Auteur(s): Leonie Meijerink Organisatie(s): EduTec, TU Delft

Studenten verschillen onderling in niveau, voorkennis en/of achtergrond. Het kan wenselijk zijn om in een on line cursus rekening te houden met deze verschillen.

Voorbeeld uit de praktijk

Bij het vak ‘multimedia’ aan de TU Delft is een folder aangemaakt in Blackboard die aandacht besteed aan de benodigde voorkennis. Deze folder zegt het volgende over voorkennis: ‘Er is geen specifieke voorkennis vereist voor hogejaarsstudenten van Nederlandse universiteiten, maar enige algemene ervaring met MS Windows of Apple OS en Internet browsers is gewenst’. Dit is slechts een klein praktijkvoorbeeld van hoe u rekening kunt houden met verschillende gebruikers. In het algemeen wordt maar weinig ‘bewust’ aandacht besteed aan verschillende gebruikers. Voorbeelden van anderen zijn hier dan ook zeer welkom!


Doel

De docent kan de mate waarop een on line cursus rekening houdt met verschillen tussen studenten beoordelen.

Wanneer te gebruiken

Als er grote verschillen bestaan in niveau, voorkennis of achtergrond van studenten
U kunt op verschillende momenten uw on line vak onder de loep nemen:

 1. Voordat u het vak aan studenten heeft aangeboden doorloopt u onderstaande criteria.
 2. U gebruikt onderstaande criteria voor een usability test.
 3. Nadat u het vak on line heeft aangeboden aan studenten en u wilt het vak verbeteren. Door uw vak te laten beoordelen door collega’s en/of studenten komt u tot een gefundeerde verbetering van de kwaliteit van uw on line vak.

Aandachtspunten bij de uitvoering

Bepaal in hoeverre u in uw on line cursus of on line vak rekening houdt met de volgende criteria:

Niveauverschillen tussen studenten

Een cursus op een website biedt goede mogelijkheden om verschillende niveaus aan te brengen waarop studenten kunnen werken. U kunt hier op verschillende manieren rekening mee houden:

 • Formuleer doelstellingen en opdrachten op verschillende niveaus (bijvoorbeeld een aantal hoofdniveaus: lager, gemiddeld en hoger).
 • Reik stof aan op verschillende niveaus, afhankelijk van de geformuleerde doelstellingen.
 • Geef enkele websites die ‘een stapje terug’ doen, waarmee studenten die iets moeilijk vinden extra kunnen oefenen.
Diversiteit onder studenten

Factoren die diversiteit onder studenten bepalen zijn: geslacht, herkomst (culturele achtergrond), traject vooropleiding, taalachtergrond, interesse, sociale en economische herkomst. Voor het tegemoet komen aan diversiteit onder studenten kunt u denken aan:

 • Vorm gemixte/ heterogene groepen als u on line groepswerk aanbiedt. In een on line cursus kunt u zelf invoeren welke studenten in welke groep gaan werken.
 • Pas onderwerpen of thema’s van een case/opdracht/activiteit aan op de verschillende interesses of culturele achtergronden van studenten.
 • Wees alert op impliciete vooronderstellingen over welke vaardigheden bepaalde studenten hebben (‘vrouwen zijn socialer’, ‘mannen weten meer van techniek’).
Uitdaging

Vinden de studenten voldoende uitdaging in de cursus? Dit hangt nauw samen met de mate waarin u rekening heeft gehouden met eerdergenoemde verschillen in niveau en diversiteit onder studenten. Daarnaast kan een DLO heel aantrekkelijk gemaakt worden. Goede strategieƫn om de cursus uitdagend te maken:

 • Zijn inhoud en presentatie interessant voor alle studenten?
 • Herkennen de studenten de relevantie van de inhoud met de (werk)praktijk?
 • Is het vak realistisch en praktisch?
 • Is het vak actueel en wordt het regelmatig geactualiseerd?
 • Maak gebruik van de interactiemogelijkheden van een DLO (zie IDEE over de pedagogisch/ didactische criteria voor het beoordelen van een vak/cursus op een website).
 • Maak van een opdracht een spel. Studenten worden hierdoor gemotiveerd om zo goed mogelijk te presteren. Gaming en simulaties worden vaak goed gewaardeerd door studenten. ICT biedt hiervoor uitstekende mogelijkheden.
 • Selecteer goede media (zie IDEE over de pedagogisch/ didactische criteria voor het beoordelen van een vak/cursus op een website).
Voorkennis

Studenten hebben vaak een totaal verschillende voorkennis van het vak. Dat kan al gauw leiden tot demotivatie van studenten. Bedenk als docent:

 • Welke studenten hebben al vakken gevolgd die aan het vak gerelateerd zijn en welke studenten hebben dat niet gedaan?
 • Waar komen studenten vandaan? HBO-studenten hebben totaal andere voorkennis dan studenten die net van het VWO afkomen.

De oplossingen die hiervoor gezocht kunnen worden komen overeen met de oplossingen die hierboven genoemd zijn m.b.t. niveauverschillen.

Verschillende manieren van leren

Houd bij het ontwikkelen van taken en activiteiten in de on line cursus rekening met verschillende manieren van leren. De ene student is meer praktisch ingesteld, terwijl de ander beter leert uit boeken. Zorg dat er voor elk wat wils is, maar daarmee ook dat elke student aangezet wordt om ook eens op een andere manier te leren. Hoe groter de variatie aan werkvormen des te meer wordt tegemoet gekomen aan verschillen tussen studenten. (zie IDEE over de pedagogisch/ didactische criteria voor het beoordelen van een vak/cursus op een website).

Achtergrondinformatie

Deze criteria zijn gehaald uit de E-learning cursus die voor Ugandese en Tanzaniaanse docenten werd ontwikkeld door de Sectie EduTec van de TU Delft.

Er is gebruik gemaakt van adviezen op de volgende website:
WBTIC, What constitutes quality in web-based training?
http://www.webbasedtraining.com/primer_quality.aspx

Ontleend aan

De cursus E-learning die in 2002 gegeven werd bij de Sectie EduTec, TU Delft.

Zie ook

Aan welk criteria moet mijn on line vak/cursus voldoen?

Aan welke inhoudelijke criteria moet mijn on line vak/cursus voldoen? (I)

Aan welke structuur-technologische criteria moet mijn on line vak/cursus voldoen? (II)

Aan welke pedagogisch/ didactische criteria moet mijn on line vak/cursus voldoen? (IV)

Geplaatst op 17-02-2003 in Algemene aandachtspunten door adminComments Off on Rekening houden met verschillende gebruikers

Reageren is niet mogelijk.