Videocases maken

Auteur(s): Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

ICT maakt het mogelijk om studenten op eenvoudige wijze video aan te bieden. Dat maakt het ook mogelijk om cases in beeld te brengen.

Geplaatst op 02-10-2003

Beeldscherminstructies maken

Auteur(s): Jan Folkert Deinum, Gert-Jan Verheij Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

Het is mogelijk om de activiteiten op het beeldscherm te ‘filmen’: wat er wordt ingevuld, welke link wordt aangeklikt enz. Dat maakt het mogelijk om instructie te geven in het gebruik van een computerprogramma.

Geplaatst op 25-09-2003

Beeldmateriaal ondersteunen met mondelinge toelichting

Auteur(s): Jan Folkert Deinum Organisatie(s): Rijksuniversiteit Groningen

ICT maakt het mogelijk om materiaal te ontwikkelen dat studenten zelfstandig kunnen doornemen. Bij foto’s of plaatjes is vaak een extra toelichting nodig. Een mondelinge toelichting is soms effectiever dan een tekstuele toelichting.

Geplaatst op 25-09-2003

Een online bronnenportaal maken voor studenten

Auteur(s): Annemiek Wieland Organisatie(s): Risbo

Dit IDEE beschrijft hoe je een digitaal bronnenportaal kunt maken van door docenten goed gewaardeerde en veel gebruikte internetsites, zodat studenten deze bronnen kunnen raadplegen bij en verwerken in opdrachten en scripties, e.d.

Geplaatst op 14-08-2003

Effectief gebruiken van internetbronnen via webquests

Auteur(s): Annemiek Wieland Organisatie(s): Risbo

Dit IDEE beschrijft hoe je studenten op een effectieve manier gebruik kan laten maken van informatie die op internet te vinden is.

Geplaatst op 22-04-2003

Interactief leermateriaal voor zelfstudie

Auteur(s): Jelle van Willigen Organisatie(s): Faculteit der Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit IDEE beschrijft hoe je interactief leermateriaal kunt maken, waarmee studenten zelfstandig aan de slag kunnen.

Geplaatst op 13-03-2003

Een digitaal werkboek maken

Auteur(s): Geert Stevens, Wouter de Nooy Organisatie(s): Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Dit IDEE beschrijft hoe docenten een syllabus met opdrachten/opgaven kunnen omzetten tot een digitaal werkboek met (interactieve) antwoorden waar studenten thuis in kunnen werken.

Geplaatst op 13-03-2003

Omgaan met auteursrechten in een digitale leeromgeving

Auteur(s): Maarten van de Ven Organisatie(s): Risbo

Er bestaat veel aan wetgeving op gebied van auteursrechten en copyrights. De consequenties die deze wetten met zich mee brengen voor het gebruik van materialen in een DLO is veel docenten onbekend. Dit IDEE geeft een aantal aandachtspunten en praktische aanbevelingen.

Geplaatst op 28-01-2003

Leren d.m.v. simulaties

Auteur(s): Maarten van de Ven Organisatie(s): Risbo

In het onderwijs worden computersimulaties gebruikt om studenten inzicht te geven in bepaalde wetmatigheden, zoals natuurkundige of economische wetten. In dit IDEE wordt aangegeven welke instructie de docenten hun studenten kunnen geven bij het leren door middel van simulaties.

Geplaatst op 28-01-2003

Zoeken naar informatie op internet

Auteur(s): Jantiene van Elk;Gusta Drenthe Organisatie(s): Universiteitsbibliotheek en Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Erasmus U

In het onderwijs krijgen studenten opdracht te zoeken in de veelal ongestructureerde informatie die aanwezig is op internet. Het is belangrijk om studenten tijdens het zoekproces alle ondernomen stappen goed te laten registreren en de zoekresultaten daarvan goed te laten vastleggen.

Geplaatst op 28-01-2003