Auteur(s): Karen Jager Organisatie(s): Risbo

Het digitaal afnemen van een toets biedt de mogelijkheid tot het gebruik van hints en van feedback.

Voorbeeld uit de praktijk

Bij verschillende vakken binnen opleidingen aan de Technische Universiteit Delft wordt gebruik gemaakt van het digitale toetsprogramma Etude (zie ook IDEE Wel of niet geautomatiseerd toetsen?). Een docent kan in Etude gemakkelijk hints en verschillende typen feedback toevoegen aan een toets.

De onderstaande voorbeelden laten zien hoe het geven van feedback en het gebruik van hints eruit zou kunnen zien.

Voorbeeld I (feedback)

Als de vraag is:

zou er bij foute beantwoording de volgende feedback kunnen komen:


Voorbeeld II (hint)

Vraag met hintknop:

Waarschuwing puntenaftrek

Hint

Doel

De docent weet hoe je hints en feedback kunt gebruiken binnen een digitale toets.

Wanneer te gebruiken

 • Wanneer je een digitale toets wilt gaan inzetten bij een vak
 • Wanneer het doel, de functie en de inhoud van de toets reeds bepaald is (zie IDEE
  Hoe bepaal je de inhoud en structuur van een digitale toets?)
 • Wanneer je studenten naast een beoordeling van hun prestatie ook informatieve feedback wilt geven ter ondersteuning of bijsturing van hun inspanningen

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Zoek uit welke mogelijkheden het gebruikte toetsprogramma of de gebruikte digitale leeromgeving biedt voor het gebruik van hints en feedback. Tip: Je kunt ook overwegen om gebruik te maken van een toetsprogramma dat de door jouw gewenste functionaliteiten biedt. (zie IDEE Waar moet je op letten wanneer je een online toetsprogramma selecteert?)
 • Schrijf instructies bij de toets:Maak hierbij het onderscheid tussen toetshulp en toetshints.
  Toetshulp geeft de student de instructies die nodig zijn voor het afleggen van de toets. Een voorbeeld is ‘zet het pijltje op de juiste plek op de kaart’.
  Hints zijn inhoudelijke opmerkingen die de student kunnen helpen bij het beantwoorden van de vragen.
 • Geef tijdens de toets bij elke (nieuwe) vraagvorm aan hoe de vraag beantwoord moet worden. Het gaat hierbij om aanwijzingen als ‘klik het juiste antwoord aan’. Deze aanwijzigen zijn vooral van belang wanneer de studenten nog weinig ervaring hebben met toetsen via de computer.
 • Of hints wenselijk zijn hangt af van de functie van de toets. Hints zijn niet gewenst bij eindtoetsen, omdat dan geen sprake meer is van een zuivere meting. Wel worden ze veelal toegepast bij oefentoetsen. Twee veel gebruikte varianten:
  • Student kan na het geven van een fout antwoord om extra hulp vragen
  • Student kan tijdens het beantwoorden van de vraag al extra informatie opvragen

  Het gebruik van hints heeft ook gevolgen voor de scoring.

 • Beslis over het wel of niet toestaan van herhaalde pogingen
  Het kan soms wenselijk zijn studenten de mogelijkheid te geven een vraag meerdere keren te beantwoorden, bijvoorbeeld bij een oefenopgave of bij een zelftoets. Bij een selectieve toets is het niet wenselijk, aangezien geen sprake meer is van een zuivere meting en er problemen rijzen met de scoring.

Tip
 • het kan ook gewenst zijn om de student in staat te stellen bepaalde elementen van de toetsvraag te herhalen. Te denken valt hierbij aan de geluidsfragment in het geval van een luistertoets of een bij een casus gebruikte video.
 • Het toestaan van herhaalde pogingen heeft ook invloed op de scoring
 • Bepaal de gewenste vorm van feedback
  (zie ook IDEE Hoe kies je tussen vormen van feedback in een digitale leeromgeving?)
  De feedback bij een toets kan verschillende vormen aannemen. De keuze hangt af van de functie van de toets en de doelgroep. Verschillen zitten in het soort feedback, tijdstip en de inhoud.
  Soort: feedback per vraag of feedback naar aanleiding van het eindresultaat.
  Vooral bij zelftesten kan feedback per vraag zinvol zijn.
  Tijdstip: vraagfeedback kan of direct na het beantwoorden van de vraag of aan het einde van de toets gegeven worden. In het eerste geval kan de feedback een leereffect teweeg brengen of van invloed zijn op de stemming van de student.
  Inhoud: feedback kan verschillende informatie bevatten, zoals de juistheid van het gegeven antwoord, het juiste antwoord en extra informatie met betrekking tot de vraag en een motiverende boodschap.

Tip
 • Bij het toestaan van herhaalde pogingen is feedback per vraag noodzakelijk. De inhoud van de feedback kan in dit geval verschillen naar aanleiding van het aantal pogingen van de student. Bijvoorbeeld verschil tussen de laatste poging en eerdere pogingen. Belangrijk hierbij is dat bij de eerdere pogingen geen informatie verstrekt wordt over het juiste antwoord. Geef na de laatste poging wel aan wat het juiste antwoord is.
 • Het soort feedback wordt mede bepaald door het gebruikte toetssysteem. Belangrijk hierbij is het moment waarop de resultaten worden weggeschreven en geblokkeerd. Bij sommige systemen (zoals Vraagnet, Blackboard) worden alle antwoorden van een student in een keer verstuurd door aan het einde van de toets op een ‘versturen’ button te klikken. In dit geval kan vraagfeedback alleen aan het eind van de toets gegeven worden, niet direct na het beantwoorden van de vraag. Bij andere systemen (o.a. Question Mark) wordt per vraag het gegeven antwoord automatisch opgeslagen, bijvoorbeeld wanneer de student naar de volgende vraag gaat. In dit geval behoort directe vraagfeedback wel tot de mogelijkheden.
 • Stel een scoringsvoorschrift op
 1. Bepaal het totaal aantal te behalen punten voor de toets
 2. Verdeel deze punten over de toetsvragen, bijvoorbeeld naar rato van moeilijkheid
 3. Bepaal de gevolgen voor de scoring van het toestaan van herhaalde pogingen (indien van toepassing). Bijvoorbeeld elke extra poging kost 1 punt.
 4. Bepaal de gevolgen voor de scoring van het gebruik van hints. Bijvoorbeeld het opvragen van een hint kost de helft van de punten.

Aandachtspunten bij de uitvoering

Stel de toets beschikbaar aan de studenten (zie ook IDEE Hoe bepaal je de inhoud en structuur van een digitale toets?)

Randvoorwaarden

Voor het ontwikkelen en aanbieden van een online toets is een digitale toetsomgeving nodig (bijvoorbeeld Question Mark Perception, Etude). De mogelijkheden van digitale leeromgevingen (bijvoorbeeld Blackboard) voor het gebruik van hints en feedback zijn beperkt. Echter, ook toetsprogramma’s verschillen sterk wat betreft mogelijkheden voor het geven van hints en feedback.

Ontleend aan

Jager, K.M. (2000). Wereldwijd toetsen. Toetsen via een WWW-omgeving in het basisonderwijs van de Wereldschool : implicaties en nieuwe mogelijkheden voor leerlingen, ouders en docenten. Enschede: ToPos.

Zie ook

Hoe ontwerp ik een gebruikersvriendelijke digitale toets?

Hoe maak je een voorkennistoets in een digitale leeromgeving?

Wel of niet geautomatiseerd toetsen?

Welke vraagvormen zijn er mogelijk voor geautomatiseerde toetsen?

Hoe ontwerp je een itembank voor geautomatiseerd toetsen?

Hoe kies je tussen vormen van feedback in een digitale leeromgeving?

Geplaatst op 29-09-2003 in Online toetsen door adminComments Off on Hints en feedback gebruiken in digitale toetsen

Reageren is niet mogelijk.