Auteur(s): Pascal Tielkens Organisatie(s): Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Door weblogs in te zetten als hoofdcommunicatiemiddel bij stages wordt de communicatie tussen docentbegeleider en begeleider in instituut of bedrijf gestimuleerd.

Voorbeeld uit de praktijk

Weblog is een ‘hot item’ binnen het hoger onderwijs. Overal worden voor vakken weblogs ingezet om te dienen als kennisbanken of communicatieplatformen net zoals de veel gebruikte DLO’s. Dit voorbeeld komt van een student opleidingskunde van de HAN. ‘Ik heb als student zowel in het binnenland als buitenland stage gelopen. In beide gevallen verliep de communicatie via mail, telefoon en het inleveren/mailen van documenten naar alle betrokkenen (mijn docentbegeleider en bedrijfsbegeleider). Dit leidde tot het continu versturen en nalezen van mail. Momenteel gebruik ik als student een weblog om te communiceren met mijn docent- en stagebegeleider. Mijn eigen ervaringen en die van mijn begeleiders zijn zeer positief. Deze ervaringen heb ik hieronder als voordelen opgesomd’.

Een weblog voor het noteren van ervaringen binnen stagebedrijven of instituten hebben voor meerdere partijen voordelen:

 • Student kan verslagen plaatsen op het weblog. Zowel de docentbegeleider als stagebegeleider kan dit document inzien en elkanders reactie lezen op het document. Kortom ook de communicatie tussen beide begeleiders zal toenemen.
 • Opdrachten zoals stagewerkplannen, opdrachten en eindverslagen kunnen als bijlage worden toegevoegd. Dit heeft als gevolg dat afstand geen invloed heeft op inleverdata. Daarnaast is met een weblog de stapel hardcopies nihil.
 • Geen honderden e-mail van studenten in een korte tijdsspan met producten.
 • Door het gebruik van een weblog hoeven bepaalde opdrachten niet puur tekstueel te zijn. Eerste indruk kan bijvoorbeeld ook een video opname zijn van de werkplek.
 • Audio/Visueel Materiaal kan ook gebruikt worden op terugkomdagen m.b.t. het presenteren van de ervaringen van studenten.

Daarnaast zijn er voordelen die niet direct te maken hebben met betrokkenen:

 • Een weblog voor een stageperiode kan gemakkelijk en gratis worden aangemaakt. (bijvoorbeeld blogspot/web-log.nl/punt.nl/etc)
 • Digitaal materiaal is ook gemakkelijk om te zetten naar materiaal voor een portfolio.
 • Stagebureau kan verwijzen naar de eerste indrukken van een student over een stageplaats. Zo kunnen studenten die daarna bij hetzelfde bedrijf of instituut willen solliciteren, lezen wat de ervaringen zin van een student zonder contact op te nemen met de desbetreffende student. Langzaamaan bouwt het stagebureau een verzameling ervaringen op van studenten over een stagebedrijf of instituut.

Doel

De docent kan een student begeleiden tijdens een stage of onderzoek met behulp van een weblog

Wanneer te gebruiken

 • Als de student een grote opdracht uit moet voeren (afstudeeropdracht, stageopdracht, onderzoeksopdracht).
 • Als een student op afstand moet worden begeleid.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Maak een hand-out met daarin uitgelegd wat het doel en de bedoeling van de weblog. Deze dienen studenten aan hun externe stagebegeleider mee te geven als aanvulling op hun stagereader (dit als de weblog niet ge├â┬»ntegreerd is in het stageprotocol)
 • Maak een hand-out met daarin:
  • Hoe maakt een student een weblog aan? (optioneel: zorg dat alle studenten dezelfde weblog host gebruiken. Een goede host is bijvoorbeeld www.web-log.nl)
  • Aan welke regels een bericht op de weblog moet voldoen. Denk hierbij aan het schrijven voor het beeldscherm. Weblogs zijn vaak korte berichten.
  • regels wat betreft privacy en vertrouwelijke bedrijfsinformatie. De weblogs zijn voor de hele wereld toegankelijk dus je kan niet zo maar alle informatie online zetten. Studenten moeten hier op bedacht zijn. Zo willen ze misschien niet al hun persoonlijke zaken openlijk delen, maar vooral zullen bedrijven niet willen dat hun vuile was wordt buiten gehangen.
 • Tip: het is mogelijk om een weblog af te schermen met een wachtwoord, of alleen bepaalde groepen mensen toegang te geven. Dit kan een oplossing zijn tegen ongewenste meelezers. Hierdoor gaat echter ook de mogelijkheid tot onverwachte interessante bijdrages van buitenaf afgesloten.
 • Bekijk de bestaande stagehandleiding en beoordeel of deze opdrachten geschikt zijn om op een weblog te plaatsen.
 • Tip: Om gebruik te maken van alle mogelijkheden van een weblog kun je opdrachten toevoegen als:
 • Voor eerste indruk: Maak 5 foto’s (bijvoorbeeld van je werkplek) die kenmerkend zijn voor je stagebedrijf. Licht deze toe.
 • Maak een audio opname van het een voortgangsgesprek met je stagebegeleid(st)er en voeg deze toe aan je verslag hiervan.
 • Laat een student antwoord geven op het probleem van een andere student.
 • Leg tijdens het eerste college aan studenten uit wat het doel is van de weblog, hoe een weblog werkt en hoe bijdragen van studenten aan de weblog beoordeeld zullen worden.
 • Laat indien weblogs beschikbaar zijn een voorbeeld zien van een goed gebruikt weblog en een minder goed gebruikt weblog.
 • Vertel de studenten dat zij na het aanmaken van hun weblog deze aan hun stagebegeleider geven en aan jezelf. (Tip: plaats ze in favorieten)
 • Maak een lijst van alle gemaakte weblogs en verspreid deze onder de studenten zodat zij elkaar feedback kunnen geven op stukken.
 • Stel een deadline vast voor het posten van opgavenuitwerkingen en het maken van wijzigingen daarin (bijvoorbeeld steeds aan het einde van de week).
 • Beoordeel wanneer de deadline verstreken is de bijdragen van studenten en corrigeer eventuele fouten. Wijzigingen in al bestaande berichten kunt u volgen door de geschiedenis van de weblog te bekijken.
Tip

Laat studenten een RSS feed maken: RSS.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • De uitvoering, onderhoud en lay-out van de weblog valt onder de verantwoording van de student.
 • Docent bekijkt de weblogs van studenten die onder hem/haar vallen. (Optioneel: gebruik hiervoor de RSSfeeds (download een rss-reader)
 • Docent stimuleert studenten om elkanders weblogs te bekijken en te reageren op geplaatste berichten. Dit kan door de studenten de complete lijst van weblogs aan hun eigen weblog te linken.
  Tip: Je kunt de participatie van studenten controleren door te kijken naar wie reacties plaatst. Het is niet mogelijk om studenten die wel weblogs lezen maar niets plaatsen te traceren. Deze vorm van peer-education kan worden opgenomen als een opdracht in de stagehandleiding.
 • Als studenten meekijken op weblogs is het belangrijk de student erop te wijzen geen bedrijfsgevoelige informatie te plaatsen.
 • Door het stellen van vragen of geven van tips kan je als docent de student stimuleren en begeleiden.
 • Gevoelige kwesties kunnen altijd via de mail worden afgehandeld.

Randvoorwaarden

Voor gebruik van RSS feeds heb je een RSS reader nodig;Voor het gebruik van een Video element bij opdrachten heb je:

 • Windows Media Encoder 9. Deze is te downloaden
 • Snelle pc/laptop (niet ouder dan 3 jaar) met firewire of usb-aansluiting
 • DV videocamera op statief met firewire of usb-aansluiting

Voor het gebruik van een audio element bij opdrachten heb je:

 • De deelnemers moeten beschikken over een geluidskaart en boxen (of een koptelefoon).
 • De docent moet beschikken over een microfoon en een geluidskaart.

Zie ook

Hoe gebruik je ICT om studenten te stimuleren tot kritische zelfreflectie?

Hoe kun je studenten eigen videofragmenten in een verslag laten opnemen?

Hoe kan je studentpresentaties opnemen met video en voorzien van feedback?

Hoe kun je studenten een interview laten afnemen met een laptop?

Hoe kan ik beeldmateriaal ondersteunen met een mondelinge toelichting?

Hoe begeleid je een student op afstand?

Hoe kunnen begeleiders van verschillende instellingen/landen gezamenlijk een student op afstand begeleiden?

Hoe laat je studenten feedback aan elkaar geven via een discussieplatform?

Geplaatst op 08-01-2007 in Online begeleiden door adminComments Off on Weblog voor begeleiden (buitenland)stage

Reageren is niet mogelijk.