Auteur(s): Annemiek Wieland Organisatie(s): Risbo

Dit IDEE beschrijft hoe je een digitaal bronnenportaal kunt maken van door docenten goed gewaardeerde en veel gebruikte internetsites, zodat studenten deze bronnen kunnen raadplegen bij en verwerken in opdrachten en scripties, e.d.

Voorbeeld uit de praktijk

Op de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht worden de URL’s van internetpagina’s die vaak door docenten worden geraadpleegd, verzameld. Deze URL’s worden vervolgens omschreven, gecategoriseerd en via een internetpagina beschikbaar gesteld aan studenten. Op deze manier is een kennismanagement systeem ontstaan met relevante informatie uit het vakgebied die studenten (maar ook docenten) kunnen raadplegen voor opdrachten, ontwerpvraagstukken en scripties, e.d. Bovendien kunnen de studenten de geraadpleegde bronnen waarderen dmv een rating systeem en ook zelf pagina’s toevoegen.

Doel

Het verzamelen en centraal beschikbaar stellen van vak-/vakgroep- en/of studiespecifieke bronnen, zodat studenten eenvoudig bruikbare informatie kunnen vinden die ze kunnen raadplegen voor opdrachten, scripties e.d.

Wanneer te gebruiken

 • Wanneer je studenten een grotere diversiteit aan bronnen wilt aanbieden
 • Wanneer je studenten bij het maken van opdrachten, schrijven van scripties e.d. gebruik wilt laten maken van kwalitatief goede informatiebronnen
 • Wanneer in je onderwijs niet het zoeken naar, maar het verwerken van informatie centraal staat.

Aandachtspunten bij de voorbereiding

 • Vraag docenten (van een bepaald vak, de vakgroep of de gehele faculteit) hun bookmarks (favoriete internetpagina’s) door te sturen, waarbij ze bij elke internetpagina aangeven wat voor soort site het is en welke informatie op die internetpagina te vinden is. Leg het doel van deze actie uit en om welk soort bookmarks het gaat. Geef richtlijnen/ vaste structuur voor de aanvullende informatie die de docenten bij de bookmarks moeten geven.
 • Bepaal aan de hand van de beschrijvingen van internetpagina’s of en zo ja in welke categorieĆ«n de internetpagina’s ingedeeld kunnen worden. De internetpagina’s kunnen worden gecategoriseerd naar aard (bijv. portal, tijdschrift, kennismanagement systeem, e.d.) of naar inhoud (bijv. renaissance, romantiek, impressionisme, e.d.)
 • Plaats het overzicht van webpagina’s op een internetsite (bijv via Front Page) of als bestand in een digitale leeromgeving. NB: Als het om een grote verzameling bookmarks gaat, is een zoekfunctie noodzakelijk. Vraag voor de realisatie hiervan om technische ondersteuning.
Tips
 • Neem ruim tijd voor de voorbereiding van het bronnenportaal.
 • Je kunt de tijdsinvestering voor het opzetten van het bronnenportaal beperken door iedere docent te vragen de voor hen vijf beste/ meest gebruikte bookmarks te selecteren. Wanneer het bronnenportaal eenmaal is opgezet, kun je docenten en studenten vragen om zelf nieuwe links toe te voegen.
 • Indien je studenten de internetbronnen ook wilt laten waarderen & becommentariĆ«ren en hen de mogelijkheid wilt geven zelf ook relevante internetpagina’s aan te dragen en binnen de pagina naar informatie te zoeken, kun je het gebruik van meer geavanceerde systemen, zoals een kennismanagement systeem overwegen. In een kennismanagement systeen kunnen gebruikers vaak relatief eenvoudig informatie toevoegen, bestanden waarderen, enz. Gebruik tools die hiervoor ontwikkeld zijn, bijv. Performer (zie het IDEE
  Hoe kan een Kennis Management Systeem mijn vak versterken?).
 • Je kunt overwegen of je studenten de mogelijkheid geeft zelf ook bronnen toe te voegen. Studenten moeten dan wel ‘schrijfrechten’ hebben of de bronnen online laten zetten door iemand die wel schrijfrechten heeft.

Aandachtspunten bij de uitvoering

 • Informeer studenten (en docenten) over waar ze het bronnenportaal kunnen vinden en geef suggesties over wat ze er mee kunnen doen.
 • Het digitale bronnenportaal kun je gebruiken voor het maken van opdrachten waarbij niet het zoeken naar, maar het verwerken van informatie centraal staat. Zie hiervoor het IDEE Hoe kun je studenten via webquests effectief gebruik laten maken van internetbronnen?.
 • Indien het digitale bronnenportaal in een kennismanagement systeem is geplaatst dan kun je bij je vakken gebruik maken van de extra mogelijkheden die een kennismanagement systeem biedt. Zie hiervoor het IDEE Hoe kan een Kennismanagement systeem mijn vak versterken?
Tips

Randvoorwaarden

Je hebt een systeem nodig waarmee de bronnen gepresenteerd en gecategoriseerd kunnen worden. Het verzamelen, beoordelen, categoriseren en online beschikbaar stellen van het digitale bronnenportaal kan veel tijd in beslag nemen.

Ontleend aan

http://goodpractices.surf.nl/gp/goodpractices/22

Zie ook

Hoe kun je studenten via Webquests effectief gebruik laten maken van internetbronnen?

Hoe kan een kennismanagement systeem mijn vak versterken?

Hoe leer je studenten verwijzen naar en selecteren van elektronische informatiebronnen?

Hoe leer je studenten verwijzen naar en citeren van elektronische informatiebronnen?

Geplaatst op 14-08-2003 in Online leermateriaal door adminComments Off on Een online bronnenportaal maken voor studenten

Reageren is niet mogelijk.