Auteur(s): Leonie Meijerink Organisatie(s): TU Delft, Sectie EduTec

Met behulp van de hieronder beschreven criteria kan een docent de kwaliteit van een vak dat hij/zij ontwikkeld heeft op een website (in bijvoorbeeld Blackboard, Teletop) beoordelen.

Voorbeeld uit de praktijk

Bij de cursus E-learning, die de Sectie EduTec van de TU Delft aan docenten van universiteiten in Tanzania en Uganda gaf, kregen docenten de opdracht hun vak op Blackboard aan te bieden. De docenten kregen eerst een aantal criteria/aanbevelingen voorgelegd, waaraan een goede on line cursus zou kunnen voldoen. Later werden de cursussen op deze criteria beoordeeld. Dergelijke checklists helpen docenten na te denken over de eisen waaraan een on line cursus kan voldoen.

Doel

De docent kan de sterke en zwakke punten van het vak/de cursus die hij/zij heeft ontwikkeld bepalen en heeft inzicht in hoe de on line cursus zou kunnen worden verbeterd.

Wanneer te gebruiken

Als u een on line vak/cursus heeft ontwikkeld en een overzicht wilt hebben van de kwaliteit hiervan en hoe deze verbeterd kan worden (voorafgaand aan dit IDEE kan het IDEE ‘Een checklist voor het herontwerpen van een vak in een DLO’ worden gebruikt). U kunt op verschillende momenten uw on line vak onder de loep nemen:

 • Voordat u het vak aan studenten heeft aangeboden doorloopt u onderstaande criteria.
 • U gebruikt onderstaande criteria voor een usability test.
 • Nadat u het vak on line heeft aangeboden aan studenten en u wilt het vak verbeteren. Door uw vak te laten beoordelen door collega’s en/of studenten komt u tot een gefundeerde verbetering van de kwaliteit van uw on line vak.

Aandachtspunten bij de uitvoering

Er komt veel kijken bij het aanbieden van een on line vak. Hieronder vindt u suggesties waaraan u kunt denken als u uw on line vak wil beoordelen en/of verbeteren. Per invalshoek is een apart IDEE geschreven met een nadere uitwerking!
Het gaat hier om suggesties, niet om voorwaarden.

 1. Hoe wordt de inhoud van het vak op de website gerepresenteerd?
  • Structuur: Is de inhoud goed gestructureerd? Worden leerinhouden, ervaringen, experimenten e.d. op een overzichtelijke manier geordend?
  • Actualiteit en correctheid van informatie: Wordt de informatie regelmatig geƃĀ¼pdatet en is de informatie die gegeven wordt nog steeds correct?
  • Bronnen: Zijn er relevante en voldoende bronnen gebruikt en wordt er verwezen naar bronnen als uitbreiding?
  • Volgorde: Moeten studenten een vaste volgorde doorlopen of kunnen zij zelf kiezen in welke volgorde zij de leerinhouden doorlopen?
 2. Hoe ziet de structuur-technologie eruit?
  • Navigatie: Is het mogelijk om vanaf elke plek terug te gaan naar de homepage?
  • Hyperlinks: Heeft u geschikte en werkende hyperlinks ingebouwd?
  • Beeldscherm: Heeft u de paginabreedte en paginalengte zo ingesteld dat het makkelijk leesbaar is?
  • Kleurstelling en lettertype: Heeft u bewust nagedacht over de gekozen kleuren en het gekozen lettertype en is het makkelijk leesbaar?
  • Grafische weergave: Hebben grafische weergaven (bijvoorbeeld plaatjes, iconen, video) meerwaarde? Zijn ze makkelijk te downloaden?
 3. Wordt er rekening gehouden met gebruikers?
  • Niveau: Is er een indeling naar niveau?
  • Diversiteit onder studenten: Zijn de opdrachten gevarieerd? Worden er verschillende werkvormen gehanteerd?
  • Uitdaging: Biedt de leerstof (de opdrachten) voldoende uitdaging voor alle studenten?
  • Voorkennis: Zijn er verwijzingen naar bekend veronderstelde kennis en wordt er rekening gehouden met voorkennis die studenten al hebben opgedaan?
  • Komen de activiteiten tegemoet aan de verschillende manieren waarop studenten leren?
 4. Wat is de pedagogisch/didactische kwaliteit van uw on line vak?
  • Doelen: Zijn de doelen duidelijk omschreven?
  • Opdrachten: Is er voldoende variatie? Zetten de opdrachten aan tot nadenken?
  • Werkvormen: Biedt u voldoende afwisselende werkvormen aan en passen ze bij het doel?
  • Feedback: Hoe is de feedback georganiseerd? Van welke typen feedback wordt gebruik gemaakt en hoe vaak wordt feedback gegeven aan studenten?
  • Gebruik van multimedia: Wordt multimedia op de juiste plaats en voor de juiste redenen (gerelateerd aan de doelen) ingezet?
  • Beoordeling: Past uw beoordeling bij de beoogde doelen en bij het niveau van studenten?

Achtergrondinformatie

Deze criteria zijn gehaald uit de E-learning cursus die voor Ugandese en Tanzaniaanse docenten werd ontwikkeld door de Sectie EduTec van de TU Delft.

Daarnaast is gebruik gemaakt van adviezen op de website:
WBTIC, What constitutes quality in web-based training www.webbasedtraining.com/primer_quality.aspx.

Ontleend aan

De cursus E-learning die in 2002 gegeven werd bij de Sectie EduTec, TU Delft

Zie ook

Geplaatst op 03-02-2003 in Algemene aandachtspunten door adminComments Off on Algemene criteria voor een online vak/cursus

Reageren is niet mogelijk.