het aantal chatsessies die de expert bij gaat wonen;
  – datum en tijdstip van de chatsessie(s);
  – de tijdsduur van de chatsessie(s).
 • Overweeg of je tegen het einde van het vak nog iets met de chatsessie wilt doen. Studenten zouden bijvoorbeeld een samenvatting van de chatsessie kunnen maken met daarin de belangrijkste punten of de chatsessie zou een onderdeel van de tentamenstof kunnen zijn.
 • Geef elke expert toegang tot de digitale leeromgeving (dit moet waarschijnlijk geregeld worden met de systeembeheerder van de dlo van je instelling).
 • Laat de experts via een korte handleiding weten hoe ze in kunnen loggen, hoe de digitale leeromgeving werkt en hoe de chat werkt.
 • Organiseer een ‘test chat’ tussen docent en expert om te testen of alles naar behoren werkt en om eventueel te oefenen.
 • Bedenk wie de ‘chatleider’ wordt. Dit kan de docent zelf zijn, maar een van de studenten kan die rol ook vervullen. Laat, wanneer een student ‘chatleider’ wordt deze student ook participeren in de test chat.
 • Stel studenten voorafgaand aan de chat op de hoogte van de geldende normen en waarden bij een chat (zie IDEE Chatetiquette).
 • Laat studenten van te voren de vragen die ze aan de expert willen stellen op papier zetten. Op deze manier kun je het stellen van vragen vooraf organiseren. Bij veel vragen zou er door de studenten gestemd kunnen worden over welke vragen gesteld gaan worden.

Tips
 • Plan chatsessies van een tot anderhalf uur.
 • Het is niet noodzakelijk dat een dlo voorhanden is. Er zou ook gebruik gemaakt kunnen worden van gratis te downloaden chatprogramma’s, zoals bijvoorbeeld ICQ, MSN Messenger en Yahoo Messenger. Nadeel is echter wel dat deze chatprogramma’s geen onderscheid kunnen maken tussen een gespreksleider en andere deelnemers aan de chat, wat bij chatruimtes digitale leeromgevingen over het algemeen wel mogelijk is. Iedereen kan dus door elkaar heen chatten, waardoor de chatsessie onoverzichtelijk kan worden.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Laat de expert zichzelf voorafgaand aan de chat (eventueel met foto) voorstellen, middels een berichtje op het discussieplatform, een e-mail of een externe link naar een persoonlijke homepage.
 • Stel studenten op de hoogte van het doel en de tijdstippen van de chatsessies.
 • Heet iedereen bij de start van de chatsessie welkom en laat iedereen weten dat de sessie gaat beginnen.
 • Leg kort uit hoe de sessie in zijn werk gaat.
 • Geef slechts Ć©Ć©n student tegelijk de floor (de mogelijkheid) om een vraag te stellen.
 • Vraag, nadat de expert antwoord heeft gegeven, aan de student die de vraag stelde of de vraag zo voldoende beantwoord is. Vraag ook aan de andere studenten of iedereen het begrepen heeft. Geef daarna de floor aan de volgende student.
 • Kondig aan het einde van de sessie aan dat de chatsessie is afgelopen.
 • Bedank de experts en laat iedereen weten dat je de chatruimte verlaat.

Tips
 • Laat studenten eventueel van tevoren vragen die ze aan de expert(s) willen stellen inleveren bij de docent. De gespreksleider selecteert de vragen en bepaalt de volgorde waarin de vragen gesteld gaan worden.
 • Leg zowel de expert(s) als de studenten van tevoren uit hoe de chat (technisch) werkt.
 • Vraag expert(s) en studenten hun vraag/antwoord kort, maar krachtig te formuleren.
 • Laat studenten (indien het aantal studenten niet te groot is) zichzelf aan het begin van de chatsessie voorstellen aan de expert.
 • Heet ‘laatkomers’ welkom en vertel in het kort wat er tot dan toe besproken is.

Randvoorwaarden

 • Zowel de experts als de studenten moeten toegang tot internet hebben.
 • Er moet een chatprogramma voorhanden zijn.

Zie ook

Hoe schakel je experts op afstand in?

Hoe schakel je experts op afstand in middels videoconferencing?

Hoe schakel je experts op afstand in middels een discussieplatform?

Hoe schakel je experts op afstand in middels videoclips?

Hoe schakel je experts op afstand in middels e-mail?

Hoe organiseer je een online spreekuur via chat?

Welke afspraken kun je maken om een chatsessie ordelijk en overzichtelijk te laten verlopen?’ (Chat etiquette)

Hoe kun je een chatsessie efficient en effectief laten verlopen?

Geplaatst op 12-11-2002 in Online werkvormen door adminComments Off on Experts op afstand inschakelen via chat

Reageren is niet mogelijk.