Auteur(s): Toine Andernach, Mariska van de Werf Organisatie(s): TU Delft, Hogeschool Zuyd

Dit IDEE helpt de docent om een DLO te gebruiken bij het begeleiden van studenten die in grote mate zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces.

Voorbeeld uit de praktijk

Aan de Managementopleiding Gezondheidszorg van de Hogeschool Zuyd is de module ‘Werkveldverkenning’ ontwikkeld. Deze module is bestemd voor tweedejaars studenten. In de module oriĆ«nteren studenten zich in groepen op andere werkvelden buiten de eigen sector. Op basis hiervan verwerven ze nieuwe inzichten in het eigen werkveld. Studenten worden in de module zeer vrij gelaten in het plannen van hun leerproces. Ter ondersteuning daarvan wordt een DLO gebruikt. Hierin leggen ze elkaars producten voor, waaronder een planning van het leerproces en hun eigen beoordelingscriteria.

Doel

De docent kan een DLO ontwerpen en gebruiken voor studenten die een grote mate van zelfverantwoordelijkheid hebben voor hun leerproces.

Wanneer te gebruiken

Dit IDEE kan vooral worden gebruikt in opleidingen waarin een groot beroep wordt gedaan op de zelfverantwoordelijkheid van de student en de samenwerking met andere studenten. Vooral wanneer studenten in groepen moeten leren plannen, zelf moeten bepalen waaraan hun werk moet voldoen en moeten leren reflecteren op hun eigen leerproces is dit erg nuttig.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Bepaal de globale fases die studenten moeten doorlopen (bijvoorbeeld volgens de Deming-cyclus: Plan, Do, Check, Act) (zie bijlage)
 • Maak in een DLO groepen aan van studenten die samenwerken en maak jezelf als docent ook lid van die groepen
 • Laat studenten per groep zelf discussie-forums aanmaken voor ieder van de globale fases die ze moeten doorlopen en de tussenproducten die daarin gemaakt moeten worden
 • Maak duidelijk dat studenten groepsproducten moeten maken en dat dat inhoudt dat ze op elkaars bijdragen moeten reageren en reacties moeten verwerken
 • Plan een startbijeenkomst
 • Plan een afsluitingsbijeenkomst

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Geef in de startbijeenkomst de kaders van de opdracht aan en beantwoord vragen met wedervragen
 • Laat studenten per groep binnen de DLO een plan van aanpak maken van hun activiteiten.
  In het plan van aanpak leggen studenten voor een groot deel hun eigen leerpad vast: ze bedenken zelf vragen als:

  • Waarom is deze activiteit belangrijk?
  • Welke resultaten moeten wanneer worden opgeleverd?
  • Hoe gaan we de voortgang bewaken?
  • Hoe organiseer je dit?
  • Wat heb je ervoor nodig?
  • Welke criteria stellen wij aan de beoordeling en wanneer passen we die toe?
  • Wat verwachten we van de docent?
 • Laat alle vragen binnen de DLO door studenten in een groep bediscussiĆ«ren.
 • Geef een formeel ok op het plan van aanpak als dat naar wens is
 • Laat studenten in een groep binnen de DLO hun eigen tussenproducten maken.
 • Geef studenten de gelegenheid om te reageren op elkaars tussenproducten
 • Laat studenten reacties van mede-studenten verwerken
 • Laat studenten zelf in de groep bepalen wanneer een tussenproduct af is en wanneer het aan de docent voorgelegd kan worden.
 • Geef in de discussiefora feedback op de tussenproducten
 • Volg de discussies tussen studenten en intervenieer daar waar nodig
 • Zorg dat je altijd beschikbaar en consulteerbaar bent.
 • Reflecteer in de afsluitingsbijeenkomst op het leerproces.

Ontleend aan

Werf. M.G. van der, (2004). Vakbeschrijving Module 5 ‘Werkveldverkenning’, Managementopleiding Gezondheidszorg, Hogeschool Zuyd.

Zie ook

Hoe gebruik ik een DLO om zelfverantwoordelijk leren te bevorderen?
Waar moet je als begeleider rekening mee houden als je studenten op afstand wilt laten samenwerken?

Bijlage

Deming cyclus

Geplaatst op 14-12-2004 in Online begeleiden door adminComments Off on Verantwoordelijkheid geven voor eigen leerproces in een digitale leeromgeving

Reageren is niet mogelijk.